Lönsam solenergi

13 900 kr

DELKURS 1: 18 mars DELKURS 2: 20 mars DELKURS 3: 22 mars TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser) FORMAT: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Intresset för solenergi har ökat lavinartat de senaste åren. Stigande elpriser, ett växande miljö- och klimatintresse och sjunkande priser på solceller är några av anledningarna. Men även nya stora tekniska framsteg har flyttat fram solenergins position i det svenska energisystemet. Vår högaktuella kurs Lönsam solenergi – senaste nytt kring tekniken, med tyngdpunkt på ny och värdefull kunskap kring solvärme, solel, systemdesign och dess konkurrenskraft ! 

Solenergi är på stark frammarsch inom flera sektorer – industrier, fastighetsbolag, byggbransch, energiföretag och lantbrukssektorn visar en hög tillväxttakt. Under de senaste åren har vi sett den högsta tillväxtsiffrorna någonsin i Sverige. 2022 växte marknaden med dryga 90 % och bedöms landa på omkring 1,6 GW nyinstallerad effekt.

Solparker (storskaliga solcellsanläggningar) blir allt vanligare i Sverige, såväl på större lager- och industritak som på mark. Även solvärme är på frammarsch i Sverige och Europa – en modern solvärmeteknik för storskalig applicering kan täcka en ansenlig mängd av Sveriges värmebehov.

Förutsättningarna för detta går Lars Andrén igenom under kursen Lönsam solenergi.

Kursens syfte, mål och innehåll

Vår högaktuella kurs om solenergi ger dig ny kunskap om kommersiell potential, applikationsområden, teknisk fördjupning samt ökad förståelse för systemperspektivet:

 • Förståelse för potentialen för solenergi som komponent i energisystemet
 • Grundläggande kunskap kring nyckeltal gällande dimensionering, kostnadsberäkning och lönsamhetskalkyler
 • Uppdatering kring gällande regelverk, samt aktuella subventioner, bidrag och stöd
 • Praktisk vägledning, tips och råd och goda exempel för att bygga energieffektivt

”Solenergi kommer att få en allt större betydelse i vår energimix och för Sveriges omställning till en förnybar energiförsörjning.”

Kursdag 1 – Systemperspektiv och applikationer

Introduktion till solenergi

 • Kort genomgång av Sveriges energiförsörjning och solenergins andel
 • Olika tillämpningsformer av solenenergi
  (Passiv solvärme, Optiska soltuber, Termosifonsystem, Luftburen solvärme, Solväggar, Luftsolfångare, Solar chimney m.fl)
 • Nära-noll-energibyggnader (NNE) och plusenergihus och solenergins bidrag för att uppnå dessa standarder
 • Synergi- och systemeffekter som ger kostnadseffektivitet och minskat behov av köpt energi

Marknadsutveckling för solel och solvärme

 • Marknad solvärme och solel – internationellt och i Sverige
 • Regelverk, tillståndsprövning, lagstiftning och beskattning
 • Utvecklingshinder – energiskatt/tillstånd, komponentbrist/hårdvaruberoende, kompetensbrist
 • Nätägare, elhandelsavtal, prissättning elmarknaden (PPA)
 • Stöd & subventioner (gröna ROT, skattereduktion med mera)

Gästföreläsare: Mats Niklasson, Eksta Bostads AB

Kursdag 2 – Teknisk fördjupning – solel & solvärme

 • Utbyte – solinstrålning och verkningsgrader
 • Kostnadsjämförelse, nyckeltal – effekter, energiomvandling och kostnader
 • Kombinationslösningar
 • Energilagring – värme, el och vätgas

Solel
Teknik/System/Dimensionering/tillämpning/ekonomi

 • Nätanslutna system
 • Självförsörjande system
 • Storskaliga system – solparker

Gästföreläsare:

En bransch i tillväxt
Ludvig Bydén, verksamhetsutvecklare på Svensk Solenergi, orienterar kring föreningens verksamhet och arbete kring utmaningar, opinionsfrågor och förändringar i lagstiftning.

Kursdag 3 – Upphandling & Förvaltning

Beställarkompetens
Upphandlingsunderlag, offertgranskning, lönsamhetsberäkning och konkurrensanalys

Förvaltning
Praktiskt handhavande och årlig översyn, Dokumentation, Drift & Underhåll samt Serviceavtal

Gruppdiskussion utifrån verklighetsbaserade case

Individuella frågeställningar, diskussion och fördjupning kring egna projekt

Gästföreläsare

Allmännyttan i Göteborgs satsning på solcellsutbyggnad
Oskar Scheiene, Energi & Miljöchef på Bostadsbolaget som ingår i Framtidenkoncernen en del av Göteborgs Stad. Oskar delar med sig om solenergisatsningens mål för 2030, bakgrunden till utbyggnadsbeslutet, nya projekt på gång samt risker och svårigheter i entreprenaderna.

Målgrupp

 • Kursen passar dig som exempelvis arbetar inom följande segment, branscher eller roller:
 • Fastighetsbolag/Bostadsbolag/Byggbolag
 • Fastighetsutvecklare/fastighetsförvaltare
 • Kommunala bostadsbolag/kommunala ingenjörer
 • Kommunala utredare och kommunala energi- och klimatrådgivare
 • Byggingenjörer (Hållbarhetsfolk inom bygg)
 • Investerare/finansiärer
 • Arkitekter
 • Lantbrukare/Markägare
 • Industrier/näringsverksamheter (med hög elanvändning)
 • Upphandlare

Kursledare

Lars AndrénLars Andrén är föreläsare, författare & rådgivare och en av Sveriges främsta auktoriteter i ämnet solenergi.

Mångårig ordförande i branschorganisationen Svenska Solenergi och Föreningen Sveriges Energirådgivare, tidigare återkommande artikelförfattare och deltagare i Vi i Villas expertpanel för energifrågor, en flitigt anlitad föreläsare och utbildare samt författare till ett flertal böcker däribland den helt nya boken Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse och Passivhus -handbok om energieffektivt byggande som kan beställas  (med 15% rabatt) i samband med kursen för att användas för självstudier eller som referenslitteratur.

Kursavgift

Kursavgiften är 13 900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!