Styrmodell för agila organisationer – strategisk, taktisk och operativ styrning

11 900 kr

KURSOMGÅNG OKTOBER:
DEL 1 (Strategisk styrning): 25 oktober
DEL 2 (Taktisk styrning): 27 oktober
DEL 3 (Operativ styrning): 29 oktober

KURSOMGÅNG NOVEMBER:
DEL 1 (Strategisk styrning): 29 november
DEL 2 (Taktisk styrning): 1 december
DEL 3 (Operativ styrning): 3 december

TID Alla kursdagar sker mellan kl. 08:30-12:00

FORMAT Distansundervisning online

Nollställ
Artikelnr: stagor Kategori:

Strategisk styrning | Taktisk styrning | Operativ styrning

Kursomgången i september är FULLBOKAD. Vi har därför nu planerat in två nya kursomgångar i oktober respektive november/december. Välkommen med din anmälan!

Den moderna organisationen blir alltmer agil i sitt arbetssätt givet en omvärld som förändras snabbt och en marknadslogik som ger blixtsnabb återkoppling från kund. Utforskande och förberedande analysarbete genomförs tvärfunktionellt med både IT och verksamhet med ständiga förbättringar och gemensam leveransplanering.

Projekt (agila eller vattenfall) är den vanligaste organisationsformen för att driva och genomföra förändring i företag och organisationer. Projektmodellen är bra på att ta fram lösningar men är inte anpassad för transformationer som går på tvärs över flera organisatoriska enheter eller agila arbetsmodeller.

En övergripande central uppgift för ledningen  i en välfungerande modern organisation är att styra verksamheten mot en tydlig strategisk målbild. För att säkerställa hög kvalitet och rätt riktning  så krävs en tydlig och väl sammansatt styr- och ansvarsmodell för att hantera samspelet mellan Ledning, Verksamhet och Genomförandeorganisation.

Kursens syfte och innehåll

En framgångsrik styrmodell behöver vara hållbar för både agila arbetsmetoder och vattenfallsmodeller, samt för en kombination av dessa båda. Styrmodellen ska säkerställa kvaliteten i styrningen och kräver att styrmodellen inbegriper ett antal stödprocesser som säkerställer att vi ”gör rätt saker och gör saker på rätt sätt”. Det gör vi genom att utveckla en styrmodell som kombinerar:

 • Ekonomisk styrning och uppföljning
 • Arkitekturstyrning – hur digitaliseringen ska implementeras för att vara framtidssäker
 • Leverantörsstyrning – mål, KPI:er, incitament för olika leverantörer
 • Förvaltningsstyrning och förberedande arbete inför driftsättning
 • Projekt- och/eller programstyrning – agila och traditionella vattenfallsprojekt samt en kombination av båda

Kursens upplägg – tre sammanhängande delkurser

Kursen består av tre delkurser som ges på distans online under tre halvdagar:

 • Delkurs 1: Strategisk styrning
 • Delkurs 2: Taktisk styrning
 • Delkurs 3: Operativ styrning

OMFATTNING 3 halvdagar
FORMAT Distansundervisning online
DELKURSERNAS UPPLÄGG Mix mellan föredrag, diskussion och praktiska övningar

Delkurs 1: Strategisk styrning

 • Riktning, budget och målbild med förändringen på 2-3 års perspektiv
 • Företagsledningens och ägarnas perspektiv i strategin
 • Strategiutveckling och formulering av mål
 • Affärsarkitektur som brygga mellan strategi och genomförande

Delkurs 2: Taktisk styrning

 • Masterplan och portföljplanering för det strategiska direktivet
 • Releasehantering med 6-12 månaders perspektiv
 • Fördelning av budgeten på olika utvecklingsinitiativ
 • Beslutspunkter och beslutsunderlag
 • Fördelning av nyckelresurser över de prioriterade utvecklingsinitiativen
 • Ansvar för och ägandeskap av styrmodellen – från taktiskt till operativt

Delkurs 3: Operativ styrning

 • Genomförande av utvecklingsinitiativ enligt direktiv för att möta masterplanen och utsatt budget
 • Styrning av utvecklingsinitiativ med 2-6 månaders perspektiv
 • Pulsmöten och leveransplanering
 • Agila projekt vs. vattenfallsprojekt – hur man hanterar en mix av metoder

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till nyckelpersoner i organisationer under starkt förändringstryck och som letar efter praktiska verktyg att designa, planera, organisera och genomföra en omfattande digital transformation.

Exempel på roller i målgruppen är projekt-, program- eller förändringsledare, affärs- eller verksamhetsutvecklare, linjechefer, ansvarig för nyetablerat affärsområde, utvecklingschef, CIO, CTO, IT-chef/ansvarig eller liknande yrkesroll som kombinerar operativa och strategiska arbetsuppgifter.

 

Kursens lärare

Anders PerssonAnders Persson har under de senaste åren arbetat som IT-chef, CIO på Apoteket AB, chef verksamhetsutveckling på PRV och nu senior rådgivare inom transformationsområdet. Han har lång erfarenhet av komplexa transformationsarbeten. Idag arbetar Anders som ansvarig för Verksamhetsutveckling och IT på PRV.

 

 

Steve BrdarskiSteve Brdarski arbetar som senior rådgivare på Oribata Consulting. Han har lång erfarenhet av projekt-, program- och transformationsledning och leder till vardags komplexa program relaterade till flexibel affärsarkitektur, processutveckling och kravställning/implementering av IT-system.

Kursavgift

Kursavgift är 11.900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.
 

Format

Kursen ges som distansundervisning online.