Systems Lifecycle Management | Webinar

kr

DATUM 19 augusti 2022
TID Kl. 09:00-10:00
FORMAT Kostnadsfritt Webinar

Artikelnr: webslm2208 Kategori:

Bli framgångsrik i en komplex värld – Lär dig tänka större, längre och smartare

Om du arbetar inom t.ex. energi, flygindustri, försvar, telecom, infrastruktur, medicinteknik eller transport, oavsett om det är i privat regi eller offentlig verksamhet, möter du sannolikt utmaningar med komplexa system i komplexa miljöer. Teknikutveckling, en global marknad och inte minst klimatfrågan sätter press på dagens företag att leverera produkter och tjänster på ett hållbart sätt med hänsyn till hela livscykeln.

För att bli framgångsrik på dagens marknader så är det avgörande att ha förmågan att tänka och agera i termer av: System– för att vi behöver tänka större än tidigare, Livscykel – för att vi behöver tänka längre än tidigare, och Management – för att vi behöver organisera och leda smartare.

Systems Lifecycle Management är ett ramverk som knyter ihop beståndsdelarna och lär dig livscykelhantera komplexa tekniska system, produkter och tjänster.

För att inspirera, och ge dig djupare förståelse för ramverket Systems Lifecycle Management, så arrangerar vi ett kostnadsfritt webinar med fokus på praktisk tillämpning, nytta och framgångsfaktorer och hur du skapar förutsättningar för snabba, men kontrollerade, förändringar för att möta en föränderlig omvärld.

Under webinariet tar vi upp följande:

 • Metoder och verktyg som ökar din förmåga att lyckas inom komplexa projekt och verksamheter
 • Ramverket Systems Lifecycle Management och hur det byggs av fem centrala komponenter:
  • Systems Engineering – ramverket för hur du går från behov till lösning
  • Requirements Engineering – hur du översätter behov i krav och hanterar dessa över livscykeln
  • Configuration Management – hur du skapar dig koll på läget och hanterar ändringar genom hela livscykeln
  • Logistics Engineering & Management – hur du skapar bästa förutsättningar för effektiv drift och underhåll
  • Technical Management – metodik för teknisk projektledning

… och självklart plockar vi även upp dina specifika frågor!

DATUM Fredag 19 augusti, 2022
TID 09:00-10:00

MEDVERKANDE

Tom StrandbergTom Strandberg är senior konsult på Syntell och INCOSE Certifierad Systems Engineering Professional. Tom har mer än 20 års erfarenhet av utveckling av företags och myndigheters förmåga att hantera komplex system. Tom är också en av huvudlärarna på utbildningen Systems Lifecycle Manager.

 

Christian HelgessonChristian Helgesson, vd för Ny Teknik Education, med lång erfarenhet från ledande roller inom såväl management consulting, utbildningsbranschen som ekonomisk forskning.

 

 

Under webinariet berättar vi också mer om vår utbildning Certified Systems Lifecycle Manager samt våra respektive delkurser Systems Engineering, Configuration Management och Requirements Engineering, Logistics Engineering & Management och Technical Management.

Varmt välkommen!