IT-arkitektur – inspirationswebinar

kr

KOSTNADSFRITT WEBINAR

DATUM Måndag 15 november
TID Kl. 09:00-10:00

Länk skickas till alla deltagare i god tod inför webinariet.

Artikelnr: webbit-ark Kategori:

Välkommen till kostnadsfritt webinar om IT-arkitektur!

Snabb digital transformation, ny teknik, hög förändringstakt och nya affärsmodeller är utmaningar som alla moderna verksamheter måste hantera och förhålla sig till för att säkerställa framtida konkurrenskraft. IT-arkitektur är ett centralt verktyg och kompetensområde för att strukturera strategi, verksamhet, teknik och mjukvara i ett enhetligt och sammanhängande ramverk – något som är av avgörande betydelse för att hantera den höga förändringstakt som präglar våra branscher, marknader och verksamheter idag.

Under webinariet ger vi dig en överblick över IT-arkitekturen och de olika specialiseringar och verktyg som finns tillgängliga idag, du får dels en allmän överflygning men också djupare förståelse för IT-arkitekturens delkomponenter:

  • Enterprisearkitektur
  • Verksamhetsarkitektur
  • Lösningsarkitektur
  • Mjukvaruarkitektur

Under webinariet berättar vi också mer om Ny Teknik Educations nya utbildning i IT-arkitektur som startar i januari 2022.

Föreläsare och moderator

Daniel Akenine
Daniel AkenineDaniel Akenine arbetar som teknik- och säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat tekniska policyfrågor och säkerhetsfrågor. Han arbetar också globalt i olika standardiseringsorgan med att utveckla IT-standarder och blev 2015 utnämnd till IASA Fellow, en av världen främsta utmärkelser inom IT-arkitektur. Daniel är även en av tio ledamöter i regeringens digitaliseringsråd som leds av digitaliseringsministern. På sin fritid är Daniel en roman och fackboksförfattare med ett flertal böcker kring personlig integritet, IT-arkitektur och molnet i sin bibliografi.

Eva Kammerfors
Eva KammerforsEva Kammerfors är certifierad affärs-och enterprisearkitekt med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling samt arkitekturstyrning och programledning. Hon är en engagerad facilitator, föreläsare, utbildare och coach och ägare till nätverksorganisationen Teama AB där hon agerar mentor och rådgivare vid såväl större transformationer som vid långsiktigt införande av arkitekturdrivet förändringsarbete. Medförfattare till boken ”Fundamentals of IT Architecture” och redaktör för avsnittet Business Architecture.

Moderator

Webinariet leds av Christian Helgesson, vd för Ny Teknik Education.

Målgrupp

Webinariet riktar sig till dig som är IT-arkitekt och vill fördjupa din kunskap, till dig som är områdesarkitekt, digital-arkitekt, molnarkitekt, domänarkitekt, säkerhetsarkitekt som vill bredda ditt kompetensområde, samt till affärs- eller verksamhetsutvecklare, linjechefer, systemutvecklare, systemdesigner, projektledare, CTO, driftansvarig, agil coach eller du som på andra sätt arbetar proffessionellt med IT i ditt arbete att leda och utveckla.