Hydrogen Summit 2023

Välkommen på högaktuell konferens!

Vätgasens roll i energisystemet och som energibärare växer för varje dag som går – och insikten om dess potential blir allt tydligare. Inte minst som komponent i omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

Några av de största svenska industriinvesteringarna på senare tid baseras på vätgasens roll i processen. Och intresset i bl. a tillverkningsindustri, jordbruk, energiföretag, fordonsindustri, fastighetsbransch, myndigheter och hos investerare är massivt.

Partners

Founder / Organizer

NyTeknik Education

Strategic Partner

Industry
Partner

Industry
Partner

Panel Partner

Panel Partner

Network Partner

Network Partner

Network Partner

Sveriges Ingenjörer

Content Partner

Agenda

09:00

Välkommen och introduktion

Konferensen inleds av moderatorerna Helen Wittesjö och Christian Helgesson.

Christian HelgessonChristian Helgesson
VD,
Ny Teknik Education

Helén WittesjöHelén Wittesjö
Vätgasansvarig,
Dala Vind

09:20

Vätgasens roll inom det svenska kraftsystemet

Lotta Medelius-BredheLotta Medelius-Bredhe
Generaldirektör,
Svenska Kraftnät

09:45

The Hydrogen Society – introduktion och omvärldsspaning

 • Bakgrund om vätgas – tillverkning och användning
 • Varför pratar vi om vätgas nu?
 • Hur passar vätgas in i den hållbara omställningen?

Mats W LundbergMats W Lundberg 
hållbarhetschef,
Sandvik
Senior forskare och specialist inom vätgasteknologi och hållbarhet.

10:10

Storskalig vätgasproduktion – förutsättningar och möjligheter i Västernorrland

 • Målbild: Vätgasproduktion som hjärtat i ett industriellt ekosystem
 • Förutsättningar i Ånge kommun
 • Projektstatus och vägen framåt

Mats W LundbergAlexandra Angelbratt
Senior Development Project Manager,
RES
Utbildad civilingenjör i Environmental Engineering, sedan 2008 arbetat med projekt inom energibranschen, har en bred bakgrund och kunskaper om energigaser och industriella anläggningar.

10:30

Energimyndighetens regeringsuppdrag som samordnare inom vätgasområdet

 • Vätgasens infrastruktur
 • Finansiering och styrmedel
 • Utveckling i Sverige och internationellt

Jazaer Dawody

Jazaer Dawody
Senior Handläggare,
Energimyndigheten

10:50 - Förmiddagskaffe

11:20

Så får vi fart på vätgassamhället

 • Marknadens behov av fossilfri energi driver på
 • Tekniken för storskalig produktion av flödesplattor till finns redan på plats
 • Global politik som påverkar var tillverkningen kommer att ske

Pär Teike

Pär Teike
VD,
Cell Impact

11:40

Vätgas möjliggör för elektrifiering av sjöfart

eMetanol genom samarbete. Power to-Fuel, vätgas och grön koldioxid för att tillverka klimatneutralt elektrobränsle, så kallad e-metanol banar väg för en massiv klimatkompensering i den marina sektorn.

Claes Fredriksson

Claes Fredriksson
VD och grundare,
Liquid Wind

12:00

Grön vätgas från avfall

 • Konkurrenskraftig grön vätgasproduktion med bränslecellskvalité baserad på icke återvinningsbart avfall
 • Lågt fotavtryck och ersätter fossila bränslen
 • Vårt projekt i Köping – Köping Hydrogen Park

Torsten Granberg

Torsten Granberg
VD och grundare,
Plagazi

12:20 - Lunch

13:20

Vätgasens roll i helheten

 • Är vätgasen svaret på allt?
 • Vad behöver vi tillsammans ta tag i för vätgasekonomins ökade framdrift?
 • Utdrag ur verkligheten.

Staffan SandblomStaffan Sandblom
Head of Hydrogen Development,
Fortum

13:50

Infrastrukturen som gamechanger – knyter ihop nya värdekedjor!

