Eva KammerforsAffärs- och enterprisearkitekt

    Eva Kammerfors är affärs- och enterprisearkitekt samt förändringsledare med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling och arkitekturstyrning. Eva är specialiserad på att bygga stödfunktioner inom enterprisearkitektur, programkontor och processutveckling/BPM samt att etablera en ökad förändringsförmåga i verksamheter. Hon har 25 års erfarenhet av utveckling i olika branscher, såsom energi, finans, försäkring, telekom, utbildning, läkemedel och offentlig sektor. Medförfattare till Boken om IT-arkitektur. Eva är en ofta engagerad facilitator, föreläsare, utbildare och coach som agerar mentor och rådgivare vid såväl större transformationer som vid långsiktigt införande av arkitekturdrivet förändringsarbete.

    0
    David BorinRobert Ekeroth