Vätgas i det svenska energisystemet

13 900 kr

DELKURS 1: 28 augusti
DELKURS 2: 30 augusti
DELKURS 3: 1 september

FORMAT: Distansundervisning online

TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser)

Artikelnr: vatgas Kategori:

Vätgas i det svenska energisystemet

Egenskaper | Applikationer | Affärsperspektiv | Samverkan

 

Vätgasens roll i det svenska energisystemet har under det senaste året gått från ”om” till ”när”. Med hjälp av vätgasen kan vi lagra energi över tid och rum – en viktig pusselbit i omställningen av vårt energisystem. Sverige har, med sin stora andel förnybar energi, en stor potential för att tillverka och tillämpa denna gröna vätgas, bl.a. som fordonsbränsle och till nätstabilitet.

Genom att introducera vätgas i det svenska energisystemet påverkas bl.a. elnätet, transportsektorns infrastruktur och befintliga affärsmodeller. Affärsperspektivet är beroende av fler aktörer där samverkan och långsiktighet är viktiga beståndsdelar. Många pilotprojekt inom vätgas drivs just nu i Sverige, bl.a.  storskaliga satsningar inom industriella applikationer så som Hybrit och H2 Green Steel.

Men vilken roll kan vätgas spela i din verksamhet och i er bransch? Vilka egenskaper och tekniska förutsättningar präglar vätgasen som energislag? Vilken roll har vätgasen i energisystemet och hur ser affärspotentialen ut idag och på sikt?

 

Syfte och mål med kursen

Kursens syfte är att ge en förståelse för vätgasens potentiella roll i övergången till ett svenskt förnyelsebart energisystem med ökad variation på utbud och efterfrågan av energi, krav på en ekonomi utan växthusgasutsläpp samt hur villkor för tekniska och integrerade lösningar ger nya affärsmöjligheter.

Som kursdeltagare får du:

 • En övergripande förståelse för vätgasens egenskaper och förutsättningar för tillverkning
 • En introduktion kring möjliga applikationer och hur din verksamhet kan identifiera affärsmöjligheter
 • En djupare förståelse kring hur samverkan är avgörande inom vätgasens systemutveckling

Delkurs 1

 • Introduktion och förväntningar
  • Incheckning
  • Presentation av upplägg och agenda
  • Mötesdeltagare – presentation inkl. förväntningar
 • Vätgasens egenskaper och framtid
  • Egenskaper (kemiskt, termiskt, elektriskt, etc.)
  • Möjligheter
  • Nuvarande appliceringar (industrin)
  • Framställningsalternativ och ”färger” (PEM, etc.)
 • Gästföreläsare: Martina Wettin, Nilsson Energy & Vätgas Sverige
 • Avslutning av delkurs 1
  • Reflektioner
  • Nästa utbildningstillfälle
  • Presentation av hemuppgift

Delkurs 2

 • Kort återblick och reflektioner
 • Systemperspektivet och fördjupning tillämpning
  • Symbios & restprodukter, elnätet
  • Transport och lagring av vätgas – påverkan
  • Säkerhet och regelverk
  • Fördjupning av nuvarande och kommande applikationer
 • Gästföreläsare: Jakob Rehme, Linköpings Universitet

Delkurs 3

 • Återblick och reflektioner
  • Reflektioner sedan sist?
  • Presentation av hemuppgift
  • Presentation av upplägg och agenda
 • Samverkan för att nå målen
  • Återblick systemperspektivet
  • (Förutsättningar för) Samverkan och partnerskap
  • Ekonomi / affärsperspektiv
  • Nätverk och kluster
 • Gästföreläsare: Edward Murray, VD, Green Iron
 • Kursen avslutas – diplom
 • Målgrupp

  Kursen passar dig som exempelvis arbetar inom följande segment, branscher eller roller:

  • Industriföretag – industriella processer
  • Kommunala aktörer – exempelvis näringslivschefer och miljöhandläggare
  • Energibolag – reservkraft, nätstabilitet, förnybar energiproduktion
  • Förnybar energiproduktion
  • Fordonssektor
  • Logistik / Transport
  • Aktörer som berörs av EUs taxonomi – exempelvis utredare och handläggare inom kommunen (Tillsynsmyndigheter) eller strategiska beslutsfattare inom regionerna

  Kursledare och gästföreläsare

  Pontus CerinPontus Cerin
  Associated Expert på Forever sustainable

  Pontus är docent vid Linköpings universitet med forskningsbakgrund vid KTH, Umeå universitet och Åbo akademi. Han är specialiserad på hållbara investeringar, innovation och styrning av hållbarhet.

   
  Helén WittesjöHelén Wittesjö är civilingenjör i Maskinteknik med en Master inom Energisystem och Miljöteknik från Linköpings Universitet. Hon arbetar idag som vätgasansvarig på DalaVind AB och fokuserar på affärsutveckling och projektledning. Som certifierad projektledare (PMP®) och med många års erfarenhet från tung industri fokuserar hon just nu på vätgasens möjlighet i den svenska energiomställningen. Hon brinner för att möjliggöra industriell symbios utifrån ett tvärfunktionellt systemperspektiv med hållbarheten i fokus.

  Edward MurrayGästföreläsare:
  Edward Murray, VD, Green Iron,
  Cirkularitet och nya industriella
  processer som kräver förnybar vätgas.

   
   

  Martina WettinGästföreläsare:
  Martina Wettin, Nilsson Energy & Vätgas Sverige,
  Tankstationer för vätgas,
  möjligt systemperspektiv

   
   

  Jakob RehmeGästföreläsare:
  Jakob Rehme, Linköpings Universitet,
  Vätgas och el-nätet,
  frekvensreglering & effektkapning

  Kursavgift

  Kursavgiften är 13 900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

  Grupprabatt

  Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.
   

  Format

  Kursen ges som distansundervisning online.