Små Modulära Reaktorer – tekniska förutsättningar, regelverk och kommersiell potential

11 900 kr

DELKURS 1: 13 november
DELKURS 2: 15 november

TID: Kl. 09:00-12:00 (gäller båda delkurserna)

FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: smamod2309 Kategorier: , ,

Energifrågan är topprioriterad i såväl Sverige som internationellt, och på såväl statlig nivå som i näringsliv, i företag och bland konsumenter. Det pågår ett intensivt arbete för att hitta långsiktiga lösningar på hur vi ska kunna tillgodose vårt växande energibehov. Samhälle och näringsliv genomgår just nu en massiv energiomställning, och vi ser en kraftigt ökad efterfrågan på en stabil och hållbar energiförsörjning.

Som en konsekvens av de senaste årens utveckling och utmaningar rörande aspekter såsom säkerhet, stabilitet, prisutveckling och klimatomställning, så lyfts återigen kärnkraften fram som en viktig beståndsdel i ett framtida energisystem. Kärnkraften spås spela en central roll som lösning på vårt ökande energibehov framgent då kärnkraften, till skillnad från andra fossilfria energikällor, inte är beroende av väder och anses stabil och planerbar.

Små Modulära Reaktorer (SMR) är ett begrepp som numera hörs nästan dagligen i diskussionen om framtidens energiförsörjning. Men vad innebär SMR? Och vilka möjligheter och utmaningar finns kopplat till tekniska förutsättningar och implementering, lagstiftning och regelverk samt investering och kommersialisering?

Syfte och innehåll

Syftet med kursen är att du som deltagare ska få en djupare förståelse för:

 • Vad SMR är
 • Nationellt och internationellt perspektiv
 • Olika reaktortekniker, tekniska förutsättningar och vägval
 • Regelverk
 • Användningsområden och processer
 • Kommersiell potential

Kursen består av två halvdags delkurser enligt följande:

Delkurs 1 (kl. 09:00 – 12:00)

 • Introduktion
 • Kärnkraft i världen:
  • Diskussion – vad vet du om dagens kärnkrafts användning
  • Var och hur mycket kärnkraft används idag
  • Kärnkraftens ekonomiska utmaning
  • Kärnkraftens utmaning med avfall
  • Den globala energiutmaningen
 • Hur definierar vi ”Små”, ”Modulär” och ”Reaktor”?
  • Diskussion – hur definierar du SMR?
  • Varför rikta in sig på ”små”
  • Varför rikta in sig på ”modulärt”
  • Övning – förklara hur ett kärnkraftverk fungerar
  • Olika reaktortekniker och hur vi kan kategorisera dem
 • Varför SMR? Tillbaka till utmaningarna
  • Diskussion – Vad är business caset för SMR?
  • Vad har en SMR för ekonomiska fördelar? Finns det nackdelar?
  • Utökade användningsområden samt flexibel användning
  • Kan avfall bli bränsle?

Dag 2 (09:00 – 12:00)

 • Repetition och frågor
 • Utmaningar
  • Diskussion – bygga ett kärnkraftverk, risker med stort vs litet
  • Regelverk och licensiering
  • Licensiera ett kärnkraftverk – processen
  • Internationell licensiering av standarddesign
  • Bygga en eller många
  • Diskussion – Vilka andra utmaningar ser ni?
 • Utveckling inom området
  • Övning – planera en egna nybyggnationsprojekt av SMR
 • Långsiktig tidplan, riskanalys, business case
  • Utveckling i Sverige
  • Utveckling i världen
  • Summering, frågor och avslutning

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till er som vill förstå den lokala och globala utvecklingen av Små Modulära Reaktorer, och dess potential som en framtida källa till förnybar energi. Arbetar du inom energi – och kraftgenerering och vill få en djupare förståelse för SMR teknologin, är du yrkesverksam inom teknikområden och vill lära dig mer om de tekniska aspekterna av SMR, eller arbetar du med investeringar inom energiområdet? Då är detta en kurs för dig.

Kurslärare

Thomas BrenanderThomas Brenander är chef för AFRY Energy & Nuclear Academy och har en bakgrund som utbildningschef och simulatorinstruktör inom kärnkraftbranschen, där han även har jobbat i kontrollrummet på kärnkraftverk. Förutom rollen som chef driver han uppdrag som projektledare för AFRY:s kärnkraftkunder. Thomas ingår även i ledningsgruppen för AFRY:s affärsområde Nuclear i Sverige.

Balder HagertBalder Hagert har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola i Produktutveckling och har även studerat Hållbara Energisystem på Danmarks Tekniska Universitet. Efter att ha skrivit sin masteruppsats om vätgasproduktion med hjälp av Små Modulära Reaktorer (SMR) arbetar han nu på AFRY inom affärsområde Nuclear med strategi & affärsutveckling. Balder ingår I AFRY Nuclears internationella team inom SMR och förutom utvecklingen av tjänster genomför Balder kompetensutveckling både internt AFRY och åt kunder. Balder driver även uppdrag som projektledare för AFRY:s kärnkraftkunder.

Kursavgift

Kursavgiften är 11 900 kr ex moms. I priset ingår två delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.