Företagens roll för att skala upp Sveriges försvarsförmåga

Sedan februari 2022 befinner sig Sverige, Europa och västvärlden i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. För många länder, inklusive Sverige, har det inneburit ett bryskt uppvaknande, en strategisk översyn av försvarsförmågan och en beslutsamhet kring ökade försvarsinvesteringar.  

En kraftig tillväxt av försvarsbudgeten och massiva investeringar i materiel, system och personal innebär såväl möjligheter som utmaningar för de företag som ingår i värdekedjan, oavsett om de levererar direkt till försvaret eller om de är underleverantörer. Civil teknik och civila företag blir viktiga för att möta de ökade behoven på försvarsmarknaden.  

Syfte och innehåll

Syftet med konferensen är att diskutera företagens och näringslivets roll i den fortsatta utvecklingen och förstärkningen försvarsförmågan. Konferensen är en mötesplats för aktörer med fokus på inspiration, kunskapsdelning och nätverkande. 

  • Hur utvecklas försvarsmarknaden på kort och lång sikt?  
  • Hur kan företag med nya lösningar bidra till att skala upp försvarsförmågan?  
  • Hur påverkas leverantörernas fokus och affärsstrategi? 
  • Hur säkerställs samverkan, effektivitet och innovation med civila företag?  
  • Hur utvecklas regelverken som kringgärdar marknaden? 

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som vill in på försvarsmarknaden. Du kanske arbetar på: 

  • Företag som idag inte är verksamt på försvarsmarknaden, men vill träffa företag eller förstå förutsättningarna 
  • Företag som vill växa på försvarsmarknaden genom att skapa nya affärer och samarbeten 
  • Etablerat större företag som vill förstå det erbjudande mindre företag har 
  • Myndighet eller organisation som vill öka sin kunskap om marknaden och lära känna företagen

Välkommen, introduktion och syfte med konferensen

Christian Helgesson

Christian Helgesson
VD för Ny Teknik Education

Robert Limmergård,
Generalsekreterare,
SOFF

Madelene Rydén

Madelene Rydén,
Director Defence,
SOFF

Påverkan på Sveriges försvarsmarknad kopplat till inträde i NATO

Robert Limmergård,
Generalsekreterare,
SOFF

Försvarsförmåga: Innovation & civila lösningar

Pål Jonson

Pål Jonson,
Försvarsminister

Panel: finansiering, ägande och ESG

Ulrika Lindstrand

Ulrika Lindstrand,
Förbundsordförande,
Sveriges Ingenjörer


Mikael Karlsson

Mikael Karlsson,
VD & grundare,
MW Group


Lars-Göran Larsson

Lars-Göran Larsson,
Enhetschef,
Inspektionen för Strategiska Produkter

Taktik för att lyckas med uppskalning av försvarsförmågan

Mikael Frisell

Mikael Frisell,
Chef för ledningsstaben,
FMV

Strategi och fokus i en tid av geopolitisk oro

Tommy Gustafsson-Rask

Tommy Gustafsson-Rask
VD,
BAE Systems Hägglunds

Så navigerar du försvarsmarknadens regelverk

LUFS
Exportkontroll
Säkerhetsskydd

Mattias_Hedwall

Mattias Hedwall,
Head of International Commercial & Trade Practice Group,
Baker McKenzie

Dual Use: att leverera civil teknik till försvarssektorn

Johan Lassing

Johan Lassing,
VD,
Qamcom Group AB

Panel: Underleverantörens plats i försvarssektorn

Martin Frisk

Martin Frisk,
Deputy CEO,
Svekon

Samarbete mellan civil och militär sektor: från ord till handling

Catharina Sandberg

Catharina Sandberg,
VD,
Lead

Försvarsmaktens perspektiv

Michael Claesson

Generallöjtnant Michael Claesson, (TBC)
Chef försvarsstaben,
Försvarsmakten

Konferensen avrundas

Madelene Rydén

Madelene Rydén,
Director Defence,
SOFF

Partners

Founder / Organizer
NyTeknik Education, logo
Content Partner
network Partner
intresserade av att föra samtal med er gällande samarbete på utbildningsområdet säkerhetsarkitektur.
NETWORK Partner
Sveriges Ingenjörer
industry Partner
scandinavian_astor_group_logo
INDUSTRY SECTOR PARTNER
PANEL PARTNER

Anmälan

Fysisk medverkan: Pris 5 900 kr

Klicka på knappen nedan så skickas du vidare till utcheckning och betalning. Där kan du även välja antal deltagare du vill anmäla samt lägga in eventuell rabattkod.