Systematisk innovationsledning

24 500 kr

Kursen byggs upp av 5 moduler á 3 timmar: Modul 1: 24 maj (09:00-12:00) Modul 2: 31 maj (09:00-12:00) Modul 3: 17 juni (13:00-16:00) Modul 4: 23 augusti (13:00-16:00) Modul 5: 30 augusti (13:00-16:00) Format: Distans online Kursen i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Bakgrund

Systematisk innovationsledning är en nyckel som öppnar dörrar till verksamhetens vidareutveckling och framtida framgångar, som hjälper dig bryta gamla mönster och på ett strukturerat och balanserat sätt hjälper dig att navigera genom föränderliga och oförutsägbara marknader.

Genom en proaktiv innovationsstrategi ökar du organisationens kreativitet, flexibilitet och konkurrenskraft, öppnar för nya intäktsströmmar, nya affärsmodeller, differentiering och/eller nya banbrytande produkter och lösningar.

Syfte och mål

Nyckeln ligger i struktur och systematik. Att leda och organisera för innovation är både ett hantverk och ett metodiskt arbetssätt. Vår kvalificerade kurs ger dig ett helhetsperspektiv på innovationsledning baserat på:

 • De sju centrala kompetensområden som bygger upp standarden ISO56002
 • Tillhörande termer och definitioner (ISO 56000)
 • Yrkesrollsbeskrivningen för innovationsledare
 • Body of Knowledge för innovationsledare

Syftet med kursen i innovationsledning är att ge dig kvalificerad metodik och praktiskt tillämpbara verktyg för ett strukturerat innovationsarbete som leder till konkreta resultat.

Kursens upplägg och disposition

Kursen löper över 5 moduler, som vardera är 3 timmar långa och utspridda över ett par månader. Mellan modulerna ingår en mindre hemuppgift eller rekommenderad läsning. Totalt sett bör du räkna med att lägga omkring en arbetsdag på hemuppgifter (fördelat över hela kursen).

Genomförandeinformation: Seminarier genomförs digitalt via Teams och kursmaterial tillhandahålls via särskild utbildningsplattform.

 • Självstudier inför respektive modul: Vi arbetar med en ”flipped classroom”- metodik, inför varje träff får du tillgång till några inspirerande filmer samt stödjande artiklar kopplat till veckans område.
 • Deltagande på modul: Vi inleder med en introduktion till området där vi tar ut en ”riktning”. Vi varvar sedan workshopmoment i mindre innovationsteam, reflektion tillsammans med redovisning/samtal.​​​​​​​
 • Uppgift efter respektive modul: Varje område har en specifik individuell uppgift som utförs av dig som deltagare och lämnas in till kursansvariga.​​​​​​​​​​​​​​

Kursen ges i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden

Ny Teknik Education ger denna kurs i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden. RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar de till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

 

Kursens innehåll:

Kursen byggs upp av 5 moduler á 3 timmar och följer ISO56002-standardens disposition.

Modul 1. Introduktion

 • Översikt över utbildningen och dess upplägg
 • Lära känna varandra
 • Myter och definitioner
 • Professionalisering
 • Standard för att leda och organisera innovation
 • Innovationsledningsprinciper
 • Innovationsledarrollen

Modul 2. Sammanhang

 • Förståelse för externa trender och drivkrafter
 • Förståelse för interna förmågor och tillgångar
 • Kultur som stödjer innovation
 • Externa och interna innovationssamarbete
 • Kommunikation och medvetenhet

Modul 3. Ledarskap

 • Högsta ledningens åtagande
 • Fokus på värdeskapande
 • Vision och strategi för innovation
 • Innovationspolicy
 • Organisatoriska roller och ansvar
 • Resurser som stödjer innovationsaktiviteter

Modul 4. Processer

 • Innovationsinitiativ och projekt
 • Konfiguration av innovationsprocessen
 • Process för att identifiera möjligheter
 • Process för att utveckla och validera koncept
 • Processer för att utveckla och implementera lösningar
 • Verktyg och metoder för innovation
 • IPR

Modul 5. Systematiskt arbetssätt

 • Förstå hur element i systemet fungerar och interagerar med varandra
 • Innovationsmål och handlingsplaner
 • Organisatoriska strukturer för innovationsaktiviteter
 • Innovationsportfölj
 • Utvärdera och förbättra systemet för högre prestanda

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för att leda och organisera insatser för förnyelse, omställning och innovation och/eller som arbetar med att stärka människors och teams förmågor, förutsättningar och stöd för innovation.

Detta omfattar alla typer av organisationer och sammanhang – privata eller offentliga, stora eller små, inom alla sektorer, områden och funktioner.​

Exempel på yrkesroller i målgruppen:

 • Ingenjörer, tekniska chefer, CTO eller liknande
 • Olika roller inom IT-området
 • Projektledare, chefer, ledningsgrupper, affärsområdeschefer, konsulter
 • Affärs- eller verksamhetsutvecklare
 • Kvalitetsledare/-chefer
 • Produktutvecklare, produktledare eller liknande
 • Eller annan liknande yrkesroll med ett strategisk och/eller operativt intresse för innovationsarbete

Lärare

Natalie GustafssonNatalie Gustafsson arbetar som innovations- och processledare inom ämnesområdet innovationsledning. Vårt mål för området är att vara ett nationellt nav för innovationsledning, bland annat genom att vara en partner inom professionalisering av innovationsledare, utveckling av ​ledningssystem för innovation och ​systematiskt innovationsarbete. Natalie har en tvärvetenskaplig akademisk bakgrund i en kombination av innovationsteknik och organisationspsykologi.

 

Daniel Richardsson

Daniel Richardsson är personcertifierad innovationsledare och arbetar även han som innovations- och processledare på RISE inom ämnesområdet innovationsledning mot den målsättning som beskrivs ovan. Daniel är även en av förgrundsfigurerna i Sverige när det gäller spridandet av innovativa styrkebaserade arbetsmetoder, synsätt,    ledarskaps- och arbetslagsbeteenden – som stärker människor, organisationer och regioner att göra framsteg i meningsfullt arbete och hållbart värdeskapande.

Kursavgift

Kursavgiften är 24 500 kr ex moms. I priset ingår 5 moduler á 3 timmar, hemuppgifter, kursdokumentation och diplom.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!