Säkerhetsskyddad upphandling i enlighet med Säkerhetsskyddslagen

11 900 kr

DELKURS 1: 14 november
DELKURS 2: 16 november

TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser)

FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: saklag Kategorier: , ,

Den osäkra geopolitiska situationen i Europa och i världen samt Sveriges Nato-ansökan har tydliggjort behovet av att skala upp den svenska försvarsförmågan. Detta sker på många olika sätt och ur många olika perspektiv. Men gemensamt är att vi behöver säkerställa en process som följer regelverk och lagstiftning samt är effektiv och affärsmässig.

En säkerhetsskyddad upphandling samspelar med säkerhetsskyddslagen för att värna skyddet av säkerhetsklassade uppgifter och resurser inom offentlig verksamhet. Både leverantörer och upphandlare har ett starkt intresse av att förstå och följa lagstiftningen och de tillhörande kraven för säkerhetsskyddad upphandling.

Att som leverantör/anbudsgivare fördjupa sin förståelse för säkerhetsskyddad upphandling i enlighet med säkerhetsskyddslagen ger insikter som förbättrar förutsättningarna att vinna upphandlingar. Och för upphandlaren/anbudsgivaren innebär det en kunskap och process som med leder till tryggare leverantörsval.

Verksamheter som brister i förhållande till säkerhetsskyddad upphandling/säkerhetsskyddslagen riskerar allvarliga konsekvenser. Bristande processer kan även leda till obehörig åtkomst till säkerhetsklassade uppgifter och resurser, spridning av känslig information och hot mot rikets säkerhet. Detta kan få rättsliga konsekvenser, såsom böter och straffrättsliga påföljder. Dessutom kan företag som inte uppfyller säkerhetskraven uteslutas från upphandlingar och gå miste om viktiga affärsmöjligheter.

Men hur gör man en korrekt säkerhetsskyddsanalys? Vilka regler gäller vid en säkerhetsprövning och genomför man en säkerhetsskyddad upphandling? I denna kurs, som består av både praktiska och teoretiska moment får du får konkreta riktlinjer och vägledning för att navigera dig i dessa frågor.

Kursens syfte och mål:

Kursen syftar till att bidra till ökad kunskap och förfinade färdigheter för såväl upphandlare/beställare som leverantörer/anbudsgivare inom området säkerhetsskyddad upphandling i enlighet med Säkerhetsskyddslagen. Målsättningen är att du efter kursen är att du ska behärska området och självständigt kunna arbeta med säkerskyddad upphandling.

 

Dag 1:

 • Vad är säkerhetsskyddad upphandling?
 • Vilka omfattas?
 • Vem ansvarar för säkerhetsskyddet?
 • Säkerhetsskyddslagens uppbyggnad och innehåll
 • Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas.
 • Hur genomför man en säkerhetsskyddsanalys?
 • Hur genomför man en korrekt säkerhetsklassning?
 • Vilka regler gäller vid en säkerhetsprövning?
 • När ska ett säkerskyddsavtal ingås och vad omfattar det?
 • Säkerhetsskyddsinstruktionens utformning och syfte

 

Dag 2:

 • Kontroll och bedömning av leverantörens lämplighet
 • Så genomför du en säkerhetsskyddad upphandling
  • Utformning av upphandlingsdokumenten
  • Tillhandahållandet av upphandlingsdokumenten
 • Utformningen av korrekta säkerhetsskyddskrav
 • Anbudsgivning i säkerhetsskyddad upphandling

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till både leverantörer och upphandlare inom området säkerhetsskyddad upphandling. Kursen riktar sig till såväl nybörjare som mer erfarna inom området och inbegriper såväl teoretiska som praktiska delar.

 • Upphandlare
 • Inköpare
 • Anbudsgivare / Bid Managers
 • Avtalsansvariga
 • Säkerhetsansvariga
 • Eller andra yrkeskategorier som kommer i kontakt med säkerhetsskyddad upphandling eller som deltar i annans säkerhetskänsliga verksamhet som en följd av säkerhetsskyddsavtal

 

Kurslärare:

Per Werling

Vår kursledare Per Werling är upphandlingsjurist och hjälper leverantörer och upphandlare att göra bättre affärer. Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer. Per har även publicerat läroböcker och artiklar inom offentlig upphandling.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 11 900 exkl moms.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.
 

Format

Kursen ges som distansundervisning online.