Hydrogen Summit 2023

Välkommen på högaktuell konferens!

Vätgasens roll i energisystemet och som energibärare växer för varje dag som går – och insikten om dess potential blir allt tydligare. Inte minst som komponent i omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

Några av de största svenska industriinvesteringarna på senare tid baseras på vätgasens roll i processen. Och intresset i bl. a tillverkningsindustri, jordbruk, energiföretag, fordonsindustri, fastighetsbransch, myndigheter och hos investerare är massivt.

Vätgasbranschen förväntas medföra hundratals miljarder i investeringar och arbetsmöjligheter genom hela värdekedjan framöver. Många applikationer, processer och lösningar finns redan på plats och används, annat är under mycket snabb utveckling.

 

Syfte och innehåll

Syftet med konferensen är ta pulsen på utvecklingen för vätgasens nutida och framtida roll i energisystemet. Den syftar även till att skapa ett forum för dialog och nätverkande mellan näringsliv, investerare och tillståndsmyndigheter. Under konferensen diskuteras bland mycket annat:

 • Förutsättningar – omvärld, systemperspektiv, EU, tillstånd, regelverk, kraft-/elnät och investeringar
 • Framställning – metoder, restflöden/cirkularitet, verkningsgrad och logistik
 • Lagring – volymer, säkerhet, regelverk, alternativa metoder, piping, containerbaserat och kombinationen med batterilagring
 • Tillämpningsområden – applikationer, systemperspektiv, slutanvändare, ekonomi, affärsmodeller och partnerskap

Konferensdatum: 1 juni

Tid: kl. 09:00-17:00 (morgonkaffe serveras från kl. 08:30)

Lokal: Blique by Nobis, Gävlegatan 18, Stockholm

Hybridevent: För dig som hellre är med på distans så erbjuder vi medverkan online, du väljer alternativ vid registrering.

Partners

Founder / Organizer

NyTeknik Education

Strategic Partner

Industry
Partner

Industry
Partner

Panel Partner

Panel Partner

Network Partner

Network Partner

Network Partner

Sveriges Ingenjörer

Content Partner

Agenda

09:00

Välkommen och introduktion

Konferensen inleds av moderatorerna Helen Wittesjö och Christian Helgesson.

Christian HelgessonChristian Helgesson
VD,
Ny Teknik Education

Helén WittesjöHelén Wittesjö
Vätgasansvarig,
Dala Vind

09:20

Vätgasens roll inom det svenska kraftsystemet

Lotta Medelius-BredheLotta Medelius-Bredhe
Generaldirektör,
Svenska Kraftnät

09:45

The Hydrogen Society – introduktion och omvärldsspaning

 • Bakgrund om vätgas – tillverkning och användning
 • Varför pratar vi om vätgas nu?
 • Hur passar vätgas in i den hållbara omställningen?

Mats W LundbergMats W Lundberg 
hållbarhetschef,
Sandvik
Senior forskare och specialist inom vätgasteknologi och hållbarhet.

10:10

Storskalig vätgasproduktion – förutsättningar och möjligheter i Västernorrland

 • Målbild: Vätgasproduktion som hjärtat i ett industriellt ekosystem
 • Förutsättningar i Ånge kommun
 • Projektstatus och vägen framåt

Mats W LundbergAlexandra Angelbratt
Senior Development Project Manager,
RES
Utbildad civilingenjör i Environmental Engineering, sedan 2008 arbetat med projekt inom energibranschen, har en bred bakgrund och kunskaper om energigaser och industriella anläggningar.

