Requirements Engineering

kr

DATUM 19 oktober
TID kl. 09:00-17:00
FORMAT Distansundervisning online

Kursen ingår i en serie av 5 kurser som tillsammans skapar en certifiering. Du väljer själv om du endast vill gå denna kurs, fler kurser eller alla (se nedan).

Framgångsrika projekt och system grundas i en tydlig kravbild

Krav är idag grundläggande för många roller inom utveckling och upphandling och nödvändigt för att skapa en gemensam förståelse för vad projektet skall leverera och vilka behov ni skall uppfylla.

Att ta fram en korrekt, komplett och konsistent kravbild och kunna hantera den under livscykeln är en nyckel till god kommunikation, lyckade projekt och framgångsrika system.

Syfte och mål – framgångsrika metoder för kravutveckling och kravhantering

Kursen Requirements Engineering adresserar den viktiga utmaningen med kravutveckling och kravhantering. Kursen ger dig definitioner och förståelse för termer och begrepp samt en verktygslåda så att du är bättre rustad för att arbeta med krav. Några av huvudpunkterna i kursen är:

 • Kravens betydelse för god kommunikation och gemensam förståelse
 • Hur man går till väga för att ta fram en komplett kravbild
 • Egenskaper som utmärker välformulerade och hanterbara krav
 • Kopplingen mellan krav och verifiering

Kursen ges på svenska och riktar sig till dig som arbetar inom utvecklingsprojekt eller upphandling, oavsett yrkesroll.

Under kursen fördjupar du din kunskap om

 • Varför krav?
 • Intressenter
 • Användningsfall
 • Kravkategorier
 • Kravegenskaper
 • Struktur och spårbarhet
 • Kravattribut
 • Verifiering och validering

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE)Requirements Engineering (RE), Configuration Management (CM), Logistics Engineering & Management (LE) och Technical Management (TM) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem delkurser.

För dig som vill gå 1, 2, 3, 4 eller alla 5 delkurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 9 900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 17 300 kr ex moms (2 500 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 24 700 kr ex moms (5 000 kr i rabatt)
 • 4 kurser: 32 100 kr ex moms (7 500 kr i rabatt)
 • 5 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 39 500 kr (10 000 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du hur många kurser du vill gå, och kryssar i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Logistics Engineering & Management här.

Du läser mer om kursen Technical Management här.

Kursens upplägg

Kursen består av en förberedande onlinekurs (som du får tillgång till direkt vid registrering) samt en praktisk kursdag i helklass.

Onlinekursen går igenom kursinnehållet ur ett teoretiskt perspektiv. Under den praktiskt inriktade kursdagen praktiserar vi teorin i ett antal övningar kopplat till verklighetstrogna case.

Onlinebaserade förstudier – grunderna i Requirements Engineering

 1. Varför krav?
 2. Intressenter
 3. Användningsfall
 4. Kravkategorier
 5. Kravegenskaper
 6. Struktur och spårbarhet
 7. Kravattribut
 8. Verifiering och validering

Kursdag på distans i helklass

Kursdagen ger dig den röda tråden och hur teori omsätts i praktik. Målet är att genom modererade diskussioner och gruppövningar ge dig kunskap och praktiska verktyg som du kan tillämpa nästa dag på jobbet. Större delen av dagen ägnas åt gruppövningar och praktisk tillämpning.

09:00 Välkomna och inledning
09:15 Genomgång av online-lektionerna och frågor på dessa
09:45 Introduktion till övningar och övningscase
10:00 Övning #1: Intressenter
10:30 Förmiddagskaffe
11:00 Övning #2: Intressentkrav
11:45 Lunch
12:45 Övning #3: Användningsfall
13:45 Övning #4: Systemkrav
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 Övning #5 Kravattribut
15:30 Övning #6 Kravgranskning
16:30 Summering och utvärdering av kursen
17:00 Kursdagen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har behov av att få en grundläggande förståelse för kravutveckling och kravhantering (Requirements Engineering), i både teori och praktik. Du är kanske systemingenjör, kravställare, projektledare, upphandlare, utvecklingsingenjör, systemintegratör, testingenjör, driftsättare, linjechef, underhållsingenjör eller på annat sätt inblandad i utvecklingsarbete eller upphandling.

Kursens lärare

Henrik Morast är civilingenjör inom Farkostteknik med inriktning Systemteknik. Henrik är senior konsult på Syntell sedan 2003 och har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med krav och kravhantering inom såväl industrin som upphandlande myndigheter. Erfarenheterna inom kravområdet spänner över praktisk tillämpning, utveckling av processer, metoder och verktyg samt utbildning.

David Eriksson är civilingenjör inom Maskinteknik med inriktning Integrerad Produktutveckling. David har arbetat på Syntell sedan 2011 och har över 10 års erfarenhet med arbete som kravingenjör, dvs med utveckling och hantering av krav. Arbetet har skett både inom industri och upphandlande myndigheter.

Kursavgift Requirements Engineering

Kursavgiften är 9 900 kr exkl moms och då ingår förberedande onlinestudier, en heldagskurs på distans och full dokumentation.

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE)Requirements Engineering (RE), Configuration Management (CM), Logistics Engineering & Management (LE) och Technical Management (TM) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem delkurser.

För dig som vill gå 1, 2, 3, 4 eller alla 5 delkurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 9 900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 17 300 kr ex moms (2 500 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 24 700 kr ex moms (5 000 kr i rabatt)
 • 4 kurser: 32 100 kr ex moms (7 500 kr i rabatt)
 • 5 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 39 500 kr (10 000 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du hur många kurser du vill gå, och kryssar i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Logistics Engineering & Management här.

Du läser mer om kursen Technical Management här.
Pris för onlinekursen är 3 500 kr exkl moms.

Endast onlinekurs

Om du endast är intresserad av att få en grundläggande förståelse för kompetensområdets uppbyggnad och kursens teoretiska innehåll så kan du välja att bara köpa onlinekursen.