Tillämpad AI för Energibranschen

13 900 kr

KURSDATUM Dag 1: 19 november Dag 2: 26 november Dag 3: 3 december TIDER: Kl. 09:00-12:00 (gäller alla kursdagar) FORMAT: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Vilma Burman

Telefon:
0709495892

E-post:
vilma.burman@nyteknikeducation.se

Ladda ner broschyren här

Kursbroschyren ger dig detaljerad information om kursens lärare, innehåll och upplägg samt certifiering/diplom.

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Skapa dig en djupare förståelse för hur du som aktör på den framtida spelplanen för energiförsörjning kan tillämpa AI i din verksamhet!

Artificiell intelligens (AI) är en av de mest spännande och banbrytande teknologierna i nästa våg av digitaliseringen. Dess användning ökar i en dramatisk takt och tjänster som ChatGPT har tagit världen med storm. AI håller en stor värdepotential inom energibranschen och kan användas för att automatisera processer, förbättra kundupplevelser, effektivisera beslutsfattande och öka produktiviteten. Detta har en stor inverkan på affärsstrategi och kan även bidra till ökad konkurrenskraft, innovation och tillväxt.

Eftersom AI består av flera olika teknologier och metoder som är under ständig förändring, är det ett komplext och svårnavigerat område. Det är vanligt att man som verksamhet avvaktar och bevakar konkurrenternas utspel innan man väljer sina egna vägar. Men liksom inom andra strategiska investeringar, innebär att vara sist på bollen en allvarlig och onödig riskexponering mot din framtida affär. Konkurrenter som har kommit längre i sina satsningar kan göra mer, snabbare och fatta bättre beslut, vilket ger dem en större andel av marknaden.

I denna kurs diskuteras bland annat hur du som spelare inom energibranschen identifierar risker och möjligheter, samt kan använda AI för att skapa företagsnytta och accelerera värdeskapande. Du lär dig även om hur du bäst orienterar dig inom AI-landskapet och hur AI kan tillämpas inom verksamheter för energiförsörjning.

Syfte

Kursen kommer att ge dig insikter om hur AI kan användas inom energibranschen, hur du identifierar risker och möjligheter, samt hur du kan använda AI-teknologier för att utveckla företagets affärsidé och bransch. Genom en kombination av föreläsningar, praktiska exempel och interaktiva övningar kommer du att lära dig:

  • Vad är AI och vilken utveckling av AI kommer vi att se under den närmaste tiden?
  • Olika typer av AI och hur de används inom energibranschen
  • Så kopplar du ihop produktdata, kunddata och interna processer för att bygga ett AI-drivet företag
  • Hur kommer AI att förändra vår organisation, styrning och kompetensbehov?
  • Etiska övervägandena vid användning av AI
  • Konkreta tillämpningar och verktyg
  • Hur du ökar ditt företags konkurrenskraft med hjälp av AI

Efter avslutad kurs kommer du att ha en grundläggande förståelse för hur AI kan tillämpas inom energiförsörjning för att förbättra din verksamhet och driva innovation.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar på den framtida spelplanen för energiförsörjning, som ansvarar för organisationens utveckling inom AI-digitalisering och behöver förstå hur man kan tillämpa AI för att på bästa sätt realisera potentialen utifrån den egna verksamhetens förutsättningar.

Exempel på roller i målgruppen är projekt- eller programledare, affärs- eller verksamhetsutvecklare, linjechefer, ansvarig för nyetablerat affärsområde, utvecklingschef, CIO, CTO, IT-chef/ansvarig, VD, ansvarig för strategienhet, automatiseringschef, transformationsansvariga m. fl.