Vätgassäkerhet

11 900 kr

DELKURS 1: 20 mars DELKURS 2: 22 mars TID: kl. 09:00-12:00 (gäller båda delkurserna) FORMAT: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Vätgassäkerhet – egenskaper, risker, åtgärder och regler

Vätgas är en ren och mångsidig energibärare och kan användas i olika applikationer som bränsleceller, industriella processer och transporter. Men även om vätgas är en ren och effektiv energikälla, så medföljer specifika säkerhetsöverväganden på grund av dess brandfarliga natur och andra unika egenskaper.

Fördjupad kunskap om vätgassäkerhet är av högsta prioritet för personer som är involverade i produktion, lagring, transport och användning av vätgas. Det skyddar inte bara individer och miljön utan stödjer också tillväxten av en säker och motståndskraftig vätgasekonomi.

Vätgassäkerhet är ett område under utveckling. Pågående forskning och tekniska framsteg bidrar till framtagande av allt säkrare metoder.

Syfte och innehåll

Kursen ger deltagarna en bred förståelse för de viktigaste principerna och metoderna för vätgassäkerhet. Kursen ger en baskunskap för vidare lärande och hjälper till att skapa ett säkerhetsmedvetet tankesätt för dig som arbetar med eller runt vätgas.

Under kursen lär du dig mer om:

 • Vätgasens egenskaper, vanliga användningsområden och metoder för produktion
 • Transport och lagring och tillhörande risker
 • Risker med vätgas
 • Exempel på och fakta om faktiska incidenter
 • Säkerhetsåtgärder
 • Regler och standarder
 • Riskanalys och beredskap

Under kursen ökar du också din förståelse för hur du implementerar säkerhetsåtgärder kopplade till vätgas, men som kan skilja sig från andra konventionella bränslen, och säkerhet kopplat till kringliggande utrustning som måste uppfylla särskilda krav.

 

Kursens upplägg och innehåll:

Delkurs 1 (09:00-12:00)

 • Introduktion och förväntningar
  • Presentation av upplägg och agenda
  • Mötesdeltagare – presentation inkl. förväntningar
 • Introduktion till vätgas:
  • Vätgasens egenskaper och vanliga användningsområden
  • Översikt över metoder för vätgasproduktion
  • Grunderna för säker transport av vätgas
  • Principer för lagring av vätgas och tillhörande risker
 • Risker med vätgas:
  • Brandfarlighet och explosivitet
  • Hälso- och exponeringsrisker
  • Vätgasanvändningens miljöpåverkan
 • Frågor och reflektioner

Delkurs 2 (09:00-12:00)

 • Introduktion Dag 2
  • Reflektioner från Dag 1
  • Agenda dag 2
 • Fallstudier gällande vätgasrisker:
  • Kort översikt över historiska incidenter med vätgas
  • Lärdomar och förbättringar av säkerhetsåtgärder
 • Regler och standarder:
  • Översikt över relevanta säkerhetsföreskrifter och standarder, och krav på efterlevnad
 • Riskanalys och Räddningsberedskap för vätgas:
  • Principer och metoder för riskbedömning och riskhantering
  • Scenarier komprimerad vätgas och flytande vätgas
  • Grundläggande förfaranden för att reagera på vätgasincidenter
 • Avslutning
  • Frågor och reflektioner

Målgrupp

Kursen passar dig som exempelvis arbetar inom följande segment, branscher och roller:

 • Industriella processer – exempelvis processingenjör, utvecklingschef eller produktionschefer
 • Kommunala aktörer – exempelvis näringslivschefer och miljöhandläggare
 • Energibolag – exempelvis utvecklingschef, projektledare, analytiker eller tekniker
 • Förnybar energiproduktion – exempelvis platschef, operatör, installatör eller elingenjör
 • Fordonssektor – exempelvis fordonsingenjör, designer, kvalitetsingenjör eller driftansvarig
 • Logistik / Transport – exempelvis transportsamordnare, lageransvarig eller distributionschef

Lärare

Carin Eklöf-Österberg har disputerat inom material för vätgaslagring och bränsleceller. Hon jobbar idag som projektledare på Chalmers Industriteknik med projekt relaterade till vätgaslagring och bränsleceller, inkluderat etableringen av Chalmers Bränslecellslabb i SEELs lokaler.

Lars-Ove Olsson, Sr Rådgivare Affärs & Teknologiutveckling, med lång erfarenhet i ledande befattningar inom projektering och projektgenomförande i processindustrin. Bl.a. energieffektivisering, biobränslen och projekt relaterade till vätgas, ammoniak, metanol och LNG. I relation härtill också medverkan i olika riskanalyser också kopplat till nyttjande av vätgas.

Kursavgift

Kursavgiften är 11 900 kr ex moms. I priset ingår två delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!