IT-sourcing / On Demand

1 990 kr

FORMAT On Demand

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Kursen ger dig perspektiv och verktyg för hur du kan designa en IT-sourcing där innovation och förnyelse leder till sänkta kostnader, ökad effektivitet samt en långsiktig och hållbar relation med din sourcing partner.

En utmaning för många organisationer och företag är att skapa partnerskap som bidrar till innovationsförmåga, effektivitet och värdeförädling. Det krävs precision i snittytorna mellan företag och partners, en balanserad analys om vem som gör vad bäst och omsorgsfulla val av partners så att samarbetet präglas av ömsesidig utveckling, kunskapsutbyte och kompletterande resurser.

”De mest innovativa företagen har fler samarbeten än andra”

 

Kursen IT-sourcing, innovation och affärsinriktade partnerskap visar hur du som arbetar med frågor kring partnerskap, inköp, sourcing, affärsutveckling eller outsourcing kan hantera dilemmat som uppstår när krav på både innovation och effektivitet ska förenas. En lyckad relation bygger på balans mellan dessa krav, och partnerskapet måste anpassas utifrån krav och förutsättningar hos båda parter. I kursen ger vi dig verktyg för att bygga en långsiktig och hållbar sourcingrelation.

”Partnerskap är ett verktyg för effektivitet, men också en viktig strategi för innovation”

 

Kursen ger dig ett holistiskt perspektiv på hur du designar en intelligent affärslogik som skruvar upp värdeförädlingen, ökar effektuttaget och maximerar nätverkseffekten:

 • Djupare kunskap om hur du förenar sourcinglogik med innovationslogik
 • Strategisk flexibilitet – nyckeln till innovation
 • Hur du förenar krav på kostnadsreduktion och verksamhetsutveckling
 • Strategiska partnerskap – precision, utformning och genomförande
 • Kundens behov och leverantörens förmåga – så hittar du rätt
 • Så designar och bygger du ett ekosystem av partners
 • Förutsättningar för att kunna vara både ”Lean” och ”Agil”
 • Rätt managementkompetens – designa och leda förändring för att frigöra potential

 

Kursen baseras på praktiska erfarenheter och best practice från stora nordiska och multinationella organisationer samt på den senaste forskningen i gränslandet sourcing, innovation och partnerskap. Kursen varvar teori och praktik och leds av de välmeriterade forskarna och lärarna Mattias Axelson och Jon Rognes, båda verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm.

”Forskningen visar att partnerskap ger högre avkastning på den egna organisationens innovationssatsningar.”

 

Kursen ges för närvarande endast som onlinekurs.

Onlinekursens innehåll och upplägg

Lektion 1: Introduktion [15 minuter]

 • Bakgrund, syfte och mål
 • Driftslogik vs. innovationslogik – hur du förenar effektivitet och innovation
 • Din organisation i ett större ekosystem
 • Kursens upplägg och disposition

Lektion 2: Innovation [30 minuter]

 • Innovation – vad och varför
 • Strategisk flexibilitet
 • Innovation i ett ekosystem – smart resursutnyttjande
 • Inkrementell och radikal innovation
 • Förhållandet mellan innovation, utveckling och ny kunskap
 • Kundcentrerad innovation
 • Hur du förenar avkastningskrav i driften av dagens verksamhet med utveckling av morgondagens verksamhet
 • Strategi – marknadsinnovation, affärsinnovation, core-utveckling och produktinnovation
 • Innovationsloopen – experimentell innovation

Lektionen avslutas med en praktisk övning

Lektion 3: Sourcing [25 minuter]

 • Affärslogiken bakom framgångsrika sourcingaffärer
 • Kravspecifikation – avgörande egenskaper för tjänster som ska outsourcas
 • Avgränsningar, precision, snittytor och SLAs
 • Förändring – kommunikation, samverkan och kulturskillnader
 • Så förenar du kundernas behov och leverantörernas förmåga
 • Förutsättningar för att vara både ”Lean” och ”Agil”

Lektionen avslutas med en praktisk övning

Lektion 4: Partnerskap [25 minuter]

