Cyber Security – strategi, förmåga och praktisk tillämpning

14 900 kr16 900 kr

DAG 1: 21 oktober
DAG 2: 17 november
TID kl. 09:00-16:30 (gäller båda dagarna)
LOKAL Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm (eller på distans online)

Nollställ
Artikelnr: cybsec Kategori:

Kunskap, styrning, införande och teknik – så skyddar du din organisation mot dagens cyberhot

Den snabba digitaliseringen har följts av ständigt nya cyberhot, med en ökande omfattning av dataläckage, utpressningsattacker och andra cyberattacker under de senaste åren. Förutom att konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma, så finns det idag ett flertal regelverk på informations- och cybersäkerhetsområdet att uppfylla. Organisationer och företag behöver därför öka sin förståelse för de nya hoten och hur man skyddar sig.

Vår tvådagarskurs Cyber Security – strategi, förmåga och praktisk tillämpning riktar sig till dig som vill orientera och fördjupa dig i detta högaktuella område, för att kunna höja motståndskraften hos din organisation. Kursen omfamnar både det affärsmässiga och tekniska perspektivet av cybersäkerhet.

Vi tillämpar varierad prissättning för denna utbildning och ger dig möjlighet att välja att medverka i klassrum eller på distans. I klassrummet har vi begränsat antal platser och där ingår förtäring under kursdagarna, nätverkande med andra elever och lärare. Distansundervisningen erbjuder ett flexibelt och kostnadseffektivt alternativ.

Syfte och mål med kursen i Cyber Security

Syfte och mål med kursen är att öka din kunskap om cybersäkerhet genom att:

 • Stärka och fördjupa din kunskap kring hotbilden, cyberattacker och skyddsmekanismer
 • Ge kunskaper och praktisk tillämpning av viktiga lagar, regelverk och standarder på informations- och cybersäkerhetsområdet
 • Öka din förmåga att med en riskbaserad approach, ett säkerhetsledningssystem och en hög beredskap i din organisation bygga verksamhetens cyberförsvar

 

”Kursen är till för att du ska utnyttja alla möjligheter en digitalisering inom ditt företag ger, utan att behöva oroa dig för de risker som cyberhoten medför.

Den visar dig hur du ska förbereda och förbättra cybersäkerhetsarbetet i din organisation för att öka er motståndskraft mot cyberattacker och andra typer av störningar.”

Christina EriksonChristina Erikson, CISA och specialist inom riskhantering med fokus på informationssäkerhet och kursledare.

 

Kursen kretsar kring 5 centrala kompetensblock

Kursen ger dig en helhetsförståelse för cybersäkerhetsområdet – du lär dig grundläggande begrepp och definitioner, samt fördjupar dig i 5 centrala kompetensblock:

 1. Hotbilden och hur det kan drabba ditt företag
 2. Att utgå från risk
 3. Lagar, regler och standarder
 4. Vanliga attacker och hur du skyddar dig
 5. Cybersäkerhetsförmågan i verksamheten

Vad får kursen för utvärdering?

Deltagarna från tidigare kursomgångar ger kursen som helhet genomsnittsbetyg 4,7 av 5 möjliga! Så här säger några av deltagarna:

”En mycket givande kurs med kunniga och erfarna kursledare som bjöd in till diskussioner. Verklighetsförankringen fanns hela tiden där och den förstärktes dessutom av intressanta gästföreläsare. Efter kursen har jag fått ett nytt nätverk och är stärkt i mitt arbete med Cyber Security.”

”Välbalanserad kurs mellan teori och praktik och utrymme för diskussioner och reflektion. Kunniga och trevliga lärare, och extra roligt med intressanta gästföreläsare.”

”Jag rekommenderar denna kurs!”

”En lärorik och praktisk utbildning med mycket intressant diskussion som inspirerar till att direkt ta tag i säkerhetsarbetet. Rekommenderas verkligen till alla som jobbar inom IT-säkerhet och cybersäkerhet.”

”Kursen har gett mig ökad kunskap och nya insikter samt ett utökat nätverk. Dessutom har jag haft roligt under kursen!”

 

Kursens upplägg och format

OMFATTNING 2 kursdagar (kl. 09:00-16:30 båda dagarna)
HEMUPPGIFT Mellan dag 1 och 2
KURSINTYG Kursen avslutas med ett kursprov. Deltagarna får diplom efter godkänd kurs

Kursens innehåll

I samband med anmälan får alla deltagare tillgång till en förberedande översiktskurs i Cyber Security bestående av 5 lektionsfilmer med kursledarna. Denna översiktskurs ingår i kursavgiften och är en bra grund för deltagarna inför de två kursdagarna.

De två kursdagarna ges en i taget med några veckors mellanrum och ger därmed tid för en praktiskt inriktad hemuppgift.

Kursen fokuserar på hur du förflyttar ditt säkerhetsarbete från traditionell informationssäkerhet till att omfatta även området cybersäkerhet. Den innehåller både affärsmässiga och tekniska perspektiv. Utbildningen sker digitalt och innehåller föreläsningar, gruppövningar, diskussioner och praktiska erfarenheter.

