Requirements Engineering

kr

DATUM 24 mars
TID kl. 09:00-17:00
FORMAT Hybrid (val mellan distansundervisning eller klassrum i  Ny Teknik Educations kurslokaler i centrala Stockholm)

Adress och annan detaljinfo skickas separat till alla kursdeltagare i samband med utskick av bekräftelsemail.

Artikelnr: reqeng Kategori:

Skapa de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt projekt!

Krav är idag grundläggande för många roller inom utveckling och upphandling och nödvändigt för en gemensam förståelse för vad projektet skall leverera och vilka behov ni skall uppfylla.

Att ta fram en korrekt, komplett och konsistent kravbild och kunna hantera denna under livscykeln är en nyckel till god kommunikation, lyckade projekt och framgångsrika system.

Om kursen

Kursen Requirements Engineering adresserar utmaningen med kravutveckling och kravhantering på ett övergripande sätt som är enkelt att ta till sig. Den ger dig definitioner och förståelse för termer och begrepp samt en verktygslåda så att du är bättre rustad för att arbeta med krav. Några av huvudpunkterna i kursen är:

 • Kravens betydelse för god kommunikation och gemensam förståelse
 • Hur man går till väga för att ta fram en komplett kravbild
 • Egenskaper som utmärker välformulerade och hanterbara krav
 • Kopplingen mellan krav och verifiering

Kursen ges på svenska och riktar sig till dig som arbetar inom utvecklingsprojekt eller upphandling, oavsett yrkesroll.

Ur kursinnehållet i Requirements Engineering

 • Varför krav?
 • Intressenter
 • Användningsfall
 • Kravkategorier
 • Kravegenskaper
 • Struktur och spårbarhet
 • Kravattribut
 • Verifiering och validering

Lärare för kursen är Henrik Morast, civilingenjör inom Farkostteknik med inriktning Systemteknik. Henrik är senior konsult på Syntell och David Eriksson är civilingenjör inom Maskinteknik med inriktning Integrerad Produktutveckling också han från Syntell.

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE)Requirements Engineering (RE), Configuration Management (CM), Logistics Engineering & Management (LE) och Technical Management (TM) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem delkurser (2+2+1 kursdagar).

För dig som vill gå 1, 2, 3, 4 eller alla 5 delkurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 9 900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 17 300 kr ex moms (2 500 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 24 700 kr ex moms (5 000 kr i rabatt)
 • 4 kurser: 32 100 kr ex moms (7 500 kr i rabatt)
 • 5 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 39 500 kr (10 000 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du hur många kurser du vill gå, och kryssar i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Logistics Engineering & Management här.

Du läser mer om kursen Technical Management här.

Kursens upplägg

Kursen består av en förberedande onlinekurs samt en praktisk kursdag i helklass.

Onlinekursen går igenom kursinnehållet ur ett teoretiskt perspektiv. Under den praktiskt inriktade kursdagen praktiserar vi teorin i ett antal övningar kopplat till ett verklighetstroget case.

Onlinebaserade förstudier

 1. Varför krav? (19 minuter)
 2. Intressenter (17 minuter)
 3. Användningsfall (20 minuter)
 4. Kravkategorier (17 minuter)
 5. Kravegenskaper (18 minuter)
 6. Struktur och spårbarhet (13 minuter)
 7. Kravattribut (14 minuter)
 8. Verifiering och validering (10 minuter)

Kursdag (kl. 09:00-17:00)

Kursdagen ger dig den röda tråden och hur teori omsätts i praktik. Målet är att genom modererade diskussioner och gruppövningar ge dig kunskap och praktiska verktyg som du kan tillämpa nästa dag på jobbet. Större delen av dagen ägnas åt gruppövningar och praktisk tillämpning.

09:00 Välkomna och inledning
09:15 Genomgång av online-lektionerna och frågor på dessa
09:45 Introduktion till övningar och övningscase
10:00 Övning #1: Intressenter
10:30 Förmiddagskaffe
11:00 Övning #2: Intressentkrav
11:45 Lunch
12:45 Övning #3: Användningsfall
13:45 Övning #4: Systemkrav
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 Övning #5 Kravattribut
15:30 Övning #6 Kravgranskning
16:30 Summering och utvärdering av kursen
17:00 Kursdagen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har behov av att få en grundläggande förståelse för kravutveckling och kravhantering (Requirements Engineering), i både teori och praktik. Du är kanske systemingenjör, kravställare, projektledare, upphandlare, utvecklingsingenjör, systemintegratör, testingenjör, driftsättare, linjechef, underhållsingenjör eller på annat sätt inblandad i utvecklingsarbete eller upphandling.

Kursens lärare

Henrik Morast är civilingenjör inom Farkostteknik med inriktning Systemteknik. Henrik är senior konsult på Syntell sedan 2003 och har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med krav och kravhantering inom såväl industrin som upphandlande myndigheter. Erfarenheterna inom kravområdet spänner över praktisk tillämpning, utveckling av processer, metoder och verktyg samt utbildning.

David Eriksson är civilingenjör inom Maskinteknik med inriktning Integrerad Produktutveckling. David har arbetat på Syntell sedan 2011 och har över 10 års erfarenhet med arbete som kravingenjör, dvs med utveckling och hantering av krav. Arbetet har skett både inom industri och upphandlande myndigheter.

Kursavgift Requirements Engineering

Kursavgiften är 9 900 kr exkl moms och då ingår förberedande onlinestudier, en heldagskurs (distans/klassrum inkl kaffe, lunch) och dokumentation.

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE)Requirements Engineering (RE), Configuration Management (CM), Logistics Engineering & Management (LE) och Technical Management (TM) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem delkurser (2+2+1 kursdagar).

För dig som vill gå 1, 2, 3, 4 eller alla 5 delkurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 9 900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 17 300 kr ex moms (2 500 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 24 700 kr ex moms (5 000 kr i rabatt)
 • 4 kurser: 32 100 kr ex moms (7 500 kr i rabatt)
 • 5 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 39 500 kr (10 000 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du hur många kurser du vill gå, och kryssar i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Logistics Engineering & Management här.

Du läser mer om kursen Technical Management här.
Pris för onlinekursen är 3 500 kr exkl moms.

Endast onlinekurs

Om du endast är intresserad av att få en grundläggande förståelse för kompetensområdets uppbyggnad och kursens teoretiska innehåll så kan du välja att bara köpa onlinekursen.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.

Kurslokal

Ny Teknik Educations kurslokaler i centrala Stockholm.

Adress och annan detaljinfo skickas separat till alla kursdeltagare i samband med utskick av bekräftelsemail.