Styrmodell för agila organisationer – strategisk, taktisk och operativ styrning

11 900 kr

NÄSTA KURSOMGÅNG:

DEL 1 (Strategisk styrning): 24 oktober
DEL 2 (Taktisk styrning): 25 oktober
DEL 3 (Operativ styrning): 27 oktober

TID Alla kursdagar sker mellan kl. 08:30-12:00

FORMAT Distansundervisning online

Artikelnr: stagor Kategori:

Strategisk styrning | Taktisk styrning | Operativ styrning

Den moderna organisationen blir alltmer agil i sitt arbetssätt givet en omvärld som förändras snabbt och en marknadslogik som ger blixtsnabb återkoppling från kund. Utforskande och förberedande analysarbete genomförs tvärfunktionellt med både IT och verksamhet med ständiga förbättringar och gemensam leveransplanering.

Projekt (agila eller vattenfall) är den vanligaste organisationsformen för att driva och genomföra förändring i företag och organisationer. Projektmodellen är bra på att ta fram lösningar men är inte anpassad för transformationer som går på tvärs över flera organisatoriska enheter eller agila arbetsmodeller.

En övergripande central uppgift för ledningen  i en välfungerande modern organisation är att styra verksamheten mot en tydlig strategisk målbild. För att säkerställa hög kvalitet och rätt riktning  så krävs en tydlig och väl sammansatt styr- och ansvarsmodell för att hantera samspelet mellan Ledning, Verksamhet och Genomförandeorganisation.

Sagt av nöjd kursdeltagare!
”1) Tidlös kunskap! 2) Exakt vad jag behöver för nästa steg i karriären 3) Jag förstår mitt företags strategier & organisation från ett nytt mycket djupare perspektiv 4) Bra för att nätverka och utbyta erfarenheter!”

Viking Österlund, Manufacturing & Industrialization Engineer, NorthVolt AB, gick kursen i september 2021

Kursens syfte och innehåll

En framgångsrik styrmodell behöver vara hållbar för både agila arbetsmetoder och vattenfallsmodeller, samt för en kombination av dessa båda. Styrmodellen ska säkerställa kvaliteten i styrningen och kräver att styrmodellen inbegriper ett antal stödprocesser som säkerställer att vi ”gör rätt saker och gör saker på rätt sätt”. 

Kursen går igenom hur du sätter upp en styrning som tar dig från en organisations strategi och formulering av mål, till design av värdeströmmar och organisatoriska principer för agila organisationer.

Vi går även igenom fällor man kan råka ut när man etablerar agil styrning i organisationer samt vilka obalanser som kan uppstå i organisationer med ej fungerande styrning.

Kursens upplägg – tre sammanhängande delkurser

Kursen består av tre delkurser som ges på distans online under tre halvdagar:

 • Delkurs 1: Strategisk styrning
 • Delkurs 2: Taktisk styrning
 • Delkurs 3: Operativ styrning

OMFATTNING 3 halvdagar
FORMAT Distansundervisning online
DELKURSERNAS UPPLÄGG Mix mellan föredrag, diskussion och praktiska övningar

Delkurs 1: Strategisk styrning

 • Riktning, budget och målbild med förändringen på 2-3 års perspektiv
 • Företagsledningens och ägarnas perspektiv i strategin
 • Strategiutveckling och formulering av mål
 • Affärsarkitektur som brygga mellan strategi och genomförande

Delkurs 2: Taktisk styrning

 • Från strategiutveckling och formulering av mål till design av värdeströmmar
 • Planering av värdeströmmar och organisatoriska principer för agila organisationer
 • Arbetsmodell för agil värdedriven utveckling

Delkurs 3: Operativ styrning

 • Fällor vid etablering av agil styrning i organisationer
 • Agila projekt vs. vattenfallsprojekt – hur man hanterar en mix av metoder
 • Obalanser i organisationer med ej fungerande styrning

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till nyckelpersoner i organisationer under starkt förändringstryck och som letar efter praktiska verktyg att designa, planera, organisera och genomföra en omfattande digital transformation.

Exempel på roller i målgruppen är projekt-, program- eller förändringsledare, affärs- eller verksamhetsutvecklare, linjechefer, ansvarig för nyetablerat affärsområde, utvecklingschef, CIO, CTO, IT-chef/ansvarig eller liknande yrkesroll som kombinerar operativa och strategiska arbetsuppgifter.

 

Kursens lärare

Anders PerssonAnders Persson har under de senaste åren arbetat som IT-chef, CIO på Apoteket AB, chef verksamhetsutveckling på PRV och nu senior rådgivare inom transformationsområdet. Han har lång erfarenhet av komplexa transformationsarbeten. Idag arbetar Anders som ansvarig för Verksamhetsutveckling och IT på PRV.

 

 

Steve BrdarskiSteve Brdarski arbetar som senior rådgivare på Oribata Consulting. Han har lång erfarenhet av projekt-, program- och transformationsledning och leder till vardags komplexa program relaterade till flexibel affärsarkitektur, processutveckling och kravställning/implementering av IT-system.

Kursavgift

Kursavgift är 11.900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag distans online) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.
 

Format

Kursen ges som distansundervisning online.