In Inspiration

Måndagen den 20 september höll Ny Teknik Edcuation ett webinar om hur man parerar handelshinder, handelsrisker och utnyttjar möjligheter. Syftet var att inspirera och orientera kring hur man skapar framgångsrika strategier för global handel i en internationell affärsmiljö som präglas av exempelvis komponentbrist (ex vis halvledare), containerbrist, politiska handelsrisker, enskilda handelsstörande händelser som det strandade fartyget Evergiven i Suezkanalen och stängningar av kinesiska hamnar pga av Covid-19, dvs strukturella och långvariga utmaningar samt enskilda och kortsiktiga problem.

Webinariet riktade till alla som arbetar med supply chain, inköp, export, affärsutveckling, M&A eller finansiella frågor som skatter och tullar och som behöver ha en bred kunskap om olika typer av handelshinder, både kända och okända, för att utveckla strategier som hållbart förmår parera utmaningarna.

Ladda ner presentationen

Läs mer om utbildningen Strategier för global handel – handelshinder, risker och möjligheter

0