Nå nästa nivå med Scaled Agile (SAFe) – effektmätning och ökad verksamhetsnytta

9 900 kr

DELKURS 1: 19 maj (kl. 09:00-12:00)
DELKURS 2: 26 maj (kl. 09:00-12:00)
DELKURS 3: 2 juni (kl. 09:00-12:00)

FORMAT Distansundervisning online

Artikelnr: safexl Kategorier: ,

Så tar du SAFe till nästa nivå – effektmätning och ökad verksamhetsnytta

De senaste fem åren har många företag och organisationer implementerat Scaled Agile (SAFe) som del av sin agila transformation. 84 procent av organisationerna som implementerar Scaled Agile (SAFe) visar dock på svåra utmaningar att få ut verksamhetseffekter – och detta påverkar organisationens konkurrenskraft. Utmaningarna handlar inte om metoder och processer utan utmaningar i ledarskap, styrning och samarbete.

Flow Leadership Framework har utvecklats utifrån 50 års praktisk erfarenhet av projektledning (vattenfall, agile och SAFe) och akademisk forskning. Genom att balansera verktyg (processer och metoder) med ledarskap, styrning och samarbete kan organisationen öka effekten med upp till 300 procent. Enligt forskning saknar t ex 74 procent av företag och organisationer arbetssätt att mäta effekten av Scaled Agile (SAFe).

Kursens syfte och innehåll

Syftet med kursen Effektivisera Scaled Agile (SAFe) med Flow är att konkret hjälpa organisationer och företag att uppnå den fulla potentialen av ett agilt arbetssätt.

Kursen påbörjas med (online) utvärdering av Scaled Agile förmågor för att identifiera nuvarande mognad och styrkor/svagheter i styrning och arbetssätt. Nästa steg är att gå igenom de största utmaningar för Scaled Agile (SAFe) implementeringar (baserat på egen forskning) och hur organisationer kan överkomma dessa utmaningar på ett beprövat sätt. Slutligen analyserar vi egen mognad, prioritera och utstaka en väg för ökad effekt med Scaled Agile baserat på Flow Leadership Framework. Under utbildning kommer vi visa på ett antal företagsexempel och hur de lyckats öka effekten av Scaled Agile med Flow metodik.

Ämnen som kommer att diskuteras: gemensam vision, mäta effekt, agil organisation, samarbete över gränser, kultur/ledarskap.

Kursen byggs upp av tre delkurser

Kursen byggs upp av tre sammanhängande delkurser som genomförs en förmiddag i veckan under en treveckorsperiod.

 • DELKURS 1: Komplexitet med Agil Transformation – syfte/mål, olika faser, förändringsledning, koordinering, lära sig prioritera rätt (Power of One)!
  • Utvärdering av Förändringsförmåga (enkät)
 • DELKURS 2: Genomgång av de 5 största friktionerna med Scaled Agile (SAFe) implementering – och hur Flow kan motverka effekttjuvar.
  • Utvärdering av Scaled Agile (SAFe) (enkät)
 • DELKURS 3: Processen för att öka effekten av Scaled Agile (Flow) – färdplan för effektiv implementering
  • Definera fem mätvärden (och nuvärden) för Scaled Agile (SAFe)

KURSENS OMFATTNING Tre sammanhängande delkurser (halvdagar)
FORMAT Distansundervisning online

DELKURS 1: Komplexitet med Agil Transformation

09:00 Introduktion av kurs och deltagare – sätta förväntningar på kursen
09:30 Komplexitet med Agil Transformation

 • Varför är Agil Transaformation viktigt?
 • Fem faser I förändringsresan
 • Varför lyckas vissa företag bättre än andra med Agil Transformation?
 • Lära sig prioritera rätt med Flow

10:30 Grunderna i Flow Ledarskap

 • Struktur och ledarska (hitta rätt balans)
 • Vision och skapa klarhet (4D modellen)
 • Motverka friktion in organisationen (4R modellen)

11:45 Avslutning

 • Genomgång av hemläxa
 • Inför nästa delkurs

12:00 Delkurs 1 avslutas

DELKURS 2: De 5 största friktionerna med Scaled Agile (SAFe) implementering

09:00 Introduktion till kursdag

 • Reflektion från Dag 1
 • Kort introduktion till Dag 2

09:15 Genomgång av 5 största utmaningarna (enligt analys) med SAFe implementeringar

 • Genomgång av utmaning
 • Vad betyder detta? Känner vi igen dessa utmaning?
 • Hur kan vi använda Flow för att överkomma utmaning?
 • Hur kan vi konkret arbeta för att öka flow i vår organisation?

11:45 Avslutning

 • Reflektion av dagen
 • Genomgång av hemläxa

12:00 Delkurs 2 avslutas

DELKURS 3: Effektivisera Scaled Agile (SAFe) med Flow

09:00 Introduktion till kursdag

 • Reflektion från Dag 2
 • Kort introduktion till Dag 3

09:15 Genomgång av utvärderingar och mätvärden

 • Vad kan vi lära oss av utvärderingarna och vår SAFe mognad?
 • Varför är vi i denna situation?
 • Vad bör vi prioritera?

10:15 Skapa egen handlingsplan för att öka effekten av SAFe?

 • Skapa handlingsplan för vår organisation
 • Dialog med lärare/coach – är detta en rimlig handlingsplan?
 • Hur mäter vi och följer upp handlingsplanen?

11:45 Avslutning

 • Tid för reflektion
 • Utvärdering av kurs

12:00 Delkurs 3 avslutas

Målgrupp

Agil Transformationsledare, Verksamhetschefer, IT chefer, Agila Coacher, Produktägare, Digitala ledare m. fl.

Kursledare

Andrew KallmanAndrew Kallman är en ledande coach och mentor inom agil transformation med fokus på styrning av projekt (vattenfall och agilt) och Scaled Agile-implementeringar. Han visar på skillnaden mellan agil transformation (mindset) och Scale Agile (metod och verktyg) – och behovet av styrning för att uppnå verksamhetseffekt. Andrew Kallman har skapat ramverket FLOW (baserat på 40 års erfarenhet av projekt och programledning) som ökar effekten och värdeskapandet av projekt och Scaled Agile implementering – och dokumenterat sin metodik i böckerna The Nehemiah Effect och Flow (Amazon best sellers).

Hans Gillior är en ledande rådgivare, analytiker och konceptutvecklare inom agil/digital transformation. Under mer än 15 år har han jobbat med och analyserat digital transformation för att förstå varför vissa företag lyckas bättre än andra. Dokumenterat sitt arbete och analys i ramverket GooDIGITAL och som användas av företag och konsultbolag i Europa. Hans är den enda nordiska medlemmen av Institute for Digital Transformation.

Kursavgift

Kursavgift är 9.900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå Hela kurspaketet så utnyttjar du vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Edlegio via e-post på registration@edlegio.com alternativt via telefon 08-796 65 60.
 

Format

Kursen ges som distansundervisning online.