Så utvecklar du ett holistiskt ramverk för hållbarhetsarbetet

kr

FORMAT: Kostnadsfritt webinar
DATUM: 10 september
TID: 09:00-10:00

Länk skickas ut till alla anmälda dagen innan webinariet sker.

Artikelnr: webhal2109 Kategori:

Välkommen på kostnadsfritt webinar!

Hållbarhet är ett viktigt och centralt, men också stort, komplext och ibland svårgreppbart område, som moderna organisationer måste ha en tydlig strategi för.

Men hur tar vi fram en framgångsrik hållbarhetsstrategi? Hur styr, organiserar och följer vi upp arbetet? Hur säkerställer vi att hållbarhetsarbetet genomsyrar värdekedjan, våra inköp och vår produktion? Hur bygger vi partnerskap och hur ser vi till att hållbarhetsarbetet linjerar med företagets strategi och varumärke?

För att få ihop denna helhet så behöver vi sätta hållbarhetsarbetet i en större kontext, i ett sammanhängande ramverk som inkluderar hållbarhetsarbetets olika delar – en hållbarhetsarkitektur.

Begreppet arkitektur är i detta avseende inspirerat från IT/tech-världen och syftar på ett holistiskt ramverk som inkluderar områdets olika delar (strategier, processer, dokument, roller, aktiviteter m. m.) och hur de förhåller sig till och samspelar med varandra.

Under webinariet så ger vi dig bättre förståelse för hur vi som hållbarhetsarkitekter koordinerar verksamhetens hållbarhetsarbete – såväl strategier som praktiskt genomförande – så att det linjerar med organisationens affärsstrategier och mål, samt som ger verksamheten strategisk nytta för era hållbarhetsinvesteringar!

Under webinariet berättar vi också mer om vår kommande utbildning (hösten 2021) Certifierad hållbarhetsarkitekt.

FORMAT: Kostnadsfritt webinar

DATUM: 10 september

TID: 09:00-10:00

MEDVERKANDE:

Tommy Borglund

Örebro Universitet och Forever Sustainable Business

Tommy är en erkänd expert, etablerad författare och uppskattad föreläsare inom hållbarhet. Han har under många år arbetat som en ledande företagsrådgivare för några av de största företagen i Skandinavien. Han är biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm.

Martin Behm

Martin är en etablerad varumärkesstrateg och konceptutvecklare som specialiserar sig på hållbarhet och samhällelig påverkan. Han har arbetat för kända företag och varumärken på ledande kommunikations- och reklambyråer i mer än två decennier. Han är regelbunden gästföreläsare vid Textilhögskolan i Borås och har en magisterexamen i globalisering, varumärken och konsumtion från Lunds universitet.

Christian Helgesson

Vd för Edlegio, med lång erfarenhet från ledande roller inom såväl management consulting, utbildningsbranschen som ekonomisk forskning.