Tillämpad AI – Teknikorientering, värdepotential, strategi

13 900 kr

Delkurs 1: 7 mars
Delkurs 2: 14 mars
Delkurs 3:
21 mars

TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga kursdagar)
FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: aitekn Kategori:

Artificiell intelligens (AI) är en av de mest spännande och banbrytande teknologierna i nästa våg av digitaliseringen.

Dess användning ökar i en dramatisk takt och nya tjänster som ChatGPT gör entré på marknaden. AI håller en stor värdepotential inom företagsvärlden och kan användas för att automatisera processer, förbättra kundupplevelser, effektisera beslutsfattande och öka produktivitet. Detta har en stor inverkan på affärsstrategi och kan även bidra till ökad konkurrenskraft, innovation och tillväxt.

Eftersom AI består av flera olika teknologier och metoder som är under ständig förändring, är det ett komplext och svårnavigerat område. Det är vanligt att man som verksamhet då avvaktar och bevakar konkurrenternas utspel innan man väljer sina egna vägar. Men i likhet med investeringar inom områden såsom cybersäkerhet, så innebär att vara sist på bollen en allvarlig och onödig riskexponering mot din framtida affär. Konkurrenter som har kommit längre i sina satsningar kan göra mer, snabbare och fatta bättre beslut och kommer att kunna ta för sig mer av marknaden.

I denna kurs diskuteras bland annat hur du identifierar risker och möjligheter, samt hur kan använda AI för att skapa företagsnytta och mervärde för den egna verksamheten. Du lär dig även om hur du bäst orienterar dig inom AI-landskapet, hur den kan integreras i affärsverksamheten och mycket mer. Ta del av denna kurs och skapa dig en djupare förståelse för hur AI-teknologier kan användas för att utveckla och framtidssäkra ditt företag!

Kursens syfte och mål

Kursen kommer att ge dig insikter om hur AI kan användas i verksamheter, hur du identifierar risker och möjligheter, och hur du kan använda AI-teknologier för att utveckla företagets affärsidé och bransch. Genom en kombination av föreläsningar, praktiska exempel och interaktiva övningar kommer du att lära dig:

 • Vad är AI och vilken utveckling av AI kommer vi att se under den närmaste tiden?
 • Vilka är de olika typerna av AI och hur används de i dagens verksamheter?
 • Hur kan AI användas för att skapa innovation och tillväxt?
 • Hur kan AI användas för att förbättra processer och öka effektiviteten?
 • Hur kommer AI att förändra vår organisation, styrning och kompetensbehov?
 • Vilka är de etiska övervägandena vid användning av AI?

Efter avslutad kurs kommer du att ha en grundläggande förståelse av AI och hur du kan använda denna teknologi för att förbättra din verksamhet och driva innovation. Du kommer att genomföra ett projektarbete där du får identifiera möjliga tillämpningar av AI i din verksamhet.

Varje kurstillfälle blandar teori, praktiska exempel, diskussioner och övningar både i grupp och individuellt. Detta för att ge en stor variation och interaktivitet. Under kursen kommer du att arbeta utifrån din egen organisation med olika typer av frågeställningar för att skapa en större förståelse och maximalt värde för både dig och din organisation.

Delkurs 1

 • Introduktion av de olika AI-områdena
 • AI-användning idag i privatliv och företagsliv
 • Nulägesanalys för ditt bolag

Delkurs 2

 • Genomgång av företagsprocesser och ramverk
 • Exempel på bolag som lyckats implementera AI för att skapa konkurrensfördel både vad gäller innovation och tillväxt samt effektivisering och automatisering
 • Identifiering av var ditt bolag har möjligheter eller är utsatta för stor risk

Delkurs 3

 • Genomgång av hur AI påverkar ett företags organisation, styrning och kompetensbehov
 • Case-studier och diskussioner
 • Gruppdiskussion kring identifierade möjligheter och nästa steg för ditt bolag att börja tillämpa AI på ett affärsstrategiskt sätt för att skapa en konkurrensfördel nu eller i framtiden

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är ansvarig för organisationens utveckling inom AI-digitalisering, som behöver förstå hur man kan använda tekniken och hur man går till väga för att på bästa sätt realisera potentialen utifrån den egna verksamhetens förutsättningar.

Exempel på roller i målgruppen är projekt- eller programledare, affärs- eller verksamhetsutvecklare, linjechefer, ansvarig för nyetablerat affärsområde, utvecklingschef, CIO, CTO, IT-chef/ansvarig, VD, ansvarig för strategienhet, automatiseringschef, transformationsansvariga m. fl.

Kurslärare

Charlotte MattfolkCharlotte Mattfolk har en över 20-årig karriär som strategi och managementkonsult med fokus på digitalisering, AI och framtidsspaningar. Hon har varit strategichef och VD på flera managementkonsultbolag och idag driver hon AI-plattformen IAMAI som matchar kundbehov med frilansande managementkonsulter.

 
Niclas Wallin har en drygt 8-årig bakgrund som managementkonsult med fokus på omställningen i en digital värld och hur man möter framtida konsumtionsbehov och beteenden på ett framgångsrikt sätt. Niclas har under de senaste 3 åren jobbat och studerat AI för att vara med och utveckla AI-plattformen IAMAI tillsammans med Charlotte.

Kursavgift
Avgiften för kursen är: 13 900 exkl moms. Priset omfattar en kurs på tre halvdagar samt kursdokumentation.

Grupprabatt
Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format
Kursen ges som distansundervisning online.