Strategier för global handel – handelshinder, risker och möjligheter

15 900 kr

Delkurs 1: 16 november
Delkurs 2: 18 november
Delkurs 3: 23 november
Delkurs 4: 25 november

Tid: kl. 09:00-12:00 (gäller för alla delkurser)

Format: Distansundervisning online

Artikelnr: glohan2111 Kategori:

Strategi och praktisk tillämpning – lär direkt av våra internationella experter

Du som kommer i kontakt med internationella affärer i ditt arbete vet att vi idag är utsatta för en stor palett kända och okända handelshinder och risker som påverkar våra möjligheter att bli framgångsrika i gränsöverskridande affärsverksamheter.

Högaktuella problem som containerbrist, brist på halvledare, handelskrig mellan USA och Kina, enskilda händelser som fartyget Evergivens blockering av Suezkanalen eller nedstängning av kinesiska hamnar på grund av Covid-19 skapar störningar och riskerar att få stora konsekvenser för de globala försörjningskedjorna.

För att lyckas parera handelshinder, kända och okända risker och ökad osäkerhet i den globala affärsmiljön så måste du vara en allround-spelare, och din strategi behöver ta höjd för såväl strukturella och långvariga utmaningar som enskilda och kortsiktiga problem.

Oavsett om du arbetar med supply chain, inköp, export, affärsutveckling, M&A eller finansiella frågor som skatter och tullar så behöver du ha en bred kunskap om olika typer av handelshinder, både kända och okända, för att utveckla strategier som hållbart förmår parera utmaningarna.

Under kursen fördjupar du bland annat din kunskap om:

  • Så sätter du en robust strategi för handel med Asien, Europa och USA – hur hanterar du som handlar och levererar varor/tjänster de kända (ex vis tullar) och okända handelshinder som blir aktuella i handel mellan länder och regioner i handelskonflikt?
  • Hur hanterar du olika typer av komponentbrister? Problematiken med brist på exempelvis halvledare, metaller, specialstål och plaster skapar stora kapacitetsproblem och prisökningar
  • Hur ser er strategi för långa frakter ut? Kan ni utveckla en mer balanserad strategi för valet mellan olika fraktslag såsom båt, flyg, lastbil eller tåg? Högaktuella problem som containerbrist och brist på fartyg sätter fingret på de risker och utmaningar som präglar långa frakter
  • Riskmedvetenhet – så hanterar du kända och okända risker, och lär dig identifiera och räkna på risker

Kursens upplägg och innehåll

Kursen är uppbyggd av fyra delkurser á en halvdag som ges på distans online. Delkurserna kommer att varva föredrag med case samt diskussion och gruppövningar.

Delkurs 1 – Den stora bilden

En värld i förändring och re-coupling mellan öst-väst.
Frihandelsavtal och olika former av handelshinder.
Förändrade krav för efterlevnad.
Trendspaning: Kinas teknologi-landskap, regleringar och aktörer.

Delkurs 2 – Ramverk för risk och möjligheter

Ramverk för risk och möjligheter – lär dig räkna och arbeta med scenarier.
Erfarenheter, aktuella trender och nyckelfaktorer i Asien som driver efterfrågan på svenska produkter, nya konkurrenter och nya möjligheter för inköp.

Delkurs 3 – Supply Chain

Supply chain – så arbetar du proaktivt med att forma en strategi.
Best Practices för att undvika dyra misstag.
Operera effektivt i det dagliga och göra strategiska trade-offs i en föränderlig oförutsägbar miljö.
Trendspaning: Globala värdekedjor vs backshoring – senaste årets händelser och dess påverkan på strategin framåt.

Delkurs 4 – Strategi för marknad, tillväxt, innovation och partnerskap

Organisk och in-organisk tillväxt i teknisk industri.
Tillämpad teknik- och innovationsstrategi – digitalisering och automatisering.
Market Entry, M&A, licensiering och Joint Ventures.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med de utmaningar som aktualiseras i samband med affärsverksamhet i en internationell miljö. Du arbetar exempelvis med försäljning, inköp, supply chain, finansiella frågor (CFO, Controller etc), M&A, affärs- och verksamhetsutveckling eller andra liknande strategiska och operativa yrkesroller.

Kursledare

Johan Annell, Partner på Asia Perspective, lever och verkar i Peking där han hjälper nordiska bolag, med särskilt fokus på fordonsindustri, kommunikationsteknologi, industriteknik och hållbara städer. Johan är Civilingenjör i Industriell ekonomi från Chalmers, Civilekonom Finansiell ekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och innehar högsta nivån av certifiering (HSK6) på Kinesiska (Mandarin).

Daniel Karlsson, Partner på Asia Perspective, lever och verkar i Ho Chin Minh City där han stödjer europeiska företag med Supply Chain och expansion i regionen. Särskilt fokus på cleantech, industriteknik och foodtech.

Kursavgift

Kursavgift är 15 900 kr ex moms. I priset ingår fyra delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.
 

Format

Kursen ges som distansundervisning online.