De områden som omfattas är:

 • Hotbilden – en djupare insikt av aktuella hot med gruppdiskussion om hur de kan påverka ditt företag eller organisation
 • Att utgå från risk – teori och praktik kring riskanalyser och hur du tar arbetet från analysen vidare. Vi tittar även på verktyg man kan använda för detta syfte
 • Lagar, regelverk och standarder – djupare insikt i de standarder som finns, t ex ISO och NIST och hur du applicerar dem på din verksamhet. Diskussion om lagar och regelverk såsom DORA och säkerhetsskyddslagen och hur de hänger ihop med standarder på området
 • Attacker och skydd – ett block som visar vanliga attacker och hur du inför tekniska lösningar för att skydda din verksamhet. Lärarna föreläser och du får träna på att förstå hur hotbilden drabbar din tekniska miljö
 • Cybersäkerhetsförmågan – hur du bygger team inom ditt företag och kompletterar med förmågan hos externa parter på marknaden
 • Krisberedskap – hur du förbereder dig på att agera när (inte om) du drabbas av en cyberattack. Fokus är på övning av krisberedskap

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är verksam inom företag och organisationer som vill utveckla er motståndskraft mot cyberattacker och andra störningar.
Exempelvis jobbar du inom IT, marknad, som konsult inom området informationssäkerhet eller med tjänster som finns på internet.
Du har t ex rollen som CIO, CISO, objektägare, informationssäkerhetsspecialist, förvaltningsansvarig, IT-revisor, chefsarkitekt, projektledare eller ansvarig för webbhandel eller andra internettjänster.

Cyber Security
 

Kursens lärare

Christina EriksonChristina Erikson, CISA, arbetar som managementkonsult med inriktning på riskhantering, cyber- och informationssäkerhet. Christina har arbetat med informationssäkerhet sedan stordatorernas tid och hjälpt företag ställa om sin verksamhet till att utnyttja digitalisering utan att tappa kontrollen över dess nya risker. Då hon ofta är verksam inom bank- och finanssektorn finns en stor vana av att arbeta riskbaserat och en vilja att anpassa affären till en snabbt förändrad omvärld med ständigt nya regler och förutsättningar.

Daniel TiruDaniel Tiru har arbetat inom IT-branschen sedan 1998 och har omväxlande arbetat med arkitektur, utveckling, drift och säkerhet med inriktning på webbaserade system. Han är certifierad IT-arkitekt och arbetar med många molnleverantörer och integrationer. Daniel har implementerat och hanterat många företags webbaserade systemprojekt och har tagit fram en applikationsutvecklingsplattform för att ha en trygg grund för nya publika eller privata SAAS tjänster. Plattformen hanterar grundläggande funktionalitet såsom autentisering, registrering, roller, avtal, organisationer och har hög modifierbarhet för att bygga system med möjlighet att fokusera på affären.

David BorinDavid Borin är aktiv inom säkerhetsbranschen sedan länge och hoppar mellan ledande linjeroller och konsultrollen. Han har sett insidan av många säkerhetsavdelningar och haft förmånen att reda ut allt från betydande säkerhetsincidenter, implementera ledningssystem, leda granskningar, vara säkerhetschef, till att få nörda ner sig i regelverk och analyser. David startade med säkerhet tidigt på oskyldiga 80-talet och har sedan dess drivits av ett genuint behov att förstå och förbättra. Han tillbringar mycket av sin tid inom bank, finans, telekom och spelbranschen.

Robert EkerothRobert Ekeroth, Informations & IT-säkerhetskonsult, hjälper företag att minimera verksamhetens säkerhetsrisker. En snabbt föränderlig värld ställer höga krav på ordning och reda. Roberts arbete och långa resa började för över 20 år sedan och har gått från systemadministration på IT till att bland annant hantera säkerhetskrav, compliance och audit, molntjänster och implementeringar av ledningssystem för säkerhet till att nu främst arbeta som CISO och CITSO med ledning och styrning av information och IT-säkerhetsarbete. Robert har lång och gedigen erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn, så väl som myndigheter som privata bolag inom försäkring, spel, skatter, bank och pensionsadministration är tunga områden. Robert drivs av att hitta grundorsakerna till problemen.

Ann-Kristin CarlssonAnn-Kristin Carlsson har många års erfarenhet som ledare, primärt inom bank och försäkring. Hon har genomfört projekt och förändringsarbeten på flera av de stora bankerna och varit IT-chef. Organisationerna har påverkats av högt förändringstempo kring regelverk och säkerhet. Ann-Kristin fokuserar på att hitta bra processer och arbetssätt där verksamhetsmålen kan nås på ett effektivt och hållbart sätt. De senaste åren har flera projekt handlat om riskhantering och arbete med olika regelverk som informationssäkerhet, penningtvätt och GDPR.

Kursavgift

Vi tillämpar varierad prissättning för denna kurs beroende på om du medverkar i klassrum eller på distans online.

Kursavgift för medverkan i klassrum är 16 900 kr exkl moms.
Kursavgift för medverkan på distans är 14 900 kr exkl moms.

I priset ingår en förberedande onlinekurs (ca 2 timmars digitalt kursmaterial), två dagars lärarledd undervisning i helklass, dokumentation från kursdagarna samt medlemskap i vårt Cybersäkerhetsnätverk.
 

Grupprabatt

Vi erbjuder ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta oss på registration@nyteknikeducation.se eller ring 08-796 66 50 för att anmäla din grupp.