Technical Management / On Demand

3 500 kr

FORMAT: On Demand (onlinekurs) OMFATTNING: 2-3 timmars kursmaterial

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Att leda projekt för komplexa produkter och system

Dagens industriella produkter innehåller alltmer funktionalitet och komplexitet, samtidigt kräver marknaden att projekten levererar värde i tid och till budget. Att leda sådana projekt, oavsett om det handlar om att utveckla, upphandla eller förvalta dessa, är en utmaning. Alltför många projekt, trots goda intentioner, havererar på grund av svårigheten att finna rätt balans i projektledningen.

Onlinekursens innehåll

  1. Introduktion till Technical Management
  2. Koordinering av system och projekt – Lifecycle Management
  3. Initiering och planering
  4. Projekt genomförande och projektstyrning
  5. Projekt status
  6. Hantering av risker och möjligheter
  7. Beslutsfattande
  8. Team och samarbete med kunder
  9. Agile och Lean
  10. Ständig förbättring

Målgrupp

Kursen vänder sig till projektledare, (system)ingenjörer, linjechefer, m fl som vill öka sin förmåga att bedriva eller bidraga till effektiva projekt kopplat till tekniska system. Exempel på fler yrkesroller i målgruppen är Project Manager, Technical Project Manager, Project Engineer, Systems Engineering Manager eller liknande.

Detta gäller oavsett om du är leverantör eller kund/upphandlare eftersom dagens projekt kräver god samverkan för att lyckas på bästa sätt.  Typiskt sett arbetar du inom försvar, fordon, mobilitet, transport, telekom, medicinteknik, energi och infrastruktur.

Kursens lärare

Malin Calemark är seniorkonsult på Syntell med många års erfarenhet som projektledare och systemingenjör i projekt för utveckling av komplexa tekniska system från beställar- såväl som leverantörssidan.

Heiko Häckel är seniorkonsult på Syntell och har jobbat under många år som projektledare och projektingenjör i internationella projekten. Heiko har mer än 20 års erfarenhet inom fordonsteknik och Logistics Engineering and Management (ILS).

Karin Isberg är seniorkonsult på Syntell och har lång erfarenhet av projekt inom teknisk utveckling och som systemledare med ansvar för system över dess livscykler på både strategisk och operativ nivå.

Christer Hedlund är verksamhetsutvecklare och projektledare med lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att lyckas att i sina ambitioner att bli lysande.

Tom Strandberg är seniorkonsult på Syntell och Certifierad Systems Engineering Professional. Tom har mer än 20 års erfarenhet av utveckling av företags och myndigheters förmåga att hantera komplex system.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!