Systems Engineering / On Demand

3 500 kr

FORMAT: On Demand (onlinekurs) OMFATTNING: 2-3 timmars kursmaterial

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Systems Engineering (SE) är en väletablerad metodik som hjälper dig att utveckla och livscykelhantera lösningar (produkter och tjänster) – lösningar som är baserade på faktiska behov. Ett välorganiserat systemarbete möjliggör effektivare styrning, tydligare kommunikationbättre dokumentationhögre kvalitet och bättre resultat. Det skapar förutsättningar för snabba – men kontrollerade – förändringar för att möta en föränderlig omvärld.

Onlinekursen går igenom Systems Engineering ur ett teoretiskt perspektiv.

Onlinekursens innehåll

  1. Varför behövs Systems Engineering?
  2. Vad är Systems Engineering?
  3. Vad är System Lifecycle Management?
  4. Hur tar vi fram intressentbehohov?
  5. Vad är ett krav och en kravspecifikation?
  6. Vad är ett systemkrav och hur omvandlar vi intressentkrav till systemkrav?
  7. Hur tar vi fram och väljer lösningskoncept?
  8. Hur beskriver vi en arkitektur och vad är dess roll i utvecklingsarbetet?
  9. Hur hanterar vi systemintegration, verifiering och validering?
  10. Reflektioner och sammanfattning

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig mer om utveckling och livscykelhantering av produkter och system. Du arbetar tex inom medicinteknik, transport, fordon, försvar eller energi, men även inom kommun och landsting där du ansvar för att maximera nyttan av dina fysiska tillgångar.

Du är kanske systemingenjör, kravställare, projektledare, utvecklingsingenjör, systemintegratör, testingenjör, driftsättare, linjechef, underhållsingenjör eller på annat sätt inblandad i utvecklingsarbetet.

Kursens lärare

Tom Strandberg är senior konsult på Syntell och Certifierad Systems Engineering Professional. Tom har mer än 20 års erfarenhet av utveckling av företags och myndigheters förmåga att hantera komplex system.

Jonas Larsson är senior konsult på Syntell och Certifierad Systems Engineering Professional. Jonas har mer än 15 års erfarenhet som bl a systemingenjör, systems engineer manager, chef samt metodutvecklare.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!