Verksamhetsarkitektur / On Demand

1 990 kr

FORMAT: On Demand (onlinekurs) OMFATTNING: ca 2 timmars kursmaterial KURSINTYG: Kursintyg genereras i portalen efter genomförd och godkänd kurs

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Kursbeskrivning

IT-arkitektur är kärnan i framgångsrik digital transformation, genom att skapa en välplanerad och samordnad infrastruktur som inte bara optimerar prestanda och kostnadseffektivitet, utan även öppnar dörrar till innovation och möjligheter som tar ert företag till nästa nivå av teknologisk mognad. En robust IT-arkitektur skapar en solid grund för att minimera tekniska risker, maximera resurseffektivitet och leverera enastående användarupplevelser, vilket öppnar dörrarna till att skapa konkurrensfördelar och snabbt svara på föränderliga marknadskrav.

IT-arkitektur delas ofta upp i fyra olika delar; Enterprisearkitektur, Mjukvaruarkitektur, Lösningsarkitektur och Verksamhetsarkitektur. Hos Ny Teknik Education hittar du separata On Demand-kurser för alla dimensioner, men du kan även köpa alla kurser som ett paket.

I denna kurs om Verksamhetsarkitektur lär du dig om att designa och organisera en organisations verksamhet på ett strategiskt sätt för att uppnå sina mål. Det involverar att skapa en holistisk vy över processer, information, teknik och människor för att optimera prestanda, effektivitet och anpassningsförmåga. Genom att skapa en tydlig struktur och samverkan mellan olika delar av verksamheten kan verksamhetsarkitektur bidra till att driva innovation, förbättra kundupplevelsen och möta framtidens utmaningar.

I denna kurs går vi igenom viktiga perspektiv som representerar en verksamhet som affärsmodeller, processer, information och förmågor. Du får grundläggande kunskap i hur du med ett metodiskt verksamhetsarkitekturarbete kan få ett mer effektivt IT-arkitektur- och utvecklingsarbete. 

On Demand-kursens innehåll

  • En övergripande introduktion till IT-arkitektur (33 min)
  • Inledning (16 min)
  • Affärsperspektivet (21 min)
  • Verksamhetsperspektivet (20 min)
  • Verksamhetsarkitektur för standardisering (8 min)
  • Verksamhetsarkitektur som förändringsinstrument (21 min)
  • Summering och avslutning (8 min)

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är IT-arkitekt och vill fördjupa din kunskap inom verksamhetsarkitektur. Är du IT-arkitekt, systemutvecklare, projektledare eller affärsanalytiker som vill fördjupa dina färdigheter inom området och få en bättre förståelse för metodiskt verksamhetsarkitekturarbete? Då är detta en kurs för dig!

Kurslärare

Daniel Akenine
Daniel AkenineDaniel Akenine arbetar som teknik- och säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat tekniska policyfrågor och säkerhetsfrågor. Han arbetar också globalt i olika standardiseringsorgan med att utveckla IT-standarder och blev 2015 utnämnd till IASA Fellow, en av världen främsta utmärkelser inom IT-arkitektur. Daniel är även en av tio ledamöter i regeringens digitaliseringsråd som leds av digitaliseringsministern.

Eva Kammerfors
Eva KammerforsEva Kammerfors är certifierad affärs-och enterprisearkitekt med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling samt arkitekturstyrning och programledning. Hon är en engagerad facilitator, föreläsare, utbildare och coach och ägare till nätverksorganisationen Teama AB där hon agerar mentor och rådgivare vid såväl större transformationer som vid långsiktigt införande av arkitekturdrivet förändringsarbete. Medförfattare till boken ”Fundamentals of IT Architecture” och redaktör för avsnittet Business Architecture.

 

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!