In Inspiration

Hållbarhetsarkitektur – strategi, ramverk och praktisk tillämpning

Hållbarhet är ett viktigt och centralt, men också stort, komplext och ibland svårgreppbart område, som moderna organisationer måste ha en tydlig strategi för.

Men hur tar du fram en framgångsrik hållbarhetsstrategi? Hur styr, organiserar och följer du upp arbetet? Hur säkerställer du att hållbarhetsarbetet genomsyrar värdekedja, inköp och produktion? Hur bygger du partnerskap och ser till att hållbarhetsarbetet linjerar med företagets strategi och varumärke?

För att få ihop denna helhet så behöver vi sätta hållbarhetsarbetet i en större kontext, i ett sammanhängande ramverk som inkluderar hållbarhetsarbetets olika delar – en hållbarhetsarkitektur.

Begreppet arkitektur är i detta avseende inspirerat från IT/tech-världen och syftar på ett holistiskt ramverk som inkluderar områdets olika delar (strategier, processer, dokument, roller, aktiviteter m. m.) och hur de förhåller sig till och samspelar med varandra.

Detta webinar sändes 19 juni 2023, nedan hittar ni dokumentationen: 

Dokumentation

Introduktion & hållbarhetsstrategi – Christian Helgesson & Tommy Borglund

Livscykelanalys – Theresa Thomasson

 

0