Robert EkerothInformations & IT-säkerhetskonsult

    Robert Ekeroth, Informations & IT-säkerhetskonsult, hjälper företag att minimera verksamhetens säkerhetsrisker. En snabbt föränderlig värld ställer höga krav på ordning och reda. Roberts arbete och långa resa började för över 20 år sedan och har gått från systemadministration på IT till att bland annant hantera säkerhetskrav, compliance och audit, molntjänster och implementeringar av ledningssystem för säkerhet till att nu främst arbeta som CISO och CITSO med ledning och styrning av information och IT-säkerhetsarbete. Robert har lång och gedigen erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn, så väl som myndigheter som privata bolag inom försäkring, spel, skatter, bank och pensionsadministration är tunga områden. Robert drivs av att hitta grundorsakerna till problemen.

    0
    Eva KammerforsPeter Völgy