Systems Engineering

kr

DATUM 12 oktober
TID
Kl. 09:00-17:00
FORMAT Distansundervisning online

Kursen ingår i en serie av 5 delkurser som tillsammans skapar en certifiering. Du väljer själv om du endast vill gå denna kurs, fler kurser eller alla (se nedan).

Systems Engineering (SE) är en väletablerad metodik som hjälper dig att utveckla och livscykelhantera lösningar (produkter och tjänster) – lösningar som är baserade på faktiska behov. Ett välorganiserat systemarbete möjliggör effektivare styrning, tydligare kommunikation, bättre dokumentation, högre kvalitet och bättre resultat. Det skapar förutsättningar för snabba – men kontrollerade – förändringar för att möta en föränderlig omvärld.

Tom Strandberg, Lärare Systems Engineering & Lifecycle ManagementJag vill få dig att se möjligheterna i dagens komplexitet och ge dig metodiken och förmågan att realisera möjligheterna med lyckade system och verksamheter.

Tom Strandberg, Syntell, kurslärare Systems Engineering

Om kursen i Systems Engineering

Kursen Systems Engineering ger dig en översikt av de grundläggande begreppen, processen, och metoderna inom Systems Engineering. Du får en beskrivning av de olika aktiviteterna som används för att översätta ett behov till krav och till arkitekturbeskrivningar som underlag inför implementering. Därefter går vi igenom hur systemelementen integreras, verifieras och valideras, med betoning på hur vi under hela utvecklingsarbetet säkerställer att vi utvecklar rätt system.

Ur kursinnehållet

 • Vad är och varför behövs Systems Engineering?
 • System, livscykler och utvecklingsmodeller
 • Intressenter och deras behov
 • Kravfångst och kravutveckling
 • Konceptval
 • Systemarkitektur och interface
 • Integration, Verifiering och Validering
 • Hur säkerställer vi att vi får “rätt” system?

Jonas Larsson, Lärare Systems Engineering & Lifecycle ManagementVid utvecklingsarbete och användandet av Systems Engineering så har jag lärt mig genom åren att alltid hitta det egentliga målet och syftet. Den förmågan och känslan försöker jag förmedla till deltagarna på kursen.

Jonas Larsson, kurslärare Systems Engineering

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE)Requirements Engineering (RE), Configuration Management (CM), Logistics Engineering & Management (LE) och Technical Management (TM) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem delkurser.

För dig som vill gå 1, 2, 3, 4 eller alla 5 delkurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 9 900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 17 300 kr ex moms (2 500 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 24 700 kr ex moms (5 000 kr i rabatt)
 • 4 kurser: 32 100 kr ex moms (7 500 kr i rabatt)
 • 5 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 39 500 kr (10 000 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du hur många kurser du vill gå, och kryssar i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Logistics Engineering & Management här.

Du läser mer om kursen Technical Management här.

Kursens upplägg


Kursen består av dels en förberedande onlinekurs samt en praktisk kursdag i helklass.

Onlinekursen går igenom kursinnehållet ur ett teoretiskt perspektiv. Under den praktiskt inriktade kursdagen praktiserar vi teorin i ett antal övningar kopplat till ett verklighetstroget case.

Onlinebaserade förstudier

 1. Varför behövs Systems Engineering?
 2. Vad är Systems Engineering?
 3. Vad är System Lifecycle Management?
 4. Hur tar vi fram intressentbehohov?
 5. Vad är ett krav och en kravspecifikation?
 6. Vad är ett systemkrav och hur omvandlar vi intressentkrav till systemkrav?
 7. Hur tar vi fram och väljer lösningskoncept?
 8. Hur beskriver vi en arkitektur och vad är dess roll i utvecklingsarbetet?
 9. Hur hanterar vi systemintegration, verifiering och validering?
 10. Reflektioner och sammanfattning

Kursdag (kl. 09:00-17:00)


FÖRMIDDAG
– Välkommen, inledning och genomgång av online-lektionerna och frågor på dessa
– Introduktion till Case och övningarna
– Inläsning och paus
– Övning #1: Etablera Systemkontext och livscykelscenarier

12:00 Lunchpaus

EFTERMIDDAG
– Övning #2: Utveckla krav – från intressentbehov till systemkrav
– Övning #3: Välja koncept – generera och utvärdera alternativa lösningar (inkl fika)
– Övning #4: Definiera och beskriv systemets arkitektur
– Diskussion: hur planera och styra systemarbetet i projekt och skapa en Systems Engineering & Lifecycle Management förmåga i organisationen
– Summering och utvärdering av kursen

17:00 Kursdagen avslutas

Målgrupp


Kursen riktar sig till alla som vill lära sig mer om utveckling och livscykelhantering av produkter och system. Du arbetar tex inom medicinteknik, transport, fordon, försvar eller energi, men även inom kommun och landsting där du ansvar för att maximera nyttan av dina fysiska tillgångar.

Du är kanske systemingenjör, kravställare, projektledare, utvecklingsingenjör, systemintegratör, testingenjör, driftsättare, linjechef, underhållsingenjör eller på annat sätt inblandad i utvecklingsarbetet.

Kursens lärare


Tom StrandbergTom Strandberg är senior konsult på Syntell och Certifierad Systems Engineering Professional. Tom har mer än 20 års erfarenhet av utveckling av företags och myndigheters förmåga att hantera komplex system.

 

 

Jonas LarssonJonas Larsson är senior konsult på Syntell och Certifierad Systems Engineering Professional. Jonas har mer än 15 års erfarenhet som bl a systemingenjör, systems engineer manager, chef samt metodutvecklare.

Kursavgift Systems Engineering


Kursavgiften är 9 900 kr exkl moms och då ingår förberedande onlinestudier, en heldagskurs på distansonline samt full dokumentation.

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!


Våra fem kurser Systems Engineering (SE)Requirements Engineering (RE), Configuration Management (CM), Logistics Engineering & Management (LE) och Technical Management (TM) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem delkurser (2+2+1 kursdagar).

För dig som vill gå 1, 2, 3, 4 eller alla 5 delkurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 9 900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 17 300 kr ex moms (2 500 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 24 700 kr ex moms (5 000 kr i rabatt)
 • 4 kurser: 32 100 kr ex moms (7 500 kr i rabatt)
 • 5 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 39 500 kr (10 000 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du hur många kurser du vill gå, och kryssar i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Logistics Engineering & Management här.

Du läser mer om kursen Technical Management här.

Endast onlinekurs


Om du endast är intresserad av att få en grundläggande förståelse för kompetensområdets uppbyggnad och kursens teoretiska innehåll så kan du välja att bara köpa onlinekursen.

Pris för onlinekursen är 3 500 kr exkl moms.