Vätgas i det svenska energisystemet

13 900 kr

DELKURS 1: 26 augusti DELKURS 2: 28 augusti DELKURS 3: 30 augusti FORMAT: Distansundervisning online TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser)

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

”En mycket bra kurs med väldigt bra innehåll och nivå. Intressanta diskussioner och kompetenta föredragshållare. Jag är mer än nöjd! Tack!”

Kerstin Rodell Lundgren Vattenfall Services Nordic AB

Vätgasens roll i det svenska energisystemet har under det senaste året gått från ”om” till ”när”. Med hjälp av vätgasen kan vi lagra energi över tid och rum – en viktig pusselbit i omställningen av vårt energisystem. Sverige har, med sin stora andel förnybar energi, en stor potential för att tillverka och tillämpa denna gröna vätgas, bl.a. som fordonsbränsle och till nätstabilitet.

Genom att introducera vätgas i det svenska energisystemet påverkas bl.a. elnätet, transportsektorns infrastruktur och befintliga affärsmodeller. Affärsperspektivet är beroende av fler aktörer där samverkan och långsiktighet är viktiga beståndsdelar. Många pilotprojekt inom vätgas drivs just nu i Sverige, bl.a.  storskaliga satsningar inom industriella applikationer så som Hybrit och H2 Green Steel.

Men vilken roll kan vätgas spela i din verksamhet och i er bransch? Vilka egenskaper och tekniska förutsättningar präglar vätgasen som energislag? Vilken roll har vätgasen i energisystemet och hur ser affärspotentialen ut idag och på sikt?

Syfte och mål med kursen

Kursens syfte är att ge en förståelse för vätgasens potentiella roll i övergången till ett svenskt förnyelsebart energisystem med ökad variation på utbud och efterfrågan av energi, krav på en ekonomi utan växthusgasutsläpp samt hur villkor för tekniska och integrerade lösningar ger nya affärsmöjligheter.

Som kursdeltagare får du:

 • En övergripande förståelse för vätgasens egenskaper och förutsättningar för tillverkning
 • En introduktion kring möjliga applikationer och hur din verksamhet kan identifiera affärsmöjligheter
 • En djupare förståelse kring hur samverkan är avgörande inom vätgasens systemutveckling

Delkurs 1

 • Introduktion och förväntningar
  • Incheckning
  • Presentation av upplägg och agenda
  • Mötesdeltagare – presentation inkl. förväntningar
 • Vätgasens egenskaper och framtid
  • Egenskaper (kemiskt, termiskt, elektriskt, etc.)
  • Möjligheter
  • Nuvarande appliceringar (industrin)
  • Framställningsalternativ och ”färger” (PEM, etc.)
 • Gästföreläsare: Jazaer Dawody, Energimyndigheten – Utveckling i Sverige och internationellt, finansiering & styrmedel
 • Avslutning av delkurs 1
  • Reflektioner
  • Nästa utbildningstillfälle
  • Presentation av hemuppgift

Delkurs 2

 • Kort återblick och reflektioner
 • Systemperspektivet och fördjupning tillämpning
  • Symbios & restprodukter, elnätet
  • Transport och lagring av vätgas – påverkan
  • Säkerhet och regelverk
  • Fördjupning av nuvarande och kommande applikationer
 • Gästföreläsare: Jakob Rehme, Lindköpings universitet – Vätgas och el-nätet, frekvensreglering & effektkapning
 • Avslutning av delkurs 2
  • Reflektioner
  • Nästa utbildningstillfälle

Delkurs 3

 • Återblick och reflektioner
  • Reflektioner sedan sist?
  • Presentation av upplägg och agenda
 • Samverkan för att nå målen
  • Återblick systemperspektivet
  • (Förutsättningar för) Samverkan och partnerskap
  • Ekonomi / affärsperspektiv
  • Nätverk och kluster
 • Gästföreläsare: Claes Fredriksson, VD och grundare, Liquid Wind – Samarbete och partnerskap – nyckelfaktorer för industrins gröna omställning
 • Reflektioner och tankar
 • Presentation av hemuppgift
 • Kursen avslutas – diplom

Målgrupp

Kursen passar dig som exempelvis arbetar inom följande segment, branscher eller roller:

 • Industriföretag – industriella processer
 • Kommunala aktörer – exempelvis näringslivschefer och miljöhandläggare
 • Energibolag – reservkraft, nätstabilitet, förnybar energiproduktion
 • Förnybar energiproduktion
 • Fordonssektor
 • Logistik / Transport
 • Aktörer som berörs av EUs taxonomi – exempelvis utredare och handläggare inom kommunen (Tillsynsmyndigheter) eller strategiska beslutsfattare inom regionerna

Kursledare och gästföreläsare

Pontus CerinPontus Cerin
Associated Expert på Forever sustainable

Pontus är docent vid Linköpings universitet med forskningsbakgrund vid KTH, Umeå universitet och Åbo akademi. Han är specialiserad på hållbara investeringar, innovation och styrning av hållbarhet.

Helén Wittesjö

Helén Wittesjö är civilingenjör i Maskinteknik med en Master inom Energisystem och Miljöteknik från Linköpings Universitet. Hon arbetar idag som vätgasansvarig på DalaVind AB och fokuserar på affärsutveckling och projektledning. Som certifierad projektledare (PMP®) och med många års erfarenhet från tung industri fokuserar hon just nu på vätgasens möjlighet i den svenska energiomställningen. Hon brinner för att möjliggöra industriell symbios utifrån ett tvärfunktionellt systemperspektiv med hållbarheten i fokus.

Gästföreläsare:

Claes Fredriksson, VD och grundare, Liquid Wind

Jazaer Dawody, Energimyndigheten

Jakob Rehme, Linköpings universitet

Kursavgift

Kursavgiften är 13 900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning online.