Search Inside Yourself – öka din förmåga att leda dig själv och andra

15 900 kr

KURSDATUM: 5-6 oktober, 2021

TID: Kl. 09:00-16:30 (gäller båda kursdagarna)

LOKAL: Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm

Artikelnr: seinyo Kategori:

Search Inside Yourself

Det forskningsbaserade 2-dagars programmet Search Inside Yourself föddes och utvecklades på Google 2012. Det har sedan dess inte bara erövrat Silicon Valley och utan även stora delar av världen. Nu finns programmet även i Sverige.

Skapandet och framtagandet av Search Inside Yourself (SIY) samlade världens experter i neurovetenskap, emotionell intelligens, positiv psykologi och mindfulness från lärosäten som bland annat Stanford University i Kalifornien, Texas University, University of Wisconsin, Sorbonne i Paris och Max Planck Society i Berlin.

Syftet med Search Inside Yourself är att ge tillräckligt mycket evidensbaserad kunskap och praktisk övning för att på kort tid se verkliga resultat. Programmet ger deltagarna verktyg för att öka sina emotionella förmågor och därigenom förbättra sitt personliga ledarskap. Ett gott ledarskap börjar med förmågan att leda sig själv – därav namnet på programmet, Search inside yourself.

Företag som använt programmet i utvecklingen av sina medarbetare är bland annat Facebook, Salesforce, LinkedIn och SAP (det tyska ingenjörsföretaget har dessutom utbildat 42 interna lärare som kontinuerligt håller SIY-programmet för SAP-medarbetare globalt).

Under kursen lär du dig bland annat:

 • Förståelsen för hur du och din hjärna fungerar, inte minst när du blir triggad, och hur det påverkar din reaktion och beteende
 • Insikter om vilka emotionella förmågor vi har och hur de kan utvecklas för att påverka hur vi leder oss själva och andra
 • Kunskap och erfarenhet av hur mindfulnessövningar (mental träning) kan öka dina emotionella förmågor
 • Insikter i hur du kan motivera dig själv, även vid motstånd och när du tvivlar på dig själv – eller rent av känner rädsla för att misslyckas
 • Inblick i vad empati är och hur vi kan reagera när vi ser andra människor lida och varför
 • Kunskap om hur du kan föra svåra samtal och få med både ditt och andras perspektiv i en konfliktlösning
 • Hur du kan hitta din inneboende motivation och glädje

Kursens upplägg – 6 moduler på 2 kursdagar

Programmet består av sex sammanhängande moduler som ges under två kursdagar. Vi lägger en grundförståelse för mindfulness (mental träning) och går därefter in på de fem emotionella förmågorna; självkännedom, självreglering, motivation, empati och slutligen ledarskap, ibland definierat som sociala förmågor.

Kursdag 1:

 • Introduktion
 • Mindfulness – vad, varför och hur. Vi tittar på vad forskningen säger om hur mindfulness påverkar vår utveckling.
 • Självkännedom – hur vi kan hitta våra styrkor, svagheter, preferenser och mönster.
 • Självreglering – vid ökad självkännedom förstår vi oss själva bättre och lättare kan reglera/välja våra reaktioner.

Kursdag 2:

 • Motivation – hur vi hittar vår inneboende motivation genom våra värderingar och visioner.
 • Empati – vi utforskar hur empati påverkar relationer och team-arbete
 • Ledarskap – hur vi leder oss själva och andra, och hur det påverkar ett hållbart ledarskap.

Målgrupp

Search Inside Yourself är ursprungligen skapad för Google. Den riktade sig till alla medarbetare med olika yrkesbakgrund och på alla nivåer. Därför fungerar SIY utmärkt för alla individer som vill utveckla sina emotionella förmågor och därigenom förbättra sitt ledarskap (oavsett om du leder dig själv eller andra), få en hållbar prestation samt mer glädje i livet.

 

Kursledare

Britta BylanderBritta Bylander har arbetat inom ett flertal globala och svenska företag med kommunikations- och förändringsstöd för ledare på alla nivåer, från första linjens chef till koncernledning. Hon har arbetat i företag som bland annat Ericsson, ICA, SAS, ASSA ABLOY, Vinge Advokatbyrå, Permobil samt Folksam.

Sedan 9 år driver hon en egen konsultverksamhet som erbjuder ledarstöd vid bland annat större förändringsinsatser. Hon har även erfarenhet av ledarutveckling, coaching och utbildning.

Britta är kommunikatör och förändringsledare. Hon är diplomerad mindfulnessinstruktör och certifierad inom förändringsledning och ledarskapsprogrammet Search Inside Yourself. Certifieringen görs av Search Inside Yourself Leadership Institute i San Francisco, USA.

Sofie ReutercronaSofie Reutercrona har lång erfarenhet av att stötta, utveckla och aktivera verksamheters kommunikation internt, både vid förändringar och i den dagliga driften t ex genom att träna ledares kommunikationsförmågor. Hon utbildar, leder nätverk, är coach och mentor för att bidra till individers utveckling inom området. Numera är Sofie verksam som kommunikationskonsult med genomförda uppdrag hos bland annat SPP, Handelsbanken, ICA och SAS.

Sofie är beteendevetare och marknadsekonom, certifierad inom bland annat förändringsledning och ledarskapsprogrammet Search Inside Yourself. Certifieringen görs av Search Inside Yourself Leadership Institute i San Francisco, USA.

Kursavgift

Kursavgift är 14.900 kr ex moms. I priset ingår två kursdagar, lunch samt för- och eftermiddagskaffe, uppföljningsprocess och kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.
 

Kurslokal

Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm