Näringslivets roll för att skala upp Sveriges Försvarsförmåga

Sedan februari 2022 befinner sig Sverige, Europa och västvärlden i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. För många länder, inklusive Sverige, har det inneburit ett bryskt uppvaknande, en strategisk översyn av försvarsförmågan och en beslutsamhet kring ökade försvarsinvesteringar.  

En kraftig tillväxt av försvarsbudgeten och massiva investeringar i materiel, system och personal innebär såväl möjligheter som utmaningar för de företag som ingår i värdekedjan, oavsett om de levererar direkt till försvaret eller om de är underleverantörer.  

Syfte och innehåll

Syftet med konferensen är att diskutera företagens och näringslivets roll i den fortsatta utvecklingen och förstärkningen av svensk försvarsförmåga. Konferensen är en mötesplats för totalförsvarets aktörer med fokus på inspiration, kunskapsdelning och nätverkande. 

  • Hur utvecklas försvarsmarknaden på kort och lång sikt?  
  • Hur bidrar näringslivet i att skala upp försvarsförmågan?  
  • Hur påverkas leverantörernas fokus och affärsstrategi? 
  • Hur säkerställs samverkan, effektivitet och innovation?  
  • Hur utvecklas regelverken som kringgärdar upphandlingen? 

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som har en yrkesmässig koppling till totalförsvaret (myndigheter, organisationer och företag), försvarsmarknaden, det civila försvaret eller annan organisation med koppling till frågor som territoriell integritet eller kritisk infrastruktur. Du kanske arbetar på: 

  • Företag som vill växa på försvarsmarknaden genom att skapa nya affärer och samarbeten 
  • Företag som idag inte är verksamt på försvarsmarknaden, men vill träffa företag eller förstå förutsättningarna 
  • Etablerat större företag som vill förstå det erbjudande mindre företag har 
  • Myndigheter eller organisation som vill öka sin kunskap om marknaden och lära känna företagen

Välkommen, introduktion och syfte med konferensen

Christian Helgesson

Christian Helgesson
VD för Ny Teknik Education

Robert Limmergård,
Generalsekreterare,
SOFF

Påverkan på Sveriges försvarsmarknad kopplat till inträde i NATO

Robert Limmergård,
Generalsekreterare,
SOFF

Försvarsförmåga: Innovation & civila lösningar

Panel: finansiering, ägande och ESG

Ulrika Lindstrand

Ulrika Lindstrand,
Förbundsordförande,
Sveriges Ingenjörer


Mikael Karlsson

Mikael Karlsson,
VD & grundare,
MW Group


Lars-Göran Larsson

Lars-Göran Larsson,
Enhetschef,
Inspektionen för Strategiska Produkter

Taktik för lyckad uppskalning av försvarsförmågan

Strategi och fokus i en tid av geopolitisk oro

Panel: Underleverantörens plats i försvarssektorn

Martin Frisk

Martin Frisk,
Deputy CEO,
Svekon

Så navigerar du försvarsmarknadens regelverk

LUFS
Exportkontroll
Säkerhetsskydd

Mattias_Hedwall

Mattias Hedwall,
Head of International Commercial & Trade Practice Group
Baker McKenzie

Konferensen avrundas

Madelene Rydén

Madelene Rydén,
Director Defence
SOFF

Partners

Founder / Organizer
NyTeknik Education, logo
Content Partner
network Partner
NETWORK Partner
Sveriges Ingenjörer

Anmälan

Fysisk medverkan: Pris 5 900 kr

Klicka på knappen nedan så skickas du vidare till utcheckning och betalning. Där kan du även välja antal deltagare du vill anmäla samt lägga in eventuell rabattkod.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!