Christer ÖhgrenIT och IT-Säkerhet

    Christer Öhgren har arbetat inom IT och IT-Säkerhetsbranschen sedan 1997 och har en bakgrund från bland annat Verizon, Cisco, NTT Security och Akamai. Fokus har legat på Nätverk och Säkerhetsarkitektur samt säker access till dessa nätverk med hjälp av IAM system. Han har också jobbat med att säkerställa att rätt nivå av identifikation, autentisering och auktorisation används så att önskad Level of Assurance (LOA) -nivå kan uppnås, tillsammans med olika standars inom området såsom SAML, OpenID Connect, OAuth etc.

    0
    Christian HelgessonChristina Erikson