10:30

Energimyndighetens regeringsuppdrag som samordnare inom vätgasområdet

 • Vätgasens infrastruktur
 • Finansiering och styrmedel
 • Utveckling i Sverige och internationellt

Jazaer Dawody

Jazaer Dawody
Senior Handläggare,
Energimyndigheten

10:50 - Förmiddagskaffe

11:20

Så får vi fart på vätgassamhället

 • Marknadens behov av fossilfri energi driver på
 • Tekniken för storskalig produktion av flödesplattor till finns redan på plats
 • Global politik som påverkar var tillverkningen kommer att ske

Pär Teike

Pär Teike
VD,
Cell Impact

11:40

Vätgas möjliggör för elektrifiering av sjöfart

eMetanol genom samarbete. Power to-Fuel, vätgas och grön koldioxid för att tillverka klimatneutralt elektrobränsle, så kallad e-metanol banar väg för en massiv klimatkompensering i den marina sektorn.

Claes Fredriksson

Claes Fredriksson
VD och grundare,
Liquid Wind

12:00

Grön vätgas från avfall

 • Konkurrenskraftig grön vätgasproduktion med bränslecellskvalité baserad på icke återvinningsbart avfall
 • Lågt fotavtryck och ersätter fossila bränslen
 • Vårt projekt i Köping – Köping Hydrogen Park

Torsten Granberg

Torsten Granberg
VD och grundare,
Plagazi

12:20 - Lunch

13:20

Vätgasens roll i helheten

 • Är vätgasen svaret på allt?
 • Vad behöver vi tillsammans ta tag i för vätgasekonomins ökade framdrift?
 • Utdrag ur verkligheten.

Staffan SandblomStaffan Sandblom
Head of Hydrogen Development,
Fortum

13:50

Infrastrukturen som gamechanger – knyter ihop nya värdekedjor!

 • Vätgasinfrastruktur knyter samman produktion och användande, överbryggar avstånd och möjliggör ökad produktion av förnyelsebar energi
 • Samspelar med el för att skapa ett gemensamt energisystem samt en framtida
  vätgasmarknad för producenter och konsumenter

Björn Santana Arvidsson

Björn Santana Arvidsson
SVP & Deputy Managing Director, Hydrogen
Nordion Energi AB

14:20

Utsläppsfri med hjälp av bränsleceller i luften, på land och på vattnet

 • Redan i luften – projektexempel där bränsleceller är möjliggörare för utsläppsfria flyg
 • Kommersiell drift inom marina sektorn med megawattinstallationer
 • Vätgas och bränsleceller en del av att säkra tillgång på el och värme för fastigheter och fordon

Andreas Bodén

Andreas Bodén
SVP & CTO
Powercell Group

14:40 - Eftermiddagskaffe

15:10

Fossilfri vätgastillverkning inom industrin

 • Sektorssamverkan för största samhällsnytta
 • Optimerad energieffektivitet och energiflexibilitet
 • Nya möjligheter att spela på Sveriges styrkegrenar

Göran NyströmGöran Nyström
Tidigare vice-VD och senior rådgivare,
Ovako

15:30

Fossilfri vätgas och cirkulär metallframställning

Edward MurrayEdward Murray
VD,
Greeniron H2 AB

15:50 - Bensträckare

16:00

Paneldiskussion: Vad behövs för att realisera vätgasens potential?

 • Vem ska äga och förvalta den nya infrastrukturen relaterat till vätgas?
 • Hur kan flytande vätgas spela en roll i infrastrukturen kring vätgas?
 • Hur funkar beskattning av vätgas? Och vad klassas som förnybar vätgas?
 • Hur ser regelverken ut för vätgasapplikationer utanför industrin i Sverige?
 • Businesscase och finansieringsstruktur av stora komplexa projekt

Medverkande:

Lars AnderssonLars Andersson
Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas,
Energiföretagen

Sofia Liedholm
Project Manager LH2,
MAN Energy Solutions Sverige AB

Caroline TörnqvistCaroline Törnqvist
Avdelningschef Marknadsövervakning och internationella frågor,
Energimarknadsinspektionen

Sebastian WaldenströmSebastian Waldenström
Director ESG Energy Transition,
PwC Sverige

16:40

Vätgasens möjligheter. Input från nya EU-direktivet.