 • Vätgasinfrastruktur knyter samman produktion och användande, överbryggar avstånd och möjliggör ökad produktion av förnyelsebar energi
 • Samspelar med el för att skapa ett gemensamt energisystem samt en framtida
  vätgasmarknad för producenter och konsumenter

Björn Santana Arvidsson

Björn Santana Arvidsson
SVP & Deputy Managing Director, Hydrogen
Nordion Energi AB

14:20

Utsläppsfri med hjälp av bränsleceller i luften, på land och på vattnet

 • Redan i luften – projektexempel där bränsleceller är möjliggörare för utsläppsfria flyg
 • Kommersiell drift inom marina sektorn med megawattinstallationer
 • Vätgas och bränsleceller en del av att säkra tillgång på el och värme för fastigheter och fordon

Andreas Bodén

Andreas Bodén
SVP & CTO
Powercell Group

14:40 - Eftermiddagskaffe

15:10

Fossilfri vätgastillverkning inom industrin

 • Sektorssamverkan för största samhällsnytta
 • Optimerad energieffektivitet och energiflexibilitet
 • Nya möjligheter att spela på Sveriges styrkegrenar

Göran NyströmGöran Nyström
Tidigare vice-VD och senior rådgivare,
Ovako

15:30

Fossilfri vätgas och cirkulär metallframställning

Edward MurrayEdward Murray
VD,
Greeniron H2 AB

15:50 - Bensträckare

16:00

Paneldiskussion: Vad behövs för att realisera vätgasens potential?

 • Vem ska äga och förvalta den nya infrastrukturen relaterat till vätgas?
 • Hur kan flytande vätgas spela en roll i infrastrukturen kring vätgas?
 • Hur funkar beskattning av vätgas? Och vad klassas som förnybar vätgas?
 • Hur ser regelverken ut för vätgasapplikationer utanför industrin i Sverige?
 • Businesscase och finansieringsstruktur av stora komplexa projekt

Medverkande:

Lars AnderssonLars Andersson
Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas,
Energiföretagen

Sofia Liedholm
Project Manager LH2,
MAN Energy Solutions Sverige AB

Caroline TörnqvistCaroline Törnqvist
Avdelningschef Marknadsövervakning och internationella frågor,
Energimarknadsinspektionen

Sebastian WaldenströmSebastian Waldenström
Director ESG Energy Transition,
PwC Sverige

16:40

Vätgasens möjligheter. Input från nya EU-direktivet.

Jorgo Chatzimarkakis
CEO,
Hydrogen Europe

17:05

Konferensen avslutas

Christian HelgessonChristian Helgesson
VD,
Ny Teknik Education

Helén WittesjöHelén Wittesjö
Vätgasansvarig,
Dala Vind

17:10 - Eventet avslutas

Talare

 • Pär Teike
  Pär Teike VD, Cell Impact
 • Lars Andersson
  Lars Andersson Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas, Energiföretagen
 • Helén Wittesjö
  Helén Wittesjö Vätgasansvarig, Dala Vind
 • Torsten Granberg
  Torsten Granberg VD och grundare, Plagazi
 • Claes Fredriksson
  Claes Fredriksson VD och grundare, Liquid Wind
 • Sebastian Waldenström
  Sebastian Waldenström Director ESG Energy Transition, PwC Sverige
 • Jazaer Dawody
  Jazaer Dawody Senior Handläggare, Energimyndigheten
 • Caroline Törnqvist
  Caroline Törnqvist Avdelningschef Marknadsövervakning och internationella frågor, Energimarknadsinspektionen
 • Edward Murray
  Edward Murray VD, Greeniron H2 AB
 • Staffan Sandblom
  Staffan Sandblom Head of Hydrogen Development, Fortum
 • Christian Helgesson
  Christian Helgesson CEO, Ny Teknik Education
 • Andreas Bodén
  Andreas Bodén SVP & CTO, Powercell Group
 • Jorgo Chatzimarkakis
  Jorgo Chatzimarkakis CEO, Hydrogen Europe
 • Göran Nyström
  Göran Nyström Tidigare vice-VD och senior rådgivare, Ovako
 • Alexandra Angelbratt
  Alexandra Angelbratt Senior Development Project Manager, RES
 • Mats W Lundberg
  Mats W Lundberg Hållbarhetschef och vätgasexpert, Sandvik
 • Björn Santana Arvidsson
  Björn Santana Arvidsson SVP & Deputy Managing Director, Hydrogen, Nordion Energi AB
 • Henrik Malm
  Henrik Malm Managing Director, MAN Energy Solutions Sverige AB
 • Lotta Medelius-Bredhe
  Lotta Medelius-Bredhe Generaldirektör, Svenska Kraftnät

Kontakta oss

Projektgrupp för eventet Hydrogen Summit:

 • Helen Wittesjö, vätgasansvarig på Dalavind samt kursledare och föreläsare inom vätgasområdet
 • Christian Helgesson, vd, Ny Teknik Education
 • Anna Sidén, projektledare, Ny Teknik Education

Kontakt konferensens innehåll:

Christian Helgesson
E-post: christian.helgesson@nyteknikeducation.se
Telefon: +46 733 444 006

Kontakt för partnersamarbeten:

Sofia Helldén
E-post: sofia.hellden@nyteknikeducation.se

Stina Larsson
E-post: stina.larsson@nyteknikeducation.se

0