 • Hur partnerskap bidrar till innovation
 • Hur blir ditt företag en attraktiv innovationspartner? Koppling mellan strategi, verksamhet och individ
 • Så bygger du en ny spelplan för affärsutveckling – ekosystemet
 • Partnerskap som ”innovationslabb”
 • Erbjudande, marknadspotential och partnerorganisation – hur värderar du förutsättningarna för innovation?
 • Nya krav på managementkompetens – hur ditt företag designar och leder för att frigöra potential och skapa konkurrensfördelar

Lektionen avslutas med en praktisk övning

Lektion 5: Förändring [20 minuter]

 • Projektdesign och avgränsningar – viktiga framgångsfaktorer (oavsett vilken projektmodell din organisation använder)
 • Systemsyn – omgivning, fokus på mottaglighet och användarvänlighet samt kontextberoende
 • Förändring som levererar resultat över tid
 • Best practice 1: hur lär du av branschens stjärnor? Så identifierar du tankelogiken bakom andras framgångar
 • Best practice 2: analys av problemlösning och hinder som andra överkommit
 • Motståndshantering och genomförande – förändringstaktik och tre centrala logiker

Lektionen avslutas med en praktisk övning

Lektion 6: Sammanfattning och praktiskt genomförande [20 minuter]

 • En sammanhållen modell – sourcinglogik vs. Innovationslogik
 • Vägen till en balanserad organisation
 • Sourcingstrategier
 • Scope för innovation
 • Kategorisering av sourcing
 • Slutsatser och rekommendationer

 
 

Övrigt: onlinekursens innehåll och kursintyg

Varje lektion i onlinekursen består av genomgångar av det teoretiska perspektivet samt med praktiska exempel från verkligheten. I lektionerna får du tillgång till nedladdningsbar dokumentation, praktiska övningar, aktuella metoder och verktyg och lektionerna avslutas med ett quiz som stämmer av att du som deltagare tagit till dig de pedagogiska poänger som lektionen syftar till att förmedla.

Det onlinebaserade lektionsmaterialet omfattar totalt omkring 2,5 timmar (exklusive praktiska övningar, quiz och annan rekommenderad läsning) och motsvarar två dagars lärarledd undervisning.

Efter godkänd kurs så erhåller du ett kursintyg.

Målgrupp

 • IT-chefer, IT-ansvariga och IT-strateger i företag, på kommuner och statliga myndigheter
 • Inköpschefer och upphandlare och andra som exempelvis kommer i kontakt med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)
 • Du som arbetar med R&D, affärs- och/eller verksamhetsutveckling eller har liknande roll
 • Partneransvarig, ansvarig för partneraffär
 • Chefer och ledare inom leverantörsföretag
 • Konsulter – tekniska konsulter, konsultchefer m.m
 • Eller andra liknande roller med strategiskt perspektiv på sourcing-, partner- och innovationsområdet

Lärare

Jon Rognes, Ek. Dir., Civ. Ing., är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och biträdande generalsekreterare på stiftelsen Leading Health Care. Jon har mer än 25 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och forskning kring innovation och sourcing, bland annat från flera Vinnovaprojekt, som gästforskare på Stanford samt som visiting professor på AIM (Asian Institute of Management) i Filipinerna. Jon har flera publikationer inom området, senast ett kapitel i boken Öppen Innovation från Studentlitteratur.

Mattias Axelson är Ekonomie Doktor och arbetar som forskare, föreläsare och rådgivare. Han är verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och är fellow vid Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT). Mattias bedriver tillämpad forskning och bidrar med rådgivning om innovationsstrategiska frågor; exempelvis affärsinnovation, adaptiv innovationsförmåga och partnerskaps- och sourcinglösningar. Han har flera publikationer om innovation, bland annat boken Växla upp innovationskraften.

Följ oss på LinkedIn!

Håll dig uppdaterad om våra högaktuella kurser, exklusiva erbjudanden, konferenser, nyhetsbrev och mycket, mycket mer!

 

Scanna QR-koden för att ta dig till vår sida eller klicka här!

You have Successfully Subscribed!