Jorgo Chatzimarkakis
CEO,
Hydrogen Europe

17:05

Konferensen avslutas

Christian HelgessonChristian Helgesson
VD,
Ny Teknik Education

Helén WittesjöHelén Wittesjö
Vätgasansvarig,
Dala Vind

17:10 - Eventet avslutas

Talare

 • Lars Andersson
  Lars Andersson Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas, Energiföretagen
 • Henrik Malm
  Henrik Malm Managing Director, MAN Energy Solutions Sverige AB
 • Sebastian Waldenström
  Sebastian Waldenström Director ESG Energy Transition, PwC Sverige
 • Andreas Bodén
  Andreas Bodén SVP & CTO, Powercell Group
 • Björn Santana Arvidsson
  Björn Santana Arvidsson SVP & Deputy Managing Director, Hydrogen, Nordion Energi AB
 • Staffan Sandblom
  Staffan Sandblom Head of Hydrogen Development, Fortum
 • Christian Helgesson
  Christian Helgesson CEO, Ny Teknik Education
 • Caroline Törnqvist
  Caroline Törnqvist Avdelningschef Marknadsövervakning och internationella frågor, Energimarknadsinspektionen
 • Claes Fredriksson
  Claes Fredriksson VD och grundare, Liquid Wind
 • Mats W Lundberg
  Mats W Lundberg Hållbarhetschef och vätgasexpert, Sandvik
 • Pär Teike
  Pär Teike VD, Cell Impact
 • Göran Nyström
  Göran Nyström Tidigare vice-VD och senior rådgivare, Ovako
 • Lotta Medelius-Bredhe
  Lotta Medelius-Bredhe Generaldirektör, Svenska Kraftnät
 • Edward Murray
  Edward Murray VD, Greeniron H2 AB
 • Alexandra Angelbratt
  Alexandra Angelbratt Senior Development Project Manager, RES
 • Helén Wittesjö
  Helén Wittesjö Vätgasansvarig, Dala Vind
 • Jazaer Dawody
  Jazaer Dawody Senior Handläggare, Energimyndigheten
 • Jorgo Chatzimarkakis
  Jorgo Chatzimarkakis CEO, Hydrogen Europe
 • Torsten Granberg
  Torsten Granberg VD och grundare, Plagazi

Målgrupp

Eventet riktar sig till dig som exempelvis arbetar inom följande segment, branscher eller roller:

 • Industriföretag – industriella processer
 • Kommunala aktörer – exempelvis näringslivschefer och miljöhandläggare
 • Energibolag – reservkraft, nätstabilitet, förnybar energiproduktion
 • Förnybar energiproduktion
 • Fordonssektor
 • Logistik / Transport
 • Aktörer som berörs av EUs taxonomi – exempelvis utredare och handläggare inom kommunen (Tillsynsmyndigheter) eller strategiska beslutsfattare inom regionerna
 • Investerare

Kontakta oss

Projektgrupp för eventet Hydrogen Summit:

 • Helen Wittesjö, vätgasansvarig på Dalavind samt kursledare och föreläsare inom vätgasområdet
 • Christian Helgesson, vd, Ny Teknik Education
 • Anna Sidén, projektledare, Ny Teknik Education

Kontakt konferensens innehåll:

Christian Helgesson
E-post: christian.helgesson@nyteknikeducation.se
Telefon: +46 733 444 006

Kontakt för partnersamarbeten:

Sofia Helldén
E-post: sofia.hellden@nyteknikeducation.se

Stina Larsson
E-post: stina.larsson@nyteknikeducation.se

Anmälan

Fysisk medverkan:
Pris 6 900 kr

Digital medverkan:
Pris 4 900 kr

Välj om du vill delta fysiskt eller på distans och klicka på knapparna nedan, du skickas då vidare till utcheckning och betalning. Där kan du även välja antal deltagare du vill anmäla samt lägga in din eventuella rabattkod.

Anmälan fysisk »  Anmälan distans »

0
NyTeknik Education

Gå 3 betala för 2-rabatt på alla våra kurser!

Fler som vill gå samma kurs? Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten.

 

Spana in vårt kursutbud här!

You have Successfully Subscribed!