Technical Management

Kursdatum: 14 januari Tid: Kl. 09:00-17:00 Kurslokal: Ny Teknik Educations kurslokaler Adress: Linnégatan 14, Stockholm Kursen ingår i en serie av 5 kurser som tillsammans skapar en certifiering. Du väljer själv om du endast vill gå denna kurs, fler kurser eller alla (se nedan).

 • Total

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Dagens industriella produkter innehåller alltmer funktionalitet och komplexitet, samtidigt kräver marknaden att projekten levererar värde i tid och till budget. Att leda sådana projekt, oavsett om det handlar om att utveckla, upphandla eller förvalta dessa, är en utmaning. Alltför många projekt, trots goda intentioner, havererar på grund av svårigheten att finna rätt balans i projektledningen.

Kursens syfte och mål

Att leda projekt för komplexa tekniska produkter och system behöver inte vara komplext i sig. Denna kurs fördjupar din kunskap om metoderna och verktygen liksom de personliga egenskaperna du behöver för att effektivt planera och leda framgångsrika projekt.

Ur kursens innehåll

 • Varför behövs ”Teknisk projektledning”?
 • Vilka är de specifika utmaningarna att leda tekniska projekt?
 • Vad säger standarder och ramverk såsom ISO/IEC/IEEE 15288 och PMBOK?
 • Vad är betydelsen av system- och projektlivscykelmodeller?
 • Vad innebär agilt arbetssätt och lean principer?
 • Hur planera projektets tekniska arbete?
 • Hur följa upp och styra projektets genomförande och systemets utveckling?
 • Hur fatta beslut med många variabler och göra bra avvägningar (Trade-offs)?
 • Hur etablera ett fungerande tvärfunktionellt projektteam och samarbete kund-leverantör?
 • Hur kontinuerligt utveckla organisationens projektledningsförmåga?

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till projektledare, (system)ingenjörer, linjechefer, m. fl som vill öka sin förmåga att bedriva eller bidra till effektiva projekt kopplat till tekniska system. Detta gäller oavsett om du är leverantör eller kund/upphandlare eftersom dagens projekt kräver god samverkan för att lyckas på bästa sätt.

Typiskt sett arbetar du inom försvar, fordon, mobilitet, transport, telekom, medicinteknik, energi, infrastruktur eller liknande område.

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE)Requirements Engineering (RE), Configuration Management (CM), Logistics Engineering & Management (LE) och Technical Management (TM) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem delkurser.

För dig som vill gå 1, 2, 3, 4 eller alla 5 delkurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 9 900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 17 300 kr ex moms (2 500 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 24 700 kr ex moms (5 000 kr i rabatt)
 • 4 kurser: 32 100 kr ex moms (7 500 kr i rabatt)
 • 5 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 39 500 kr (10 000 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du hur många kurser du vill gå, och kryssar i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.
Du läser mer om kursen Configuration Management här.
Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.
Du läser mer om kursen Logistics Engineering & Management här.
Du läser mer om kursen Technical Management här.

Kursens upplägg och innehåll

Kursen består av två delar: en förberedande onlinebaserad grundkurs (teorifokus) som du får tillgång till direkt vid registrering, samt en praktiskt inriktad kursdag i helklass (distansundervisning online).

I den förberedande onlinekursen går vi igenom de teoretiska grunderna som rör ledning av tekniska projekt. På kursdagen praktiserar vi teorin i ett antal övningar inom ramen för verklighetstrogna case.

Innehåll förberedande onlinekurs

 • Intro to Technical Management?
 • Coordination of System and Project Lifecycle Management
 • Initiation and Planning
 • Project Implementation and Control
 • Project Status
 • Risk and Opportunity Management
 • Decision Management
 • Team and Customer Collaboration
 • Agile and Lean
 • Continuous Improvement

Kursdag – praktisk tillämpning

09:00 Kursdagen inleds

 • Varför behövs ”Teknisk projektledning”?
 • Vilka är de specifika utmaningarna att leda tekniska projekt?
 • Vad säger standarder och ramverk såsom ISO/IEC/IEEE 15288 och PMBOK?
 • Vad är kopplingen till Systems Engineering, Requirements Engineering, Configuration Management och Logistics Engineering and Management?
 • Vad är betydelsen av system- och projektlivscykelmodeller?
 • Vad innebär agilt arbetssätt och lean principer?
 • Hur planera projektets tekniska arbete?
 • Hur följa upp och styra projektets genomförande och systemets utveckling?
 • Hur fatta beslut med många variabler och göra bra avvägningar (Trade-offs)?
 • Hur hantera risker och möjligheter för effektivt projektgenomförande?
 • Hur etablera ett fungerande tvärfunktionellt projektteam och samarbete kund-leverantör?
 • Hur bedriva ett effektivt ledarskap?
 • Hur kontinuerligt utveckla organisationens projektledningsförmåga? 

17:00 Kursdagen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig till projektledare, (system)ingenjörer, linjechefer, m fl som vill öka sin förmåga att bedriva eller bidraga till effektiva projekt kopplat till tekniska system. Exempel på fler yrkesroller i målgruppen är Project Manager, Technical Project Manager, Project Engineer, Systems Engineering Manager eller liknande.

Detta gäller oavsett om du är leverantör eller kund/upphandlare eftersom dagens projekt kräver god samverkan för att lyckas på bästa sätt.  Typiskt sett arbetar du inom försvar, fordon, mobilitet, transport, telekom, medicinteknik, energi och infrastruktur.

 

Kursens lärare

Malin Calemark är seniorkonsult på Syntell med många års erfarenhet som projektledare och systemingenjör i projekt för utveckling av komplexa tekniska system från beställar- såväl som leverantörssidan.

Heiko Häckel är seniorkonsult på Syntell och har jobbat under många år som projektledare och projektingenjör i internationella projekten. Heiko har mer än 20 års erfarenhet inom fordonsteknik och Logistics Engineering and Management (ILS).

Karin Isberg är seniorkonsult på Syntell och har lång erfarenhet av projekt inom teknisk utveckling och som systemledare med ansvar för system över dess livscykler på både strategisk och operativ nivå.

Christer Hedlund är verksamhetsutvecklare och projektledare med lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att lyckas att i sina ambitioner att bli lysande.

Tom Strandberg är seniorkonsult på Syntell och Certifierad Systems Engineering Professional. Tom har mer än 20 års erfarenhet av utveckling av företags och myndigheters förmåga att hantera komplex system.

Kursavgift Technical Management

Kursavgiften är 9 900 kr exkl moms och då ingår förberedande onlinestudier, en heldagskurs på distans samt full kursdokumentation.

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE)Requirements Engineering (RE), Configuration Management (CM), Logistics Engineering & Management (LE) och Technical Management (TM) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem delkurser.

För dig som vill gå 1, 2, 3, 4 eller alla 5 delkurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 9 900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 17 300 kr ex moms (2 500 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 24 700 kr ex moms (5 000 kr i rabatt)
 • 4 kurser: 32 100 kr ex moms (7 500 kr i rabatt)
 • 5 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 39 500 kr (10 000 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du hur många kurser du vill gå, och kryssar i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Logistics Engineering & Management här.

Du läser mer om kursen Technical Management här.