Christina EriksonManagementkonsult inom riskhantering och cybersäkerhet

    Christina Erikson, CISA, arbetar som managementkonsult med inriktning på riskhantering, cyber- och informationssäkerhet. Christina har arbetat med informationssäkerhet sedan stordatorernas tid och hjälpt företag ställa om sin verksamhet till att utnyttja digitalisering utan att tappa kontrollen över dess nya risker. Då hon ofta är verksam inom bank- och finanssektorn finns en stor vana av att arbeta riskbaserat och en vilja att anpassa affären till en snabbt förändrad omvärld med ständigt nya regler och förutsättningar.

    0
    Christer ÖhgrenDaniel Tiru