Vätgassäkerhet – egenskaper, risker och åtgärder

11 900 kr

DELKURS 1: 24 oktober
DELKURS 2: 26 oktober

TID: kl. 09:00-12:00 (gäller båda delkurserna)

FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: vatsak Kategorier: ,

Lagstiftning och infrastruktur | Egenskaper, risker och åtgärder

Vätgas har under lång tid använts inom industrin. Vi står nu för ett skifte där vätgasens förmåga som energibärare och låga miljöpåverkan gör att den är på väg att flytta ut från industrin och in i samhället i många nya användningsområden.

Detta är mycket positivt och ger oss stora möjligheter. Men det är centralt att säkerställa att användning, transport och hantering av vätgas sker på ett säkert sätt – egenskaper, risker och åtgärder. Det är också viktigt att förstå lagstiftningen samt vätgasens infrastruktur.

För att upprätthålla vätgassäkerheten måste man vidta åtgärder för att se till att utrustning som används för produktion, lagring och transport av vätgas är tillförlitliga, korrekt installerade och underhållna. Det är också viktigt att följa strikta protokoll för hantering av vätgas, såsom att använda lämpliga skyddskläder och utrustning, och att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra läckage av gas.

Sammanfattningsvis så behöver vi förstå vätgasens risker och hur den hanteras på ett säkert sätt i nya applikationer och miljöer.

Syfte och innehåll

Kursens syfte är att ge en övergripande förståelse för vätgasens roll i energiomställningen och ge en fördjupning i de utmaningar som finns runt säkerheten.

Som kursdeltagare får du:

 • En övergripande förståelse för vätgasens egenskaper och hur vätgas kan användas i energiomställningen
 • En introduktion i vilken lagstiftning som styr kraven på hur vätgas ska hanteras säkert
 • En djupare förståelse kring vätgassäkerhet

Delkurs 1

 • Introduktion och förväntningar
  • Presentation av upplägg och agenda
  • Mötesdeltagare – presentation och förväntningar
 • Vätgasens egenskaper och framtid
  • Vätgasens roll i den pågående energiomställningen
   • Möjligheter
   • Infrastrukturen för vätgas
   • Produktionsätt och lagertyper för vätgas
 • Egenskaper med fokus på säkerhet
 • Avslutning av delkurs 1 – reflektioner

Delkurs 2

 • Återblick och reflektioner
  • Reflektioner sedan sist?
  • Presentation av upplägg och agenda
 • Säkerhetslagstiftning för vätgas
  • Tillstånd
  • Hantering
 • Säkerhetsaspekter för vätgas
  • Kort repetition av egenskaper
  • Risker
  • Skyddsåtgärder
 • Avslutning kurs
  • Sammanfattning/Reflektioner

Målgrupp

Kursen passar dig som exempelvis arbetar inom följande segment, branscher eller roller:

 • Industriföretag – industriella processer
 • Kommunala aktörer – exempelvis näringslivschefer och miljöhandläggare
 • Energibolag – reservkraft, nätstabilitet, förnybar energiproduktion
 • Förnybar energiproduktion
 • Fordonssektor
 • Logistik / Transport

 

Kursens lärare

Helena HermanssonHelena Hermansson är Brandingenjör och Civilingenjör Riskhantering från LTH. Helena har arbetat under många år som brandkonsult med specialisering runt hantering av brandfarlig vara och har drivit ett flertal projekt rörande vätgas. Hon arbetar i dag på RISE som rådgivare inom Vätgassäkerhet där hon är involverad i forskningsprojekt rörande vätgas samt håller utbildningar och presentationer runt vätgassäkerhet.

Kursavgift

Kursavgiften är 11 900 kr ex moms. I priset ingår två delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.