Hydrogen Summit 2023

Välkommen på högaktuell konferens!

Vätgasens roll i energisystemet och som energibärare växer för varje dag som går – och insikten om dess potential blir allt tydligare. Inte minst som komponent i omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

Några av de största svenska industriinvesteringarna på senare tid baseras på vätgasens roll i processen. Och intresset i bl. a tillverkningsindustri, jordbruk, energiföretag, fordonsindustri, fastighetsbransch, myndigheter och hos investerare är massivt.

Vätgasbranschen förväntas medföra hundratals miljarder i investeringar och arbetsmöjligheter genom hela värdekedjan framöver. Många applikationer, processer och lösningar finns redan på plats och används, annat är under mycket snabb utveckling.

 

Syfte och innehåll

Syftet med konferensen är ta pulsen på utvecklingen för vätgasens nutida och framtida roll i energisystemet. Den syftar även till att skapa ett forum för dialog och nätverkande mellan näringsliv, investerare och tillståndsmyndigheter. Under konferensen diskuteras bland mycket annat:

 • Förutsättningar – omvärld, systemperspektiv, EU, tillstånd, regelverk, kraft-/elnät och investeringar
 • Framställning – metoder, restflöden/cirkularitet, verkningsgrad och logistik
 • Lagring – volymer, säkerhet, regelverk, alternativa metoder, piping, containerbaserat och kombinationen med batterilagring
 • Tillämpningsområden – applikationer, systemperspektiv, slutanvändare, ekonomi, affärsmodeller och partnerskap

Konferensdatum: 1 juni

Tid: kl. 09:00-17:00 (morgonkaffe serveras från kl. 08:30)

Lokal: Blique by Nobis, Gävlegatan 18, Stockholm

Arrangör

NyTeknik Education

Agenda

09:00

Välkommen och introduktion

Konferensen inleds av moderatorerna Helen Wittesjö och Christian Helgesson.

Christian HelgessonChristian Helgesson
VD för Ny Teknik Education

Helén WittesjöHelén Wittesjö
Vätgasansvarig, Dala Vind

09:30

The Hydrogen Society – introduktion och omvärldsspaning

 • Bakgrund om vätgas – tillverkning och användning
 • Varför pratar vi om vätgas nu?
 • Hur passar vätgas in i den hållbara omställningen?

Mats W LundbergMats W Lundberg är hållbarhetschef på Sandvik, senior forskare och specialist inom vätgasteknologi och hållbarhet.

10:00

Förutsättningar

 • Expansiv vätgasmarknad kräver utbyggd fossilfri energi
 • Marknadsperspektiv & kommande, möjliga spelregler

11:00 - Förmiddagskaffe

11:30

Framställning

 • Olika framställningsmetoder kräver olika förutsättningar och har därmed olika fördelar

12:30 - Lunch

13:30

Lagring

 • Transport och lagring via rörledningssystem
 • Utmaningar & möjligheter med storskalig lagring

14:30 - Eftermiddagskaffe

15:00

Tillämpning

 • Presentation av befintliga och kommande tillämpningsområden för vätgas

16:00

Paneldiskussion

16:40

Vätgassystemets möjligheter

17:00

Konferensen avslutas

Christian HelgessonChristian Helgesson
VD för Ny Teknik Education

Helén WittesjöHelén Wittesjö
Vätgasansvarig, Dala Vind

17:00 - Eventet avslutas

Talare

 • Helén Wittesjö
  Helén Wittesjö Vätgasansvarig, Dala Vind
 • Mats W Lundberg
  Mats W Lundberg Hållbarhetschef och vätgasexpert, Sandvik
 • Christian Helgesson
  Christian Helgesson CEO, Ny Teknik Education

Partners

Founder / Organizer

NyTeknik Education

Målgrupp

Eventet riktar sig till dig som exempelvis arbetar inom följande segment, branscher eller roller:

 • Industriföretag – industriella processer
 • Kommunala aktörer – exempelvis näringslivschefer och miljöhandläggare
 • Energibolag – reservkraft, nätstabilitet, förnybar energiproduktion
 • Förnybar energiproduktion
 • Fordonssektor
 • Logistik / Transport
 • Aktörer som berörs av EUs taxonomi – exempelvis utredare och handläggare inom kommunen (Tillsynsmyndigheter) eller strategiska beslutsfattare inom regionerna
 • Investerare

Kontakta oss

Projektgrupp för eventet Hydrogen Summit:

 • Helen Wittesjö, vätgasansvarig på Dalavind samt kursledare och föreläsare inom vätgasområdet
 • Christian Helgesson, vd, Ny Teknik Education
 • Anna Sidén, projektledare, Ny Teknik Education

Kontakt konferensens innehåll:

Christian Helgesson
E-post: christian.helgesson@nyteknikeducation.se
Telefon: +46 733 444 006

Kontakt för partnersamarbeten:

Sofia Helldén
E-post: sofia.hellden@nyteknikeducation.se

Stina Larsson
E-post: stina.larsson@nyteknikeducation.se

Anmälan

Missa inte våra ”boka tidigt”-erbjudanden!

Early Bird:
Till och med 10 mars, pris 4 900 kr
Till och med 21 april, pris 5 900 kr

Ordinarie pris:
6 900 kr ex moms

Rabatter kan inte kombineras.

0