Technical Management – metodik för teknisk projektledning

KURSDATUM 11 maj 2022
TID Kl. 09:00-17:00
LOKAL Ny Teknik Educations kurslokaler i centrala Stockholm

Adress och övrig detaljinfo skickas till deltagarna i bekräftelsemail

Artikelnr: techma Kategori:

Dagens industriella produkter innehåller alltmer funktionalitet och komplexitet. Samtidigt kräver marknaden att projekten levererar värde i tid och till budget. Att leda sådana projekt, oavsett om det handlar om att utveckla, upphandla eller förvalta dessa, är en utmaning. Alltför många projekt, trots goda intentioner, havererar på grund av svårigheten att finna rätt balans i projektledningen.

Kursens syfte och mål

Att leda projekt för komplexa tekniska produkter och system behöver inte vara komplext i sig. Denna kurs ger dig förståelse för metoderna och verktygen liksom de personliga egenskaperna du behöver för att effektivt planera och leda ditt projekt.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till projektledare, (system)ingenjörer, linjechefer, mfl som vill öka sin förmåga att bedriva eller bidraga till effektiva projekt kopplat till tekniska system. Detta gäller oavsett om du är leverantör eller kund/upphandlare eftersom dagens projekt kräver god samverkan för att lyckas på bästa sätt.

Typiskt sett arbetar du inom försvar, fordon, mobilitet, transport, telekom, medicinteknik, energi och infrastruktur.

Ur kursens innehåll

 • Varför behövs ”Teknisk projektledning”?
 • Vilka är de specifika utmaningarna att leda tekniska projekt?
 • Vad säger standarder och ramverk såsom ISO/IEC/IEEE 15288 och PMBOK?
 • Vad är betydelsen av system- och projektlivscykelmodeller?
 • Vad innebär agilt arbetssätt och lean principer?
 • Hur planera projektets tekniska arbete?
 • Hur följa upp och styra projektets genomförande och systemets utveckling?
 • Hur fatta beslut med många variabler och göra bra avvägningar (Trade-offs)?
 • Hur etablera ett fungerande tvärfunktionellt projektteam och samarbete kund-leverantör?
 • Hur kontinuerligt utveckla organisationens projektledningsförmåga?

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE)Requirements Engineering (RE), Configuration Management (CM), Logistics Engineering & Management (LE) och Technical Management (TM) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem delkurser (2+2+1 kursdagar).

För dig som vill gå 1, 2, 3, 4 eller alla 5 delkurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 9 900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 17 300 kr ex moms (2 500 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 24 700 kr ex moms (5 000 kr i rabatt)
 • 4 kurser: 32 100 kr ex moms (7 500 kr i rabatt)
 • 5 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 39 500 kr (10 000 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du hur många kurser du vill gå, och kryssar i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Logistics Engineering & Management här.

Du läser mer om kursen Technical Management här.

Kursens upplägg och innehåll

Kursen består av två delar: en onlinebaserad grundkurs (teorifokus) och en praktiskt inriktad kursdag. I onlinekursen, som kan köpas separat, går vi igenom de teoretiska grunderna som rör ledning av tekniska projekt.  På kursdagen praktiserar vi teorin i ett antal övningar inom ramen för ett verklighetstroget case. Vi avrundar med diskussion och reflektioner kring utmaningarna att införa och bedriva effektiv ledning av tekniska projekt.

Onlinekursen distribueras till alla kursdeltagare i god tid inför kursstart.

09:00 Kursdagen inleds

Under kursdagen lär du dig mer om bland annat:

 • Varför behövs ”Teknisk projektledning”?
 • Vilka är de specifika utmaningarna att leda tekniska projekt?
 • Vad säger standarder och ramverk såsom ISO/IEC/IEEE 15288 och PMBOK?
 • Vad är kopplingen till Systems Engineering, Requirements Engineering, Configuration Management och Logistics Engineering and Management?
 • Vad är betydelsen av system- och projektlivscykelmodeller?
 • Vad innebär agilt arbetssätt och lean principer?
 • Hur planera projektets tekniska arbete?
 • Hur följa upp och styra projektets genomförande och systemets utveckling?
 • Hur fatta beslut med många variabler och göra bra avvägningar (Trade-offs)?
 • Hur hantera risker och möjligheter för effektivt projektgenomförande?
 • Hur etablera ett fungerande tvärfunktionellt projektteam och samarbete kund-leverantör?
 • Hur bedriva ett effektivt ledarskap?
 • Hur kontinuerligt utveckla organisationens projektledningsförmåga? 

12:00 Lunch
13:00 Kursen fortsätter
17:00 Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig till projektledare, (system)ingenjörer, linjechefer, m fl som vill öka sin förmåga att bedriva eller bidraga till effektiva projekt kopplat till tekniska system. Exempel på fler yrkesroller i målgruppen är Project Manager, Technical Project Manager, Project Engineer, Systems Engineering Manager eller liknande.

Detta gäller oavsett om du är leverantör eller kund/upphandlare eftersom dagens projekt kräver god samverkan för att lyckas på bästa sätt.  Typiskt sett arbetar du inom försvar, fordon, mobilitet, transport, telekom, medicinteknik, energi och infrastruktur.

 

Kursens lärare

Sammanhållande huvudlärare är Tom Strandberg, Principal Consultant Systems Engineering på Syntell AB. Tom har 30 års erfarenhet av teknisk projektledning från transport, fordon, försvar, medicinteknik och bistånd.  Tom medverkade i utvecklingen av standarden ISO/IEC/IEEE 15288 Systems and Software Engineering, som sätter det tekniska arbetet i en projektkontext, Technical Management.

Som komplement möter ni även andra lärare från Syntell med gedigen praktisk erfarenhet av att leda tekniska projekt i roller såsom Project Manager, Technical Project Manager, Project Engineer, Systems Engineering Manager.

Kursavgift Technical Management

Kursavgiften är 9 900 kr exkl moms och då ingår förberedande onlinestudier samt en heldagskurs inkl kaffe, lunch och dokumentation.

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE)Requirements Engineering (RE), Configuration Management (CM), Logistics Engineering & Management (LE) och Technical Management (TM) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem delkurser (2+2+1 kursdagar).

För dig som vill gå 1, 2, 3, 4 eller alla 5 delkurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 9 900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 17 300 kr ex moms (2 500 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 24 700 kr ex moms (5 000 kr i rabatt)
 • 4 kurser: 32 100 kr ex moms (7 500 kr i rabatt)
 • 5 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 39 500 kr (10 000 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du hur många kurser du vill gå, och kryssar i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Logistics Engineering & Management här.

Du läser mer om kursen Technical Management här.