Systems Lifecycle Management

kr

DATUM 24 augusti
TID Kl. 09:00-10:00
FORMAT Kostnadsfritt Webinar (länk skickas ut till alla deltagare 1-2 dagar innan webinariet)

Artikelnr: webslm2108 Kategori:

Bli en vinnare i en komplex värld – Systems Lifecycle Management ger dig metoderna och verktygen!

Den snabba tekniska utvecklingen och övergripande förändringar i vår värld skapar oändliga möjligheter, men också utmaningar. Har du undrat varför vissa organisationer lyckas bättre än andra att hantera och dra nytta av den föränderliga världen?

Systems Lifecycle Management är ett ramverk som knyter ihop beståndsdelarna Systems- och Requirements Engineering, Configuration Management och Integrated Logistics Support. För att inspirera, och ge dig djupare förståelse för ramverket Systems Lifecycle Management, så arrangerar vi nu ett kostnadsfritt webinar med fokus på praktisk tillämpning, nytta och framgångsfaktorer och hur du skapar förutsättningar för snabba, men kontrollerade, förändringar för att möta en föränderlig omvärld.

Under webinariet tar vi upp följande:

  • Metoder och verktyg som ökar din förmåga att lyckas inom komplexa projekt och verksamheter
  • Ramverket Systems Lifecycle Management och hur det byggs av fyra centrala komponenter:
    • Systems Engineering – helhetsgrepp på din produkt- och tjänsteutveckling
    • Requirements Engineering – hantera krav från behov till lösning
    • Configuration Management – korrekt och spårbar produktinformation genom hela livscykeln
    • Integrated Logistics Support – hållbara lösningar med maximal nytta, hög tillgänglighet till låg livscykelkostnad

… och självklart plockar vi även upp dina specifika frågor!

DATUM Torsdag 24 augusti, 2021
TID 09:00-10:00

MEDVERKANDE

Tom StrandbergTom Strandberg är senior konsult på Syntell och INCOSE Certifierad Systems Engineering Professional. Tom har mer än 20 års erfarenhet av utveckling av företags och myndigheters förmåga att hantera komplex system. Tom är också en av huvudlärarna på utbildningen Systems Lifecycle Manager.

 

Tobias LjungkvistTobias Ljungkvist är senior konsult på Syntell och har 12 års erfarenhet av Configuration Management på operativ och strategisk nivå. Tobias är moderator för nätverket CM Forum och har varit redaktör för flertalet publikationer som nätverket publicerat om CM. Tobias är också en av huvudlärarna på kursen Configuration Management.

 

Christian HelgessonChristian Helgesson, vd för Ny Teknik Education, med lång erfarenhet från ledande roller inom såväl management consulting, utbildningsbranschen som ekonomisk forskning.

 

 

Under webinariet berättar vi också mer om vår utbildning Certified Systems Lifecycle Manager samt våra respektive delkurser Systems Engineering, Configuration Management och Requirements Engineering och Integrated Logistics Support.

Varmt välkommen!