Så balanserar du digitaliseringen med befintlig affär

Så balanserar du digitaliseringen med befintlig affär

Författare:

|

Datum:

|

Så balanserar du digitaliseringen med befintlig affär

Den digitala teknikutvecklingen står inför ett exponentiellt genomslag, och företag, organisationer och samhället är på väg att drabbas av en digital tsunami. En ny våg av IT-driven konkurrens ändrar förutsättningar för hur organisationer bedriver sin verksamhet och kräver att digitalt integreras in i alla aspekter av verksamheten.

Varför är det då så svårt med att genomföra digitala transformationer, och vad krävs för att lyckas? Vi intervjuade Anders Persson, fd CIO på Apoteket, chef verksamhetsutveckling på PRV, och Steve Brdarski, senior rådgivare på Oribata Consulting som båda har lång erfarenhet av stora digitala transformationsprogram och som även är aktuella som kursledare på Edlegios kurs Affärsinriktad digital transformation.

”Datorer blir bättre och snabbare, kommunikationen sker snabbare, replikering kostar inget och varje kopia blir en perfekt kopia som kan distribueras varsomhelst omedelbart. Förmågan att kombinera olika idéer för att skapa nya affärsmodeller med hjälp av digital teknik ändrar spelplanen och spelreglerna för företag och organisationer, och kräver att digitalt integreras in i alla aspekter av verksamheterna.” säger Anders Persson.

Steve Brdarski fyller i, ”Digitaliseringen driver förändringar som går på tvärs över flera organisatoriska enheter. Organisationer är i regel bra på att designa lösningar, men – Organizations don’t change – people do! Det är viktigt att förstå de inbyggda svårigheter som uppstår i att driva förändringar av den omfattning som digitaliseringen utgör.

Behovet att ställa om till digitalt är stort, och många organisationer upplever utmaningar i den digitala omställningen. Komplexiteten och hastigheten i förändringar som drivs på av digitaliseringen ökar och gapet till organisationernas förändringsförmåga ökar.”

”Effekterna av digitaliseringen omfattar förändringar i teknik, processer, organisation, och nya affärsmodeller som genererar nya kundvärden. Att hantera effekterna av digitaliseringen kräver därför kompetenser som kan kombinera affärsmannaskap med teknisk förståelse och organisatoriska utmaningar” menar Anders Persson och fortsätter:

”En omfattande digitalisering kräver stöd från alla i organisationen, och hantering av förändringar är till stora delar en ledarskapsfråga. Linjeorganisationerna är inte riggade för att hantera denna typ av genomgripande förändring som håller på att ske, och är idag oftast hårt optimerad för att leverera på den existerande affärsmodellen. De saknar därför resurser och förmågor att hantera de förändringar digitaliseringen kräver.”

Det som organisationen är duktiga på idag kan utgöra ett hinder för att läsa trender och förstå behovet av förändring. Digitaliseringen värderas med ögon i den nuvarande affärsmodellen och alla nydaningar kommer att jämföras mot det som fungerar idag. Här krävs en öppenhet och insikt i att alla svaren inte kommer att ges i närtid, men att man kontinuerligt behöver experimentera, testa och utvärdera nya idéer som kan påverka den nuvarande verksamheten.

”Företag och myndigheter behöver utveckla sina organisationers digitala förmågor och bli bättre på att anpassa sig till digitaliseringens möjligheter, innovera och affärsutveckla sin verksamhet, implementera digitaliserings-initiativen, och leda och genomföra förändringsarbetet” säger Anders Persson.

Sammanfattat som en ekvation så formulerar Steve det så här, ”Resultatet (R) av en framgångsrik digitalisering är en funktion av lösningens kvalitet (L), kompetensen hos den genomförande organisationen (O), och acceptansen hos den mottagande parten (A).

Sammanfattningsvis behöver organisationer bli bättre på att:

L : designa den digitala lösningen utifrån en affärsdriven visions- och  målarkitektur

O : bygga framgångsrika förändringsorganisationer med avvägd kompetens, styrmodell och planering

A : säkerställa att programmet får fäste i organisationen och ger önskat resultat i de påverkade målgrupperna

Alla komponenter är lika viktiga och har beroenden till varandra. Hur man integrerar komponenterna som förstärkande faktorer blir avgörande för hur väl man lyckas genomföra den digitala omställningen.

Avslutningsvis konstaterar Anders och Steve, ”eller för att citera Peter Greenwood, group executive director — strategy, CLP Group, i en undersökning som The Economist genomförde 2013”:

“Companies fail or fall short of their potential not because of bad strategies, but because of a failure to implement good ones”

Affärsinriktad digital transformation – ny kurs 30-31 januari!

Digitalisering driver förändring som går på tvärs genom organisationen. Det skapar utmaningar då de flesta linjeorganisationer är optimerade för att leverera på existerande affärsmodell – inte parallellt förändra verksamheten! Hur balanserar du då dagens affärs med den förändrade affärslogik som digitaliseringen medför (framtidens intäkter)?

Den nya kursen Affärsinriktad digital transformation ger dig verktyg för att designa, organisera och leda digitala förändringsprojekt som innefattar hela organisationen och som behöver utvecklas parallellt med dagens befintliga verksamhet.

Kursen går 30-31 januari i Stockholm.

Obs! Du får 1500 kr i rabatt på kursavgiften om du anmäler dig till kursen senast den 30 november. Ange koden ADT1500 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten.

Du läser mer om kursen och anmäler dig här »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.