Testautomatisering – nyckeln till högkvalitativ mjukvaruutveckling

11 900 kr

DELKURS 1: 10 oktober
DELKURS 2: 12 oktober

TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser)

FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: tesaut Kategori:

Öka produktiviteten och träffsäkerheten för utvecklingsprojekten! 

Med hårdare konkurrens och ökade krav från kunder på nya produktversioner och funktioner, måste företag kunna erbjuda pålitliga och användarvänliga tjänster och produkter i ökat utvecklingstempo. Att automatisera de repetitiva arbetsuppgifter som kan automatiseras i utvecklingsprocessen gör att du kan leverera snabbare och oftare.

Testautomatisering är en process som testar nyutvecklad programvara eller uppdateringar för att identifiera potentiella kodningsfel, flaskhalsar och andra hinder för prestanda. Idag är automatisering av tester en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med snabb IT-utveckling, och underlättar arbetet för såväl utvecklingsteam som testare, utvecklare och produktägare. Det finns goda skäl att skapa processer med automatiska tester även i projekt med bara en utvecklare då det bidrar med om repeterbarhet och kvalitet. Man vill kunna lita på att en applikations befintliga funktionalitet förblir intakt även när systemet förändras och nya funktioner läggs till.

Genom automatisering av tester kan de utföras snabbare och mer effektivt, vilket frigör resurser, skapar mindre personberoende och ökar kapaciteten att snabbare få ut sina leveranser till slutanvändarna. Men hur vet man vilka tester som passar för att automatiseras och hur etablerar man den bästa teststrategin?

Kursens syfte, mål och innehåll:

Denna kurs ger dig kunskap om användingsområden, strategier och förvaltningsbarhet av automatiserade tester i din IT organisation. Du får även praktisk vägledning, tips och råd för att på bästa sätt skapa tester, mäta dess prestanda och analysera resultaten:

 • Hur man planerar och implementerar testautomatisering – Best Practices
 • Steg för att skapa och köra automatiserade tester
 • Hur man håller sig uppdaterad på nya teknologier och verktyg
 • Kommunikation av testresultat och insikter till intressenter

Dag 1

Introduktion till testautomatisering

 • Vad är testautomatisering?
 • Varför är testautomatisering så viktigt?
 • Skillnad mellan manuella- och automatiserade tester
 • Olika nivåer av testautomatisering

Planering och strategi

 • När ska man använda sig av testautomatisering?
 • Hur man planerar och implementerar testautomatisering
 • Best practices för att införa testautomatisering
 • Hur man inkluderar testautomatisering i sin övergripande teststrategi

Verktyg för testautomatisering

 • Översikt över verktyg för testautomatisering
 • Hur man väljer rätt verktyg för sin organisation
 • Demonstration av verktyg för testautomatisering

 

Dag 2

Skapa och köra automatiserade tester

 • Steg för att skapa och köra automatiserade tester
 • Hur man identifierar testfall som kan automatiseras
 • Testfallshantering och underhåll
 • Hur man integrerar testautomatisering med Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD)

Mätning och rapportering

 • Hur man mäter prestanda och effektivitet av testautomatisering
 • Rapportering och analys av testresultat
 • Hur man kommunicerar testresultat och insikter till intressenter

Testautomatiseringens framtid

 • Översikt över framtida trender inom testautomatisering
 • Hur man håller sig uppdaterad på nya teknologier och verktyg
 • Framtida möjligheter och utmaningar inom testautomatisering
 • Förvaltning, uppföljning och kontinuerliga förbättringar

Målgrupp:

Denna kurs riktar sig till dig som är IT-chef, systemarkitekt, projektledare, testare, kravanalytiker eller beslutsfattare och vill få en bättre förståelse för hur man tillämpar testautomatisering i sin organisation eller sitt team. Arbetar du inom IT-branschen där testautomatisering är en oumbärlig del av utvecklingsprocessen, eller inom bank och finans där testning av programvara är nödvändigt för att uppfylla kraven på säkerhet och kvalitet? Då är detta en kurs du inte får missa!

Kurslärare:

Ludwig Östlund har jobbat med att introducera testautomatisering och utbildat inom flertalet organisationer samt branscher och driver idag koncept för kontinuerlig kvalitetsäkring, Continuous Quality. Han har mer än 10 års erfarenhet av att utveckla, förvalta och bygga testautomatiseringskoncept. Lemontree har levererat Test Automation Center of Excellence till flertalet nordiska organisationer där Ludwig har ansvarat för leveranserna både som projektledare och som Service Delivery Manager.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 11 900 exkl moms.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.
 

Format

Kursen ges som distansundervisning online.