Tillämpad AI i industriella processer

11 900 kr

KURSDATUM
DELKURS 1: 29 augusti
DELKURS 2: 30 augusti
DELKURS 3: 2 september

TID Kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga kursdagar)
FORMAT Distansundervisning online

Artikelnr: artint Kategorier: ,

Strategi, värdepotential och områdesanalys – i industriella processer

Utvecklingen av självkörande fordon, ökad grad av automatisering av processer inom tillverkningsindustrin, ökad grad av IT-relaterade tjänster vid produktutveckling – användningen av Artificiell intelligens (AI) utökas hela tiden och omfattar fler och fler branscher. Det finns fortsatt mycket stor potential för AI inom processindustrin, fastighetsbranschen och tillverkningsindustrin, för att nämna några.

Industriella processer genomgår stora förändringar inom automation och digitalisering, i princip arbetar alla företag med kvalitets- och ledningssystem för att möta olika krav från kunden. Hittar man rätt användning för AI och gör tekniken enkel att använda och anpassad till industrins olika behov, kan det ge stora fördelar.

”Kursen ger dig verktyg för en strategisk bedömning för vad AI kan möjliggöra för din organisation.”

Charlotte Mattfolk, kursledare

Hur t.ex. produktionssystem ska kunna lösa problem på egen hand med hjälp av AI-teknik, även när oförutsägbara problem uppstår vid tillverkningen, är högintressant utveckling för många industriföretag. Inte minst för dem som vill kunna tillverka korta serier och reparera komponenter effektivt, klimatsmart och med hög kvalitet, i linje med industrins hållbarhetsmål.

Tveklöst kommer AI att ha stor påverkan på hur vi utvecklar, bedriver och organiserar våra verksamheter, men det är långt ifrån självklart hur man tar sin verksamhet framåt på rätt sätt.

Kursens syfte och mål

Den här kursen riktar sig till dig som är ansvarig för organisationens utveckling inom AI och som behöver förstå hur man kan använda tekniken och hur man går till väga för att på bästa sätt realiserar potentialen utifrån den egna verksamhetens förutsättningar.

 • Du lär dig var AI gör störst nytta så att du kan prioritera och investera för mest effekt.
 • Du får verktyg för att analysera och nå djupare insikter och förståelse i vilka områden och processer som AI skapar mest värde för kunder, medarbetare och interna processer.
 • Du får stöd i hur man utvärderar värdepotentialen utifrån sin egen verksamhets strategi, specifika situation, svagheter och styrkor.

Vid avslut har du som kursdeltagare en startplatta för hur ni tar nästa steg i att använda AI för att förvandla er organisation till ett innovativt, effektivt och hållbart företag i framtiden.

Denna kurs handlar om att ge kunskap, ramverk och verktyg för att på bästa sätt lyckas med att identifiera inom vilka områden verksamheten kan dra nytta av AI, förstå dess värdepotential och påbörja AI-digitaliseringsresan.

Kursens upplägg är en kombination av föredrag, diskssion och praktiska övningar och består av tre delkurser som ges på distans online under tre halvdagar.

Delkurs 1: Tillämpningsområden

Bottnar dig i en praktisk grund i artificiell intelligens (AI) och dess affärsapplikationer.

 • Vilka områden finns det inom AI och hur tillämpas de idag
 • Vilka trender kan vi se och hur tror vi att de förmodligen kommer att tillämpas i framtiden

AI består av ett antal stora tekniksområden. De två största idag är ”Sensing” och ”Predicting”. ”Sensing” står för teknik som kan känna av saker som ansiktsigenkänning och anomalidetektering, medan ”Predicting” handlar om att med hjälp av data kunna förutspå olika händelser eller utfall. Dessa applicationsområden kommer vi att fokusera något djupare på under kursen, då de sannolikt är någon eller båda av dessa användningsområden som ligger närmast på AI-agendan för det flesta.

Delkurs 2: Bolagsprocesser och AI-ramverk

 • Genomgång av olika bolagsprocesser
 • Beskrivning varför bolagen investerar i AI-teknik där
 • Strategisk ramverk för att påbörja en AI-satsning

Kursen kommer vi gå igenom ett antal bolagsprocesser och guida kursdeltagarna i att förstå var i värdekedjan AI hjälper deras verksamhet på bästa sätt, t.ex:

 • Strategi
 • Inköp och logistik
 • Produktion
 • Supply chain
 • Försäljning och marknadsföring
 • Service och eftermarknad

Delkurs 3: Tillämpning för ditt bolag

 • Gruppövning: Att förstå sitt egna och varandras bolag och hur de jobbar idag
 • Applicera ramverket och diskutera / landa i var den egna verksamheten ska påbörja/ fortsätta sina investeringar inom AI
 • Vilka actionpoints att agera på efter kursen

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är ansvarig för organisationens utveckling inom AI-digitalisering, som behöver förstå hur man kan använda tekniken och hur man går till väga för att på bästa sätt realisera potentialen utifrån den egna verksamhetens förutsättningar.

Exempel på roller i målgruppen är projekt- eller programledare, affärs- eller verksamhetsutvecklare, linjechefer, ansvarig för nyetablerat affärsområde, utvecklingschef, CIO, CTO, IT-chef/ansvarig, VD, ansvarig för strategienhet, automatiseringschef, transformationsansvariga m. fl.
 

Utbildningens lärare

Charlotte MattfolkCharlotte Mattfolk har en över 20-årig karriär som strategi och managementkonsult med fokus på digitalisering, AI och framtidsspaningar. Hon har varit strategichef och VD på flera managementkonsultbolag och idag driver hon en AI-plattform som matchar kundbehov med frilansande managementkonsulter.

2019 studerade hon även AI på det välkända och renommerade MIT med flera av världens ledande AI-experter där ibland Thomas Malone.
 

Kursavgift

Avgiften för kursen är: 11 900 kr exkl moms
I priset ingår tre delkurser (tre halvdagar) samt digitalt kursmaterial.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.

Format

Kursen ges som distansundervisning online.