Lönsam solenergi – kommersiell potential, teknisk fördjupning och systemperspektiv

11 900 kr

DELKURS 1: 23 januari
DELKURS 2: 25 januari
DELKURS 3: 27 januari

TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser)

FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: solene Kategori:

Intresset för solenergi har ökat lavinartat de senaste åren. Bakom detta ligger stigande elpriser, miljö- och klimathänsyn, ett förenklat bidragssystem och sjunkande priser på solceller. Men även nya stora tekniska framsteg har flyttat fram solenergins position i det svenska energisystemet. Vår högaktuella kurs Lönsam solenergi ger dig ny kunskap! 

Solenergi är på stark frammarsch inom ett flertal sektorer – industrier, fastighetsbolag, byggbransch, energiföretag och lantbrukssektorn visar en hög tillväxttakt. Under de senaste åren har vi sett den högsta tillväxttakten av solceller någonsin i Sverige, siffran för 2022 bedöms landa på omkring 1,6 GW.

Solparker (storskaliga solcellsanläggningar) blir allt vanligare i Sverige och internationellt – lönsamma att bygga och kommersiellt gångbara, vilket gjort dem till en attraktiv investering för kommuner, företag och statliga instanser. Även solvärme är på frammarsch i Sverige och Europa – bedömningen är att solvärme kan täcka en ansenlig mängd av Sveriges värmebehov.

Sammantaget så ser vi en blixtsnabb utveckling inom flera aspekter av solenergiområdet!

Kursens syfte, mål och innehåll

Vår högaktuella kurs om solenergi ger dig ny kunskap om kommersiell potential, applikationsområden, teknisk fördjupning samt ökad förståelse för systemperspektivet:

  • Förståelse för potentialen för solenergi som komponent i energisystemet
  • Grundläggande kunskap kring nyckeltal gällande dimensionering, kostnadsberäkning och lönsamhetskalkyler
  • Uppdatering kring gällande regelverk, samt aktuella subventioner, bidrag och stöd
  • Praktisk vägledning, tips och råd och goda exempel för att bygga energieffektivt

”Solenergi kommer att få en allt större betydelse i vår energimix och för Sveriges omställning till en förnybar energiförsörjning.”

Kursdag 1 – Systemperspektiv och applikationer

Introduktion till solenergi
• Möjligheter i solenergins ekosystem
• Fysiska parametrar som påverkar etablering
• Nära-noll-energibyggnader (NNE) och plusenergihus
• Synergieffekter som ger kostnadseffektivitet

Marknadsutveckling för solel och solvärme
• Politisk agenda och aktuella förslag
• Nätägare, elhandelsavtal, prissättning elmarknaden (PPA)
• Utvecklingshinder – energiskatt/tillstånd, komponentbrist/hårdvaruberoende, kompetensbrist
• Energieffektivisering av/i fastigheter, ny-/ombyggnad-regelverk, stöd & subventioner (gröna ROT)

Applikationer, solel:
Belysning, Laddning, Kylning, Uppvärmning, Drift (av t.ex. mindre hushållsapparater), Lagring

Applikationer och användningsområden solvärme:
• Industri/storskalig solvärme
• Publika anläggningar/ Badanläggningar
• Flerbostads-/småhus

Övrig solenergiteknik:
Passiv solvärme, Optiska soltuber, Termosifonsystem, Luftburen solvärme, Solväggar, Luftsolfångare, Solar chimney m.fl

Kursdag 2 – Teknisk fördjupning

• Utbyte – solinstrålning och verkningsgrader
• Kostnadsjämförelse, nyckeltal – effekter, energiomvandling och kostnader
• Kombinationslösningar
• Energilagring – värme, el och vätgas

Solel
Teknik/System/Dimensionering/tillämpning/ekonomi
• Nätanslutna system
• Självförsörjande system

Solvärme
Teknik/System/Dimensionering/tillämpning/ekonomi

Kursdag 3 – Upphandling & Praktisk tillämpling

Beställarkompetens
Upphandlingsunderlag, Drift & underhåll

Förvaltning
Process, Besiktning, Dokumentation

Gruppdiskussion utifrån verklighetsbaserade case

Gästföreläsare
Hur bygger man energieffektivt med lönsamhet?
Är det möjligt att uppnå en halverad energiprestanda jämfört med gällande BBR? Christer Kilersjö, VD för EKSTA Bostads AB i Kungsbacka ger oss svaren kring energieffektivt byggande och passivhus.

Att etablera en solpark

Målgrupp

Kursen passar dig som exempelvis arbetar inom följande segment, branscher eller roller:
Tillverkande industrier (med hög elanvändning)
Fastigehtsbolag/Bostadsbolag/Byggbolag
Fastighetsutvecklare/fastighetsförvaltare
Kommunala bostadsbolag/kommunala ingenjörer
Kommunala utredare och kommunala energi- och klimatrådgivare
Byggingenjörer (Hållbarhetsfolk inom bygg)
Investerare

Kursledare

Lars AndrénLars Andrén är föreläsare, författare & rådgivare och en av Sveriges främsta auktoriteter i ämnet solenergi.

Mångårig ordförande i branschorganisationen Svenska Solenergi och Föreningen Sveriges Energirådgivare, tidigare återkommande artikelförfattare och deltagare i Vi i Villas expertpanel för energifrågor, en flitigt anlitad föreläsare och utbildare samt författare till ett flertal böcker däribland boken Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse som kan beställas i samband med kursen för att användas för självstudier eller som referenslitteratur.

Kursavgift

Kursavgiften är 11 900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.